”Vi behöver en pension som det går att leva på”

Det krävs ett pensionssystem som garanterar alla äldre ett fullvärdigt liv, inte som idag där fattigpensionärer blir allt fler (Foto: Sabine van Erp / Pixabay).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

Ett drygt år före nästa års val kan partierna bakom 1990-talets pensionsuppgörelse inte längre blunda för att den för varje år leder till pensioner som inte går att leva på.

Fattigdom blir nu snabbt en hård erfarenhet för alltfler som lämnar ett långt liv i arbete. Fackförbundet Byggnads och Katalys, institut för facklig idéutveckling, lade i förra veckan fram ett förslag, ”Knegarpension – en pension att leva på”, som vill förändra dagens pensionssystem.
Arkitekterna bakom det nuvarande pensionssystemet avskaffade ATP-systemet (allmän tilläggspension), prioriterade statsfinanserna, men lovade en hållbar allmän pension på 60 procent av slutlönen. 

”Idag får den som är född 1953 ut cirka 45 procent av sin slutlön i pension”, skriver Byggnads och Katalys i en debattartikel i DN den 28 april där de presenterar sitt förslag. Snittet för vad män och kvinnor får ut i allmän pension är idag 13,200 kronor respektive 11,800 kronor.
Inte konstigt att oron har växt till 53 procent i landet som är rädda för att tvingas leva på låg pension. Dagens pensioner är också mycket beroende på hur arbetslivet kommer att se ut; arbetslöshet, sjukdom, skador och förslitning av din kropp sänker din pension med förlusten av arbetsdagar då du inte har kunnat jobba. 
Byggnads/Katalys menar att deras pensionsförslag ger mer i plånboken för alla löntagare, men mest till låginkomstagare.
I rapporten föreslås i huvudsak fyra förändringar (reformer) för att få ”en pension som landets knegare kan leva på”:

1. Grundpension. Garantipensionen (dagens tillägg för minimipension) byts ut mot en grundpension. 
Syftet med detta är att komma åt problemet med höjda pensionsavgifter, där fler år i arbete ger en väldigt liten effekt för lågavlönade som idag har garantipension. 
Grundpensionen ska vara en gemensam pott för alla i samma åldersgrupp och en ”bottenplatta” för den allmänna pensionen. Vid varje pensionsinbetalning går en del till grundpensionen och en större del till den individuella inkomstpensionen. Varje fler arbetstimme och varje höjning av pensionsavgifterna till pensionssystemet kommer då att ge en större effekt än nu för de som idag lever på garantipension. 

2. Inbetalningarna till pensionssystemet ökas från 18,5 procent till 20 procent, vilket förstärker systemet med 28 miljarder kronor varje år. 
För att inte sabotera löneutrymmet vill Byggnads/Katalys att ökningen tas från ”den allmänna löneavgiften i socialförsäkringen”. 
Höjningen ska ge de flesta löntagare 600 till 800 kronor mer i pension varje månad.

3. Det tredje förslaget handlar om att komma åt katastrofen med att först drabbas av sjukdom, skada, arbetslöshet eller ”ofrivillig frånvaro” från arbete, och till råga på all olycka bli fattigpensionär.
I Byggnads/Katalys konstruktion görs ”en höjd pensionsavsättning vid ofrivillig frånvaro från aktivt arbete”. Även frivillig frånvaro som föräldraskap räknas hit. 
Den ska vara 100 procent och grundas på den lön arbetaren i vanliga fall får och inte på den ersättning hen kan ha i ersättning vid frånvaron.
I rapporten sägs denna förändring av hur pensionen ska beräknas kosta staten 13 miljarder kronor.

4. Förändrad arbetsprövning för äldre. Arbetsprövning för en arbetare som har skadats eller slitit ut sin kropp ska när hen har fyllt 61 år endast göras mot individens arbetsgivare. Om hen har blivit arbetslös ska arbetsprövningen istället göras mot individens yrke.
Byggnads/Katalys uppvaktar nu regeringen med förslaget om ”Knegarpension” och en reform där pensionsrätterna beräknas på lönenivån innan sjukskrivning och inte på sjukpenningsnivån. 
Enligt Daniel Suhonen, chef på Katalys, är de förslag som rapporten lägger fram inte bara åtgärder som förbättrar livet för alla med låga pensioner och som idag är djupt oroade för vad som ska hända när de går i pension, utan också en reform som det går att vinna val på.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!