Satsa på omsorgen – stoppa smittspridningen

På äldreboenden med hög andel otrygga anställningar var smittspridningen större (Foto: Arbetsmiljöverket).

av Åsa Karlsson // Artikel i Offensiv

Det var större smittspridning i våras på äldreboenden som hade fler timvikarier. Det framgår av en enkätundersökning som Kommunal har gjort bland skydds- och arbetsplatsombuden på Särskilda boenden (det som förut kallades äldreboende eller servicehus och gruppbostäder för äldre samlas nu under paraplybeteckningen Särskilda boenden).

Totalt har 1 531 skydds- och arbetsplatsombud på 1 048 boenden svarat. Tyvärr är det bara hälften av alla boenden och vi vet inte orsakerna till att de andra inte svarat. 
I våras var det mer än hälften av boenden med minst två fall av smitta där det förekom situationer där personal jobbade utan skyddsutrustning. Nu svarar 90 procent att de använder skyddsutrustning hos brukare med misstänkt eller konstaterad smitta. Det är ju ganska bra, men varför är det inte alla? 
Alltför många verksamheter är organiserade så att en stor andel av personalstyrkan är timanställd, deltids/visstidsanställd eller till och med inhyrd. Få har en vikariepool med utbildad personal. Bemanningen på kvällar, helger och nätter är den lägsta möjliga och det förekommer både ensamarbete och att personal får springa mellan våningar på boenden.
39 procent av boenden med mer än 20 procent timanställd personal i Kommunals undersökning hade flera fall av smitta. Av de boenden som hade haft och har flera fall av smitta är det bara 39 procent som tycker att de har ”tillräcklig bemanning” för att klara jobbet. Det kan jämföras med att det är 50 procent av boenden utan smitta som svarar att bemanningen är tillräcklig. Det är ändå en ganska förfärlig siffra – hälften har för lite folk som jobbar för att kunna göra det som behövs, covid-19 eller ej!

I andra undersökningar gjorda tidigare i år, bland annat av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) fann man stora problem rörande smittspridning och antal fall av covid-19. IVO pekade ut vissa faktorer som försvårande ute på boenden, både de för äldre (så kallade Särskilda boenden) och på LSS-boenden (exempelvis gruppbostäder). 
Stora enheter med flera våningar och många lägenheter hade oftare problem med smitta jämfört med små boenden. ”En hög andel” fast personal var coronapositiva, jämfört med ”en mycket hög andel” visstid/timanställda och inhyrd personal samt hur mycket av övrig service som har lagts ut på entreprenad, som mat, städning och vaktmästeri. 
Kommunals rapport förstärker bilden och konstaterar att boenden med hög andel timanställda har mer smitta, det vill säga fler konstaterade fall av covid-19. Fler anställda har gått till jobbet trots symtom, fler har fortsatt jobba ett pass eftersom ingen har kunnat avlösa, bemanningen har varit lägre och personalen känt sig mer maktlös och utsatt.

Äldreomsorgen är en sektor som har varit resursmässigt eftersatt och undervärderad under lång tid. Åratal av nedskärningar och ”marknadslösningar” pressar de anställda och skapar en fragmentiserad och svårstyrd (okontrollerad) äldreomsorg. 
Det är mycket som behöver rustas upp! Högre bemanning så vi slipper täcka upp för varandra och ökad kontinuitet (färre som vårdar brukaren, men fler personal totalt). All personal måste ha tillgång till rätt skyddsutrustning, på boenden och inte minst inom hemtjänsten där personal dagligen jobbar utan tillgång till munskydd eller visir. Mer och bättre information, utbildning och delning av viktiga erfarenheter för att minska dödsfall i covid-19 behövs. 
Alla timanställda, vikarier och så vidare måste erbjudas fasta jobb, och utbildning borde vara gratis på både grundläggande och högre vård- och omsorgsnivå. Dagens rekommendationer måste skärpas och bli obligatoriska så att arbetsgivare tvingas organisera för att minska smittspridningen – varken äldre eller personal ska behöva offra hälsa och liv! 
Det finns bra exempel från Norge där vikarier snabbt blev knutna till en viss avdelning med garanti för jobbpass, där avdelningar stängdes av för besökare, inget spring mellan våningar, med mera.

Verksamheter och boenden som vägrar att samarbeta med myndigheter och fack borde bli av med sina tillstånd och få näringsförbud. Idag går borgerliga politiker och kapitalet hand i hand och konsekvenserna av det får vi andra leva och dö av.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!