Studie: Fler sjuksköterskor räddar liv

Med ett tak för antalet patienter per sjuksköterska minskade dödligheten. Med ökad personaltäthet räddas liv (Foto: Oscar Segerström).

av Johan Sand, narkos- och intensivvårdssjuksköterska // Artikel i Offensiv

Nyligen publicerades en studie i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet. Författarna kunde där visa hur ett tak för antalet patienter varje sjuksköterska ansvarade för medförde en sänkt dödlighet.

Redan tidigare fanns det flera vetenskapligt genomförda studier som har visat fördelar för både patienter – i form av minskad dödlighet – och personal av att begränsa sjuksköterskors arbetsbörda, mer specifikt det antal patienter varje sjuksköterska ansvarar för på en vårdavdelning.
Den nya studien genomfördes i den australiska delstaten Queensland med början 2016. Man beslöt att införa ett tak, en maxgräns för hur många patienter varje sjuksköterska på medicinsk eller kirurgisk vårdavdelning ansvarade för. Detta tak infördes dock inte på alla sjukhus, utan bara på utvalda.
I studien jämfördes tre statistiska parametrar: 
1. Dödlighet inom 30 dagar efter utskrivning. 
2. Återinläggning på sjukhus inom 7 dagar.
3. Genomsnittlig vårdtid mellan de sjukhus som hade infört ett tak och de som inte gjort det.

Dessa siffror jämfördes först 2016, innan taket infördes, och sedan 2018, när det hade varit i bruk över ett år på de utvalda sjukhusen. 
Jämförelsen visade att dödligheten var oförändrad på de sjukhus som inte hade infört något tak för sjuksköterskornas arbetsbörda, medan den sjönk med 11 procent på de sjukhus som hade infört tak. Den genomsnittliga vårdtiden minskade i båda grupperna av sjukhus, men minskningen var större på de sjukhus som infört tak. 
Antalet återinläggningar på sjukhus inom 7 dagar var oförändrat på de sjukhus som hade infört taket, medan de ökade på de sjukhus som inte hade infört tak. Författarna till studien uppskattade att de sjukhus som hade infört tak hade 145 färre dödsfall under en tvåårsperiod jämfört med om de inte haft något sådant tak.

Studiens huvudförfattare, professor Matthew McHugh vid Queenslands universitet, kommenterade: ”Att säkerställa att det finns tillräckligt många sjuksköterskor för att kunna ge en vård med hög kvalitet till varje patient är en enkel men effektiv åtgärd för allmänhetens säkerhet”.
Studien visade också att de högre kostnaderna en högre bemanning medförde mer än väl kompenserades av minskade kostnader på grund av kortare genomsnittlig vårdtid och jämförelsevis färre återinläggningar samt givetvis lägre dödlighet.

Källor: tidningen Vårdfokus 24/5 2021, The Lancet vol.397, issue 10288, sid.1905-1913.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!