Så minskar demokratin i Haninge

Foto: Natalia Medina

Haninges politiska styre bygger på folkförakt och inkompetens, två sidor av samma mynt

Undan för undan har S-C-L-KD-styret i Haninge gjort inskränkningar i demokratiska rättigheter och procedurer samt den folkliga insynen. Inskränkningarna började redan våren 2019 som ett svar på protesterna mot sämre arbetsmiljö. Sen har inskränkningarna fortsatt. Detta skrivs det inget om i tidningarna. Inga presskonferenser hålls för att förklara varför.

Detta har hänt:

1. Allmänhetens frågestund på Äldrenämndens möten tas bort:

• När anställda i äldreomsorgen dök upp på Äldrenämndens möte i maj 2019 för att resa frågan om hur de obligatoriska 12-timmarspassen påverkar deras hälsa blev de tystade av nämndordföranden Martin Strömwall (KD). Så fort nämndstyret såg att det fanns anställda med på åhörarstolarna beslutade de sig för att korta allmännhetens frågestund till halva tiden. Sen tog höga chefer upp 75 procent av den ynka halvtimman av frågestunden som fanns kvar, medan presidiet tystade kommunställda under mötet.

• Från och med det mötet avskaffades ”Allmännhetens frågestund” som punkt på Äldrenämndens möte. Permanent kan vi konstatera ett och ett halvt år senare.

2. Allmänheten portas helt från nämnderna:

• Äldrenämnden valde också att hålla alla kommande möten 2019/2020 stängda för allmänheten, i rädsla över att deras egna anställda skulle komma och lyssna på vad de beslutar om.

• Under 2020 har fler nämnder också stängt sina sammanträden. Nu finns ingen offentlig insyn.

3. Offentliga handlingar mörkas:

• När Rättvisepartiet Socialisterna i flera vällästa artiklar slog larm om att antalet tillbud (hotande incidenter och arbetsmiljöhändelser) skenade, svarade styret helt enkelt med att sluta rapportera tillbud kvartalsvis på nämndens möten. På så sätt finns inga offentliga handlingar att begära ut.

4. Ordförandena struntar i samråd och nämndernas egna reglementen:

• När Socialnämnden skulle fatta beslut om ett medborgarförslag meddelande nämndordföranden Anette Haaf (S) plötsligt att förslagsställaren inte fick föredra sitt förslag, då frågan redan var beredd av förvaltningen. Detta trots att det påtalades under mötet att förslagsställaren enligt nämndens eget reglemente faktiskt har rätt att föredra förslag även efter ärendets beredning.

• Trots att kommunallagen slår fast att ”nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster” och att nämndernas egna reglementen slår fast att samråd  även bör ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda fattas allt fler beslut helt utan samråd.
Exempelvis har fritidsgårdsnedläggningar och nedläggningen av öppna förskolan i Jordbro fattats helt utan samråd med berörda.

5. Varken anställda eller berörda informeras efter beslut för att undvika överklagningar:

• När Barn- och utbildningsnämnden beslutade att stänga kommunens enda barnomsorg på obekväm arbetstid var det inte bara samråden innan beslutet som uteblev – ingen informerades efter beslutet heller! När anställda till slut på egen hand fick information om beslutet blev de tillsagda av chefer att de absolut inte fick berätta om beslutet till föräldrarna (som ändå hann få in en överklagan i sista stund).

• Kommunstyret är nämligen rädda för den demokratiska rätten att överklaga kommunala beslut och försöker därför hemlighålla beslut tills tidsfristen på tre veckor för överklagningar har passerat (förra året överklagade Rättvisepartiet Socialisterna nedläggningen av fyra fritidsgårdar, varav två har räddats).

6. Vägrar släppa motioner till omröstning i kommunfullmäktige om rösterna väger kommunstyret emot:

• Sedan våren 2019 har Rättvisepartiet Socialisterna kämpat mot obligatoriska 12-timmarspass i äldreomsorgen tillsammans med 175 anställa i kampanjen Nej till slavliknande scheman i Haninges äldreomsorg.
Vår kampanj har pressat Moderaterna – som ju faktiskt är arbetarfientliga – att ta ställning mot 12-timmarspass och skrev en motion tillsammans med Vänsterpartiet om att ta bort passen. Motionen är färdigberedd sedan länge och har passerat den längsta tillåtna tid som får gå innan ärendet kommer upp till omröstning.

• Motionen kommer troligen aldrig läggas fram till omröstning av kommunstyret. Anledningen? Det finns en majoritet i fullmäktige för att ta bort 12-timmarspassen!

7. Ordförandebeslut istället för nämndmöten:

• Allt fler viktiga beslut sker genom ”ordförandebeslut”, att en person fattar besluten helt utan omröstning, eller så har höga chefer getts i uppdrag att fatta besluten.

• Ordförandena i Socialnämnden, Äldrenämnden och Grund- och förskolenämnden har alla tagit ordförandebeslut utan omröstningar eller samråd, exempelvis beslutet att begränsa timmarna i förskolan för barn till hemmavarande föräldrar.

– Haninges politiska styre bygger på folkförakt och inkompetens, två sidor av samma mynt. När politiker struntar i samråd och litar på sin egen förträfflighet, så blir besluten verklighetsfrånvända och kan sluta i pannkaka, säger Mattias Bernhardsson från Rättvisepartiet Socialisterna.

Som när Barn- och utbildningsnämnden beslutade att lägga ned kommunens barnomsorg på obekväm arbetstid, Nattugglan, baserat på att ett privat alternativ sagt att de kunde ”ta emot alla barnen” från den kommunala. Beslutet fattades utan samråd, konsekvensanalys eller utredning av det privata alternativet. När Rättvisepartiet Socialisterna och föräldrar uppmärksammade att det privata s k alternativet var avregistrerat från Skattemyndigheten och f-skatt tvingades nämnden besluta att dra in bidragen till den privata förskolan och skjuta upp avvecklingen (en kamp vi fortsätter 2021).

Rättvisepartiet Socialisternas nyårslöfte är att ta strid mot de demokratiska inskränkningarna och fortsätta att ta strid för att försvara välfärden och arbetsvillkoren. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!