Akut behov av välfärdslyft

Inget ska göras för att svara upp mot de växande behoven, utan välfärden förblir underfinansierad (Foto: Torkel Ekqvist / Fotogruppen Södersjukhuset).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Trots ett rekordöverskott i kommunsektorn (kommuner och regioner) förra året på nästan 55 miljarder kronor och årets beräknade överskott på omkring 24 miljarder fortsätter nedskärningarna i vården, skolan och omsorgen. 

Överskottet beror främst på tillfälligt ökade statsbidrag under pandemikrisen, men ”på sikt faller nivån på statsbidragen och den ekonomiska utmaning som noterats under många år blir allt tydligare”, skriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i sin senaste ekonomirapport och rekommenderar fortsatt åtstramning eftersom ”stora överskott riskerar att driva upp förväntningarna på verksamheterna i välfärden på en nivå som inte är långsiktigt hållbar.” Inget ska alltså göras för att svara upp mot de växande behoven, utan välfärden förblir underfinansierad.

Behovet av ett välfärdslyft är akut. Eller som den statliga Coronakommissionen skriver i sitt delbetänkande om äldreomsorgen: ”Äldreomsorgens strukturella och sedan länge välkända problem måste åtgärdas. Det är nödvändigt att höja ambitionsnivån och att höja statusen på och attraktionskraften i omsorgsyrkena för att kunna ge vård och omsorg av god kvalitet under en sådan kris som pandemin.”
Men även inom äldreomsorgen fortsätter neddragningarna och mitt under pandemikrisen beslutade högerstyret i Huddinge kommun att lägga ned all kommunal hemtjänst, vilket dock åtminstone tillfälligt stoppades efter att Förvaltningsrätten uttalat att beslutet stred mot kommunallagen.
Även om kommunbudgetarna under lång tid har visat stora överskott, som exempelvis Örebro kommun där S, C och KD styr, har kommunen konsekvent dragit ner på pengarna till såväl grund- som gymnasieskolan under 2017-2020, enligt tidningen Skolvärlden.

Skola, vård och omsorg förblir underfinansierad.

Landets regioner gjorde sitt bästa resultat någonsin ifjol, totalt 19 miljarder plus. Det blev även överskott i Region Västernorrland, men svångremmen dras ändå åt runt länets svältfödda vård. Bland annat försvinner ytterligare vårdplatser vid de sjukhus som finns kvar. 
I Region Stockholm bantas kvinnokliniken på Södersjukhuset samtidigt som regionen redovisar ett överskott på drygt 5 miljarder, som självfallet borde gå till att betala av den växande vårdskulden samt till kollektivtrafiken.
Regeringen tvingades av krisen att under galgen slänga alla nyliberala budgetregler överbord, men i kommuner och regioner finns de kvar. Dessa förödande budgetregler och marknadsstyrningens godtyckliga, otillräckliga budgetramar måste omedelbart skrotas. Samtidigt behövs höjda statsbidrag, med extra kompensation till gles- och landsbygdskommuner och att privatiserad välfärd återtas.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Höj statsbidragen till regioner och kommuner med 50 miljarder kronor. För 200,000 nya välfärdsjobb. Omedelbart stopp för alla nedskärningar. Återta privatiserad verksamhet.
• Välfärd och kollektivtrafik ska drivas i offentlig regi utan vinstsyfte och styras demokratiskt.
• Förkorta arbetstiden och bort med de otrygga jobben. Facklig vetorätt mot varsel och organisationsförändringar.
• Ta tillbaka alla de skattegåvor som har getts till rika och börsbolag. Avskaffa RUT. Höj skatten på kapital och återinför beskattningen på arv, förmögenheter och fastigheter. Höjda bolagsskatter. 
• Förstatliga storföretag och banker under de anställdas demokratiska kontroll och styre. För en demokratisk planerad ekonomi i enlighet med behov och i samklang med naturen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!