Skogen och det blåbruna eländet

Den blåbruna regeringen för en miljö- och klimatfientlig politik (Foto: Mattias Bernhardsson).

av Tommy Wahlund // Artikel i Offensiv

Regeringen minskar kraftigt anslagen för att skydda värdefull miljö. Nu varnar Naturvårdsverket för ett stort bakslag för miljöpolitiken.

Vart femte år revideras den svenska rödlistan över utrotningshotade arter av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Listan är en sammanställning över enskilda arters risk för att dö ut i Sverige och ger en bred överblick över arternas tillstånd och den naturliga mångfalden i landet. Man kartlägger även vilka åtgärder som kommer att krävas för att göra arterna mer livskraftiga. Listorna ligger till grund för Naturvårdsverkets arbete med åtgärdsprogram och förvaltningsplaner – för att skydda arterna och mångfalden i miljön.
Rödlistan visar att hotet mot den biologiska mångfalden ökar i Sverige. Antalet utrotningshotade arter har ökat med 11 procent de senaste fem åren, och Naturvårdsverket har under hösten gått ut och rekommenderat regeringen att anslå en fördubbling av anslagen för att vända trenden.
Sedan regeringens nya budget kom är dock oron stor bland experter inom området.
Budgeten för utgiftsområde 20, där en stor del av miljöbudgeten ryms, ska minskas med 4 miljarder kronor år 2023. Fram till 2025 ska nedskärningen landa på hela 10 miljarder kronor, vilket innebär mer än en halvering av dagens anslag.

Anslagen för skydd av värdefull natur och utrotningshotade arter minskar från 1,7 miljarder kronor till 685 miljoner kronor. Budgeten för skötselåtgärder, underhåll och anläggningar för besökare i naturreservat minskar från cirka 1 miljard kronor till 400 miljoner kronor.
– Det är en slakt av naturvården i Sverige, säger Mikael Svensson, miljöanalytiker på Sveriges Lantbruksuniversitet, i en intervju med SVT.
Också andra delar av miljön hotas. Anslagen till havs- och vattenmiljö minskas med 355 miljoner kronor. I detta anslag ryms idag viktiga insatser för att motverka övergödning av Östersjön. Även hela budgeten på 55 miljoner kronor för bekämpning av invasiva arter såsom mördarsniglar, jätteloka och parkslide dras in. Det innebär att Länsstyrelsernas medel för långsiktigt och löpande arbete försvinner, och endast en liten del rörande akuta åtgärder och informationsspridning blir kvar.
Anslagen för att ersätta markägare som vill bevara värdefull skog istället för att avverka den minskar med 30 procent. På Naturvårdsverket är man orolig över att utvecklingen kommer att leda till att värdefulla skogar avverkas istället för att skyddas när de ekonomiska incitamenten tar över.

Sedan regeringens nya budget kom är oron stor bland experter.

Nedskärningarna innebär att det bland annat kommer att bli svårare för markägare att bilda naturreservat. Idag är 15 procent av landets yta formellt skyddad natur, och Sverige har nyligen skrivit på en historisk räddningsplan för den biologiska mångfalden som bland annat innebär att 30 procent av hav och land ska skyddas.
På frågan hur man ska kunna kunna fördubbla denna yta med en halverad budget uppger miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i en intervju med SVT att Sverige nu tar sig an uppgiften med ”stor ambition” och att man får ”försöka hitta sätt” att skydda naturen med de verktyg och pengar man har att tillgå.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!