Storbolag och rika ska betala

av Per Olsson

Landets 191 miljardärer har tillsammans en förmögenhet som är ungefär lika stor som den samlade offentliga sektorns utgifter (Foto: Wikimedia Commons).

Enligt regeringens beräkningar behöver välfärden ytterligare 90 miljarder kronor för att behålla dagens nivå, utöver de 20 miljarder som föreslås i januariavtalet, fram till år 2026. Men regeringen säger inget om och hur de 90 miljarderna ska tas fram. Summan 90 miljarder kronor är också för lite för att klara dagens standard. Det krävs betydligt mer. 

Enligt LO-ekonomerna behöver välfärden ett tillskott på 30 miljarder kronor varje år fram till år 2022 för att behålla dagens nivå och ytterligare 6 miljarder för att uppvärdera de anställdas löner samt arbetsvillkor. 
För att välfärden ska byggas ut i enlighet med de växande behoven behövs omedelbara satsningar och en tvär politisk kursändring. Regeringens högerpolitik sänker välfärden.

S-MP-regeringen, som inte har rivit upp en enda av de många skattesänkningar för välbärgade som alliansregeringen genomförde, prioriterar militären och slopande av den så kallade värnskatten och ytterligare sänkning av bolagsskatten istället för välfärden. Anslagen till militären ska höjas med 30 miljarder kronor fram till år 2025 och borttagandet av värnskatten, som endast betalas av de allra rikaste, kostar statskassan drygt 6 miljarder kronor. 
Efter att värnskatten har slopats ”kommer den sammanlagda skatten för höginkomsttagare sannolikt att bli lika låg som den var på 60-talet” (Expressen den 21 januari).
Den sänkta skattekvoten, skatteintäkterna i förhållande till BNP, har brandskattat den offentliga sektorn. ”Om skattekvoten 2017 hade legat på samma nivå som 1999 – det vill säga på 49,2 procent av Sveriges BNP – hade svenska staten haft ungefär 240 miljarder kronor mer i skatteintäkter bara under 2017” (Katalys: När kapitalet vann valet, 2018).

Med hjälp av skattesänkningar har rika dragit ifrån i en takt som saknar motstycke. Landets 191 miljardärer har tillsammans en förmögenhet som är ungefär lika stor som den samlade offentliga sektorns utgifter. Ifjol var de fyra storbankernas totala vinst efter skatt större än det tillskott på 90 miljarder som välfärden enligt regeringen behöver till 2026. 
Börsbolagens aktieutdelning slår i år alla tidigare rekord – svindlande 269 miljarder kronor beräknas Stockholmsbörsens bolag dela ut.
Så visst finns det pengar. Sverige har aldrig varit rikare, men inkomsterna och förmögenheterna ligger i händerna på storbolag och miljardärsfamiljer. Fördelningen av välståndet blir allt mer orättvis och landet slits isär. Inte ens en relativt stark högkonjunktur och sjunkande arbetslöshet kunde förhindra att andelen personer med låg ekonomisk standard har ökat med en procentenhet sedan 2011, från 13,9 till 14,9 procent. 

Å andra sidan är ”den rikaste hundradelen i Sverige, ungefär 70 000 individer, fem gånger rikare idag än för 20 år sedan. Denna grupps snittförmögenhet per person har ökat från omkring 10 miljoner kronor för 20 år sedan till 50 miljoner kronor idag. Dessutom finns det nu nästan 200 miljardärer i Sverige. För 20 år sedan var de färre än 50”, skrev tidningen Forskning och Framsteg den 11 april i år.
Det är storbolag och rika som ska betala för en nödvändig upprustning av välfärden. Det är behoven som ska styra. Men höjda skatter räcker inte ensamt för att rädda välfärden och få tillgång till de väldiga rikedomar som storbolag, banker och superrika sitter på och som ytterst kommer från att löntagarna bara till en del betalas för sitt arbete. Det krävs kamp och organisering för en socialistisk systemförändring för att avskaffa kapitalismen och marknadskaoset.

RS/Offensiv säger: 
• Omedelbar höjning av statsbidragen till kommuner och regioner, med extra höjningar till glesbygdskommuner. 200 000 nya välfärdsjobb.
• Fasta jobb och heltid till de som önskar. 6 timmars arbetsdag utan försämrade löne- och arbetsvillkor. 
• Ta tillbaka alla skattegåvor till rika och storbolag. Höj bolagsskatten och kapitalbeskattningen, återinför beskattning av arv, förmögenheter och stora fastigheter.
• För en snabb och jämlik klimatomställning av hela samhället. Skrota den nyliberala mineralpolitiken. Utveckla ett ekologiskt jord- och skogsbruk. Massiva offentliga satsningar på kollektivtrafik och nollhus.
• Demokratiska och kämpande fack. Bygg en kämpande socia­listisk vänsteropposition – för ett nytt arbetarparti.
• Behoven ska styra. Bankerna, storbolag och naturtillgångarna samt transport-, bygg- och bostadsbolagen måste överföras i samhällets ägo och styras demokratiskt. För en demokratisk plan för hela samhällsekonomin som utgår från människors behov och säkrar en utveckling i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!