Vården står inför sin värsta sommar

Den blåbruna regeringens svar i sin vårändringsbudget var att kommuner och regioner får klara sig själva. Årets sommar kan bli den värsta någonsin – igen (Foto: News Øresund – Johan Wessman).

av Katja Raetz // Artikel i Offensiv

Den 12 maj firas internationella sjuksköterskedagen, vilket i flera länder används som protester för att uppmärksamma den ohållbara situationen inom vården. Även i Sverige finns det onekligen skäl för protester. Denna sommar kan bli vårdens värsta.

Sveriges Radio publicerade den 3 maj resultaten av en Ekot-enkät som visade att i mer än hälften av regionerna är bemanningsläget likadant eller värre än inför förra årets sommar. Huvudproblemet är som tidigare att det råder särskilt stor brist på sjuksköterskor, och mest allvarligt är läget inom förlossnings- och akutvården.
Det är föga förvånande att situationen förvärras till sommaren, då det redan nu råder en permanent kris som Offensiv har rapporterat om i många artiklar.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lyfte i sin årsrapport i mars att samtliga regioner har allvarlig brist på vårdplatser på akutsjukhusen, vilket leder till en överbelastning på akutmottagningarna. Samtliga 27 sjukhus som granskades särskilt har fått kritik. Även vården inom äldreomsorgen ansågs ha stora brister.

Många regioner lockar med sommarbonusar för att få anställda att flytta sina semesterveckor. Enligt Sveriges Radio är de på mellan 8 000 och 20 000 kronor per vecka.
Det är dock osäkert hur många som kommer att ta den chansen. Arbetsmiljön, som präglas av ständig stress, övertid, och känslan av att inte hinna med, är en av huvudorsakerna för att personalen söker sig bort från vården, i kombination med att det ofta lönar sig att byta jobb istället för att stanna som erfaren på samma arbetsplats. Med tanke på det avråder exempelvis Vårdförbundet från att sälja sin semester då återhämtningen behövs.
Krisen omfattar hela den offentligt finansierade välfärden. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, förening för offentliga arbetsgivare) larmade i april att bland kommunerna, som ansvarar för äldreomsorg och skola, budgeterar 48 för underskott och 20 för nollresultat, vilket är det svagaste ekonomiska läget sedan år 2004.
Bland regionerna med ansvar för sjukvården och kollektivtrafik budgeterar 17 av 21 för underskott. Redan i december varnade SKR om att kommunernas och regionernas samlade underskott kan öka till 24 miljarder kronor under 2023 om inte statsbidragen ökar.

Men svaret som den blåbruna regeringen gav i sin vårändringsbudget var att kommuner och regioner i stort sett får klara sig själva. Besked om extra statsbidrag kommer eventuellt till hösten. Istället för satsningar för att bemöta krisen är fokus på militarisering och ökad rasistisk hets.
I en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet den 3 maj skriver överläkaren Jon Johansson vid Västerviks sjukhus att: ”Just nu genomgår svensk sjukvård sin värsta kris i modern tid”. Han varnar för att: ”Om inget görs åt vårdens situation är det troligt att vi kommer se en successiv nedgång för offentlig sjukvård, samtidigt som en allt starkare privat sektor erbjuder ökade möjligheter för dem med resurser.”
Det finns resurser för att öka de lägsta lönerna, utöka personalstyrkan och förbättra arbetsmiljön. Men det krävs kamp för strukturella förändringar, till en demokratisk styrd offentligt finansierad vård och omsorg, utan profitjakt.
Precis som i skolan är det dags för vårduppror, mot den rasistiska högerpolitiken och för en vård efter behov.

Socialistiskt Alternativ har torgmöte den 12 maj kl 14-16 i Handen, Haninge och kl 15.30-17.30 i Slussen, Stockholm för att lyfta vårdfrågan. Kom och var med!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!