”Vinstintresset måste väck”

av Offensiv

Kvarntorpshögen innehåller 1/8 av all vanadin i världen (foto: Riksantikvarieämbetet / Pål-Nils Nilsson, CC-BY).

Den guldspadebelönade journalisten och författaren Arne Müller besökte Stockholm den 20 mars för att berätta om sin nya bok Elbilen och jakten på metallerna, ett möte som tidningen Offensiv anordnade.

På café Bästa Svängen i Hökarängen samlades folk för att lyssna på Arne Müller. Först berättade Offensivs redaktör Robert Bielecki kortfattat om de historiska klimatstrejker som svepte över världen den 15 mars, innan ordet lämnades över till Arne Müller.
– Många hoppas på utvecklingen av elbilar, och de flesta är ju medvetna om klimatfrågan och den globala uppvärmningens effekter. Biltrafik utan avgaser – åtminstone från avgasrören – väcker hopp, och elbilar kommer att bli viktigt för att fasa ut fossila bränslebilar.
– Men även gruvbolagen är intresserade av elbilar, just på grund av de metaller som krävs för batterierna. Framför allt är de intresserade av litium och vanadin.
– Politiker är också entusiastiska. Utsläppen från vägtrafik ökar ju. ”Kanske blir det nya jobb i elbilsfabriker, med batteriproduktion och gruvdrift”.
– Men det finns flera problem. En halv fabrik för batteriproduktion kräver 2 procent av all kobolt och 6 procent av all litium i hela världen. Det hade behövts 1 480 procent mer litium för att möta efterfrågan.

Världsbanken, som har forskat i detta, säger att det finns så mycket litium i världen, men 4/5 av det måste återvinnas, vilket inte görs. Återvinningsstationer tjänar inte pengar på det:
– 60 procent av all elektronik har man inte koll på. Det skräpar i folks hem eller slängs utan att återvinnas, med mera. Men även större objekt, som bilar, ”försvinner”. Av de 15 miljoner bilar i Europa år 2015 som togs ur drift vet man att 8 miljoner togs till skrottipp eller liknande, men 7 miljoner vet man inte. Det kan ha lämnats i ett dike eller vartsomhelst. 
– Återvinningsproblemet gäller alla de 40-talet sällsynta metallerna som används i olika produktioner. Och utvinningen av dessa metaller innebär enorma ingrepp i naturen. Företag fungerar ju dessutom på så vis att de vill sälja mer och mer – inte så noga vad, så länge vinsten ökar. Bilarna ett bra exempel, som har ökat med 40 procent mellan 2005-15. Ökningen sker även i utvecklade industriländer som Sverige, där antalet bilar har ökat från 400 miljoner år 2000 till 500 miljoner 2015. Det är snabbare än befolkningsökningen. I USA går det 823 bilar per människa.

– Men hur påverkar tillverkningen av bilar utsläppen? En Volkswagen Golf skapar enligt mina försiktiga beräkningar 7 ton koldioxid att producera. Det blir fler el- och hybridbilar i Sverige, men till och med 2022 kommer det finnas
200 000 fler bilar än idag. Och även om alla nya bilar skulle vara VW Golf skulle tillverkningen av dessa bilar äta upp hela minskningen av utsläppen av avgaser. 
– Slutsatsen blir därmed att det behövs mycket färre bilar, inte fler.

– Gruvor står för 10 procent av världens koldioxidutsläpp, en betydande andel. I Sverige står de för 14 procent av utsläppen. Och antalet gruvor i Sverige ska enligt Mineralstrategin öka från dagens omkring 16 till hela 50. Samtidigt innebär riksdagens klimatavtal att koldioxidutsläppen ska minska drastiskt framöver. Dessa två saker står i direkt motsättning; det går helt enkelt inte.
– Det finns saker man kan göra: Återvinning av metaller är jätteviktigt. Hindret är vad som lönar sig – vinstintresset. Om den får fortsätta styra kommer det inte att gå.
– Man måste också ta vara på de gruvor och de metaller som redan finns ovan jord. Närkeslätten utanför Örebro är helt platt, men med ett 100 meter högt berg från gruvavfall (Kvarntorpshögen), som innehåller 1/8 av all vanadin i världen! Det finns också mycket koppar i soptippar. Men man tar inte metaller härifrån.

– Vi måste hushålla med de värdefulla resurser av metaller som finns. Det hela handlar om knäckfrågan ”Hur organiserar vi samhället?”. Alla bolag vill öka försäljningen, och när det kommer till klimat och miljö finns det en inbyggd motsättning i näringslivsintressena, det går inte att komma förbi.
– Hoppet står till de framväxande rörelserna, klimatstrejkerna och de marscher som har ägt rum kring detta, och även inom den växande folkrörelsen mot gruvor och gruvindustrin. Men det brådskar.

Efteråt följde bra frågor och diskussion om gruvor och klimat, innan mötet avslutades.
Passa på att beställ boken – se annons nedan. 


Beställ Arne Müllers nya bok Elbilen och jakten på metallerna

”Vägen till ökad vinst går ofta via ökad försäljning, helst så stora ökningar att marknadsekonomin växer. I denna helt grundläggande ekonomiska mekanism ligger förklaringen till de problematiska och allt annat än hållbara trender vi ser inom produktion och användning av metaller – trots alla ambitiösa miljö- och hållbarhetsplaner. Företagen måste helt enkelt till varje pris försöka öka försäljningen även när detta är helt förkastligt utifrån vad som krävs för en långsiktig hållbar utveckling”.

Kampen för att stoppa miljöfarliga gruvprojekt skildras på ett utmärkt sätt i Arne Müllers nya bok Elbilen och jakten på metallerna (Ord & visor förlag 2019). Det är en bok som verkligen förtjänar epitetet en måstebok för alla som kämpar för en framtid som inte bestäms av bolagens vinstjakt och den så kallade marknaden.

Beställ denna viktiga bok redan idag!
Mejla offensiv@socialisterna.org eller ring 08-605 94 00.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!