Samhällets klimatanpassning: det finns varken planer eller pengar

Överhuvudtaget är kommunernas beredskap för extremt väder väldigt bristfällig, så även i Luleå. (Foto: MSB)

av Socialistiskt Alternativ Luleå // Artikel i Offensiv

SOCIALISTISKT ALTERNATIV I KOMMUNFULLMÄKTIGE

Samhällets kostnader kopplat till klimatförändringar beräknas uppgå till många tiotals miljarder kronor de närmaste åren. Det handlar om effekterna av intensifierade stormar, översvämningar, snöstormar och skyfall, värmeböljor, bränder med mera.
En statlig undersökning från 2017 uppskattade att enbart genomförandet av klimatanpassningsåtgärder fram till 2100 skulle kosta 137-205 miljarder kronor. Det är siffror som troligtvis är en grov underskattning, med tanke på att prognosen för klimatförändringarna sedan dess har blivit betydligt mer dramatiska.
Kostnaden för stormen Hans hösten 2023 väntas bli ännu större än vid översvämningarna i Gävle 2021. Där kräver försäkringsbolagen Gävle kommun på 1,2 miljarder kronor på grund av vad de menar är brister i VA-systemet (VA: dricksvatten och avloppsrening) som leder till stora skador. Över hela landet bävar kommunerna över hur deras gamla VA-system, vägar och annan infrastruktur ska klara av framtidens betydligt våldsammare översvämningar och skyfall.

Överhuvudtaget är kommunernas beredskap för extremt väder väldigt bristfällig. En undersökning från Svenska Miljöinstitutet IVL 2023 visade att 30 procent av kommunerna inte har formulerat mål för klimatanpassningsarbete och att 60 procent inte har avsatt resurser för arbetet. Trots att bevisen för att de klimatrelaterade riskerna ökar för varje år har faktiskt tempot i kommunernas anpassningsåtgärder fallit på sistone. Dessutom beslutade regeringen 2023 att skära ned de statliga anslagen för klimatanpassningar med en tredjedel.

– Luleå kommun har fallit i de rankningar som görs angående klimatanpassningar och fick bara 18 av 33 poäng i IVL:s senaste mätning. Till exempel har inga medvetna analyser och prioriteringar gjorts om vilka åtgärder som ska göras. Man har enligt IVL inte heller följt upp och utvärderat det som faktiskt har gjorts, och då är ändå Norrlandskusten ett av de områden i Sverige där klimatförändringarna sker snabbast. Vad som till exempel redan är ett växande problem är att nästan inga vård- och omsorgsboende har luftkonditionering i de boendes lägenheter, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Socialistiskt Alternativ i Luleå.
Hur illa det är ställt med klimatanpassningarna är dock svårt att överblicka. Riksrevisionen konstaterade 2022 att den svaga statliga styrningen och bristen på uppföljning på nationell nivå gör att det inte går att bedöma om de klimatanpassningar som ändå görs leder till mindre klimatkopplade risker eller inte.

– Det som har hänt är att nästan allt ansvar för klimatanpassningar har dumpats på kommunerna och till viss del enskilda fastighetsägare. Kommunerna har inte resurser för arbetet och i många fall inte heller tillräcklig kunskap. Från Socialistiskt Alternativs sida har vi tagit upp om att det behövs politiska initiativ och beslut för att undersöka och peka ut vad som behöver göras och avsätta resurser för det. Finns det inte pengarna i kommunen måste kraven akut resas mot staten och regeringen, säger Jonas Brännberg och fortsätter:

Det går inte att vänta tills extremvädret slår till. Då är det för sent: kostnaderna blir enorma och i värsta fall kan människors liv hotas. Till syvende och sist handlar det om vilket system vi har. Kapitalismens anarki, där vinstintresset styr både företag och statens agerande, går extremt dåligt ihop med den långsiktiga planering och prioritering som krävs för att både begränsa klimatförändringarna och anpassa samhället till de förändringar som ändå är oundvikliga. En klimatanpassning kräver ett socialistiskt alternativ. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!