Socialistiskt Alternativ i kommunfullmäktige: Socialistiskt Alternativ till ”greenwashing” och välfärdskris

Socialistiskt Alternativ tar kampen på arbetsplatser, skolor, gator och torg in i Luleås kommunfullmäktige. Foto: SAV Luleå.

Av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Den 18 juni antog kommunfullmäktige i Luleå kommunens budget för år 2025-27. Det antagna förslaget från S-V-MP innebär att behoven i skola och omsorg inte täcks, att smygnedskärningar görs och att storföretagens intressen dominerar – om vanligt i kommuner och regioner.

Det ovanliga med Luleås budgetdebatt var att ett verkligt alternativt fördes fram: Socialistiskt Alternativs (SAV) budgetförslag visar hur Luleå skulle kunna inleda ett välfärdsuppror för resurser i linje med behoven i vård, omsorg, skola, förskola och klimatomställning. De viktigaste punkterna i Socialistiskt Alternativs budgetförslag för Luleå kommun:

1. Verklig grön omställning utan nykolonialism

Den ”gröna industriboomen i norr” är i själva verket till stor del en skadlig icke-lösning – när storkapitalets vinstintressen styr saknas avgörande samordning och reduktion av överproduktion. Se bara på kaoset kring Northvolts batterifabriker. Socialistiskt Alternativ (SAV) vägrar vara hejarklack till den här “greenwashing”. Ny teknik och projekt kan bidra till omställningen men de behöver vara i offentlig regi och utgå från behov istället för vinst. SAV:s alternativa klimatprogram satsar bland annat 75 miljoner kronor på billigare och fossilfri kollektivtrafik.

2. Vård och omsorg måste få kosta

SAV föreslår ett pilotprojekt med 30 timmars arbetsvecka på vård- och omsorgsboenden samt i hemtjänsten 2025. Utifrån dessa kan lärdomar dras för en arbetstidsförkortning med bibehållen lön för hela äldreomsorgen från och med 2027. Det hänger ihop med vårt förslag att nyanställa och utbilda 200 undersköterskor och vårdbiträden, införa en vikariepool med tillsvidareanställda och avsätta arbetstid för personalen att själva ta fram rimliga scheman.

3. Satsa på skola och socialt stöd – för trygga barn

SAV vill stoppa utarmningen av skola och förskola och satsar 135 miljoner kronor extra på att öka antalet pedagoger och på att anställa mer elevvårdande och –
stödjande personal. Det föreslås också att utöka Ung i Luleås mobila verksamhet och återöppna fritidsgården i Sunderbyn – för tryggare barn och unga – och för att förebygga psykisk ohälsa och missbruk. SAV föreslår också ett tillskott till Föräldrasupporten och öppenvården för barn och unga.

4. Mot sexism, rasism och hbtq+-fobi

Socialistiskt Alternativ vill starta en utbildningssatsning för att motverka sexism, rasism och hbtq+-fobi. Behovet av motkrafter till Tidö-partiernas rasistiska högerpolitik är stort. Förkortad arbetstid utan sänkt lön, tryggare och mer hälsosam arbetsmiljö i kommunens kvinnodominerade verksamhet handlar också om att stärka kvinnors ställning i samhället.

5. Förtroendevalda på arbetarlön

Socialistiskt Alternativ står för att politiker ska dela väljarnas villkor.

Våra satsningar finansieras bland annat genom att frigöra 17,5 miljoner kronor genom sänkta politikerarvoden och sänkt partistöd. Med neddragningar på ”näringslivsbefrämjande åtgärder”, konsulter med mera frigör vi 25,7 miljoner kronor år 2025.

6. Kamp för ökade statsbidrag

När den offentliga sektorn har dränerats på resurser till förmån för de superrika under årtionden ryms inte de verkliga behoven i ”ramarna”. För att genomföra alla satsningar till 2027 behöver Luleå kommun 200 miljoner mer i statsbidrag – bara en femtedel av de extra resurser kommunen skulle haft om skattekvoten legat kvar på 1990 års nivå!

45 miljarder kronor i ökade statsbidrag skulle täcka en motsvarande boost till alla kommuner och regioner tillsammans – mindre än en tredjedel av de fyra storbankernas vinster förra året.

SAV:s budget visar behovet av ett välfärds- och klimatuppror samt en samordnad kamprörelse för en omfördelning av samhällets resurser och ett socialistiskt alternativ!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!