Xi Jinpings nya lag – en järnhand mot Hongkong

Bild från de massprotester som skakade Hongkong och KKP-diktaturen i höstas. Masskampen behövs igen, men måste nu organiseras demokratiskt (Foto: Flickr CC / Studio Incendo).

av Dikang, chinaworker.info // Artikel i Offensiv

Efter den kinesiska diktaturens beslut att påtvinga Hongkong en ny nationell säkerhetslag för att få direkt politisk kontroll över territoriet har utvecklingen i Hongkong nått en punkt utan återvändo. Hongkongs begränsade politiska autonomi inom ramverket ”ett land, två system” är i praktiken avskaffad. 

De bräckliga fri- och rättigheter som existerar i Hongkong, men som inte finns i resten av Kina, hotas som aldrig förr. Kanske får Hongkong behålla sin ekonomiska autonomi, vilket är väldigt profitabelt för den kinesiska regimen. Men möjliga motåtgärder från Väst och det upptrappade ”kalla kriget” mellan USA och Kina kan ge upphov till en utveckling som resulterar i att Hongkongkapitalisternas speciella privilegier stadigt undergrävs. Att Asiens främsta finanscentrums öde står på spel visar vilken dramatisk tid vi lever i.
– Den nationella säkerhetslagen och dess konsekvenser är mycket värre än utlämningslagen, som utlöste förra årets gigantiska proteströrelse. Lagen innebär att regimen i Peking tar över det politiska styret av Hongkong och bestämmer vilken nivå av opposition som ska tillåtas. Med hjälp av lagen kan oppositionsgrupper förbjudas och oppositionella fängslas. Att säga saker som ”Ner med diktaturen!” blir brottsligt, säger Jaco från Socialist Action (ISA i Hongkong) till Offensiv.

Den nya lagen har omfattande innebörder som sträcker sig långt bortom Hongkongs gränser. Avsikten är en diplomatisk styrkeuppvisning  från Kinas envåldshärskare Xi Jinping, som örfilar USA och andra västmakter som har grillat hans regim i spåren av coronavirusutbrottet. 
Pandemin och den påföljande ekonomiska kollapsen har återupplivat maktkampen inom diktaturens parti KKP, och Xi känner behovet av att visa sin makt.
Om det någonsin har funnits några tvivel om att covid-19-krisen håller på att förändra världen och i accelererande takt driva på motsättningarna samt utlösa nya kriser skingrar Xis maktutövning i Hongkong alla tvivel.
Övertagandet av den direkta politiska kontrollen visar att diktaturen inte längre litar på de till större delen dekorativa politiska institutioner som den tidigare tolererade, som exempelvis den lagstiftande församlingen.
KKP:s mål är att krossa den demokratiska masskampen och röja undan stödet för självständighet och andra radikala idéer bland Hongkongs unga. Men det är en målsättning den inte kan uppnå; effekten kommer att bli den rakt motsatta, att stöta bort ännu större skikt av samhället i Hongkong och förstärka självständighetsvänliga idéer inom betydande skikt, särskilt bland de unga.
Att det blir fler protester är ett som är säkert, inklusive möjligheten av en del omfattande demonstrationer under de närmaste veckorna, men också av mer polisbrutalitet och statsterror i ett försök att driva igenom Xis lag.

Den kinesiska regimens misskötsel av coronavirusutbrottet under dess första månader – handfallenhet, censur och mörkläggningsåtgärder – utlöste ett massivt missnöje runtom på fastlandet, vilket skakade Xi och den styrande klicken. Återigen framträdde utsikten av ett nytt 1989 innan västliga regeringar, särskilt Trumpadministrationen, lättade trycket på Peking genom att visa sig själva vara ännu mer odugliga och vårdslösa i hanteringen av nödläget.
Även om ”krisbarometern” har återhämtat sig en aning efter de kraftiga fallen under coronavirusets utbrott är diktaturen medveten om sin sårbarhet. Därav den brådska och faktiskt även desperation gällande många av de steg som Xi tar.
– KKP-regimen anser att de inte har råd att vänta, utan känner att man måste agera nu, säger Jaco.

Masskamp är nyckeln till att besegra den nya lagen, och arbetarklassen måste ges huvudrollen. Arbetarklassen har en unik position i samhället genom dess roll i ekonomin, kollektiva traditioner och klassmedvetenhet. Även om arbetare deltar i och i vissa fall dominerar i Hongkongrörelsen gör de så som individer, inte som en sammanhållen organiserad styrka. Strejkvapnet har inte använts på ett seriöst och planerat sätt i Hongkong. 
Uppmaningar på sociala media kan fungera för enstaka demonstrationer, men för genomförandet av en verklig strejk behövs planering och noggranna förberedelser, det behövs faktiska styrkor på arbetsplatserna – verkliga fackföreningar med demokratiska medlemsstrukturer.
Kampen måste vara demokratiskt organiserad. Spontana aktioner kan spela en  viktig roll, men de har också sina begränsningar. 
Att upprätthålla en rörelse och sprida den bortom Hongkong (då den inte kan vinna enbart i Hongkong) kräver inriktning och samordning. Det krävs urval genom demokratiska omröstningar och debatter om vilken den bästa taktiken är, vilka de bästa representanterna som talespersoner för rörelsen är och för att klart och tydligt utveckla dess målsättningar, samt för att kunna mobilisera det stora antal deltagare som kommer att behövas.

Kampen kan bara lyckas genom att inspirera till en ännu större kamprörelse i Kina.
För att så ska bli möjligt krävs att striden blir till en klasskamp mot det kapitalistiska systemet på båda sidor om gränsen, som både är ett odemokratiskt system och vars kris är så djup att det enda som erbjuds är ekonomisk kollaps, bostadsmisär, arbetslöshet och ökad fattigdom. 
Demokratikampen i Hongkong behöver därför också utvecklas till en kamp för jobb och arbetsrätt, för att avskaffa obetald ledighet och lönestölder under pandemin, massiva satsningar på offentlig sjukvård, beskattning av de superrika för att betala pandemins kostnader, att läkemedelsföretagen, bankerna och de privata företagen överförs i demokratisk offentlig ägo och att de kapitalistiska magnaternas makt bryts.
Ett sådant kampprogram som knyter ihop behovet av en revolutionär demokratisk kamp med behovet av en socialistisk omvälvning av det kapitalistiska systemet är vägen till att organisera arbetare i Hongkong, av vilka nittio procent inte är fackligt anslutna, och till att nå ut till fastlands-Kinas arbetare.

Den nya lagen innebär:
• Fastlandskinesiska agenter och den hemliga polisen kommer för första gången att kunna agera lagligt i Hongkong.
• Nya ”säkerhetsorgan” kan upprättas av Peking för att spionera på och arrestera politisk opposition.
• Lagen kommer att förbjuda ”underminering, separatism och utländsk inblandning”. Liknande lagar finns redan i Hongkong, men den nya lagen kommer att göra det möjligt för diktaturen i Peking att tvinga igenom en betydligt hårdare linje.
• Lagens omedelbara fokus kommer att bli att förbjuda ”utländska och yttre krafters aktiviteter”, vilket främst riktas mot alla former av solidaritet.
• Lagen innebär att politiska oppositionspartier och -organisationer i allt högre grad inte tillåts att ställa upp i val. En del kan komma att bli helt förbjudna, särskilt om de anklagas för att förespråka självständighet för Hongkong.
• Rätten att protestera, som redan befinner sig under attack sedan förra året, kommer att bli kraftigt inskränkt.
• Yttrandefriheten kommer att kraftigt begränsas. Det kommer kanske inte längre att vara möjligt att uppmana till ett slut på enpartidiktaturen. Hårdare fängelsestraff och förföljelse av politisk opposition.
• Tilltagande censur. Pressfriheten i Hongkong har redan minskat. Hongkong har rasat från plats 58 år 2013 till plats 80 på Reportrar utan gränsers (RSF) årliga index över global pressfrihet. Artiklar som den du just nu läser kan komma att bli olagliga.
• Mer omfattande övervakning av internet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!