Stålbad stundar i Malmö och Lund

Nedskärningarna kommer att slå blytungt mot välfärden (Foto: Mikael Gustavsen / Arbetsmiljöverket).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Budgetarna för 2020 i Lund och Malmö är nu beslutade och innebär stora besparingar för båda kommunerna. I praktiken betyder detta neddragningar i skolan, vården och omsorgen.

Den styrande så kallade femklövern i Lund bestående av M, C, L, KD och det lokala partiet Förnya Lund (FNL), med stöd av Miljöpartiet, har beslutat om nedskärningar inom skolan på 114 miljoner kronor för nästa år och ännu mera de kommande åren. Även inom vård och omsorgen har man beslutat om nedskärningar. 
Dessa besparingar kommer att innebära större klasser i skolan, större barngrupper inom förskolan, färre vikarier samt ökad stress för lärare, förskollärare och barnskötare. 
Inom äldreomsorgen betyder besparingarna att de som har behov av Hemtjänsten, städning var tredje vecka och tvätthjälp var tredje vecka en stor försämring jämfört med idag.

I Malmö, som styrs av Socialdemokraterna och Liberalerna i koalition, räknar ekonomerna i kommunen med att man ”går back” med cirka 390 miljoner nästa år och därför måste ”effektivisera” ytterligare. 
Detta utöver redan beslutade besparingar. Till exempel tvingas socialtjänsten i Malmö till akuta besparingar på 300 miljoner kronor under 2019. Bland annat har man skärpt reglerna för hemlösa. Det har blivit mycket svårare för hemlösa att få hjälp med bostad. Hemlösa som inte är missbrukare eller har psykiska problem får hjälp med akut bostad max i en vecka. Sedan ska de tvingas söka hjälp på nytt. 
Personal som arbetar inom socialtjänsten som har protesterat mot nedskärningarna och skärpningarna av regler har fått till svar att de inte är en bostadsförmedling och att de hemlösa ska ”uppmanas” – tvingas – att lösa boendefrågan på egen hand.
Man stänger också boenden och vårdenheter för tunga missbrukare för att spara pengar. Missbrukarvården är redan neddragen till ett minimum och kommer nu att försämras ytterligare. Delar av missbrukarvården läggs ut på entreprenad och kommer alltså att privatiseras, vilket innebär överföring av offentliga resurser i privat regi.

Kommunledningen i både Malmö och Lund har redan aviserat ytterligare besparingar inom barnomsorgen, skolan, vården och socialtjänsten de kommande åren. Samtidigt tillåts privata aktörer inom vården, skolan, omsorgen med mera att tjäna pengar och göra miljonvinster som sedan delas ut till aktieägarna. 
Om ingenting görs kommer denna utveckling att accelerera. Därför måste fackföreningar, nätverk, föräldrar, lärare och elever protestera mot den alltmer brutala högerpolitiken och kräva stopp på åtstramningar och besparingar. 
• Stoppa försämringarna av välfärden – riv upp privatiseringarna.
• Mer pengar till kommuner och landsting.
• För landsomfattande protester mot högerpolitiken.
• För ett nytt socialistiskt arbetarparti.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!