AD utestänger Hamn igen

Arbetsdomstolens dom betyder att arbetsgivarna Sverige Hamnar kan fortsätta att enbart förhandla med Transport (Foto: Amer Mohammed Ali).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

I två nya domar från Arbetsdomstolen (AD) undergrävs de rättigheter som Hamnarbetarförbundet hade hoppats säkerställa genom den strejk förra året som gav dem ett kollektivavtal. Även om domen gav Hamn skadestånd på grund av APM Terminals brott mot MBL och reglerna kring skyddsarbete väcks frågan om hur Hamn ska agera i avtalsrörelsen för att få sina rättigheter.

Hamnarbetarförbundet hade stämt APM Terminals i Göteborg hamn och Sveriges Hamnar i en rad olika frågor. Den kanske viktigaste frågan gällde kollektivavtalsbrott om lokala överenskommelser. Till skillnad mot många andra kollektivavtal har inte Hamn (eller Transport som är det andra facket i hamnarna) något ramverk i kollektivavtalet som styr schemaläggning utanför normal arbetstid. 
Istället finns en skrivning om att fack och arbetsgivare måste komma överens i en lokal överenskommelse, vilket ger facket en sorts lokal vetorätt vad gäller arbetstidens förläggning. Orsaken till detta upplägg är de mycket oförutsägbara behoven av stuveriarbetare för lossning och lastning av fartyg. 

Sedan länge har Hamn varit utestängda från förhandlingar om lokala överenskommelser eftersom de har saknat kollektivavtal, men med det nya avtalet (i princip likalydande med Transports) hoppades de på en förändring. 
Men trots att det alltså står i Hamnarbetarförbundets nya kollektivavtal att arbetsgivaren ska göra en lokal överenskommelse om arbetets förläggning betyder Arbetsdomstolens dom att arbetsgivarna Sverige Hamnar kan fortsätta att enbart förhandla med Transport.
– Det här är kasst. Det innebär att även på arbetsplatser där vi organiserar alla arbetstagare tillfaller ”vetorätten” ett annat fackförbund. Det innebär också att AD befriar arbetsgivaren från skyldigheter i kollektivavtal, de kan strunta i avtalet på vissa områden, säger Erik Helgesson, Hamns vice förbundsordförande, i en video på deras hemsida.

I två andra delar av stämningen ställer sig AD på Hamns sida. APM Terminals i Göteborg har fortsatt vägra bjuda in Hamnarbetarförbundets skyddsombud till riskbedömning med hänvisning till att de kan välja vilka skyddsombud som ska delta (och därför enbart valt Transports skyddsombud). 
De har inte heller bjudit in Hamnarbetarförbundet till MBL-­förhandlingar om nya arbetstider innan de införs, vilket de alltså, något motsägelsefullt, måste även om Hamnarbetarförbundet enligt AD inte får vara med i lokala förhandlingarna om arbetstider. 
För dessa brott mot MBL och regler kring skyddsarbete dömdes APM Terminals till skadestånd, vilka lär växa framöver eftersom en rad liknande tvister väntar på att behandlas. För hamnarbetarna i Göteborg är detta ett steg framåt, som dock överskuggas av att AD-domen tillåter att Hamns medlemmar fortsatt stängs ute från lokala överenskommelser. 

Arbetsdomstolens beslut är förstås ett nederlag för Hamn vars kollektivavtal devalveras i värde. Att delta i lokala förhandlingar är viktigt för att kunna företräda sina medlemmar och använda styrkan hos det lokala facket för att ge medlemmarna bästa möjliga villkor. 
Samtidigt är det inte oväntat att AD, som statens förlängda arm, som vanligt ställer sig på arbetsgivarnas sida i viktiga principiella frågor. Nu undersöker Hamn om det går att överklaga domen till Europadomstolen eller ILO.
Domarna i AD kommer dock på sätt och vis lägligt, eftersom Hamns kollektivavtal precis löpt ut och bara förlängs en vecka i taget. Det innebär att Hamnarbetarförbundet har möjlighet att driva frågan i kollektivavtalsförhandlingarna och även har möjlighet till strejk och andra konfliktåtgärder.
– Vi kan inte långsiktigt ha en situation där man kan runda oss. Det är alldeles för lite utbyte för att vi inte har strejkrätten kvar under avtalsperioderna. Om det inte blir en attitydförändring måste vi fundera på om ska vi teckna avtal alls, eller vad poängen är med ett långt avtal, säger Erik Helgesson.

Om Hamn tvingas till konflikt för rätten att företräda sina medlemmar är det av största vikt att de får full uppbackning. En seger för Hamnarbetarna skulle vara en seger för alla arbetare.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!