Amazon i centrum på fackligt uppsving i USA

Kampen vid Amazons flyghub KCVG är viktig för hela arbetarklassen och den fackliga kampen i USA. Socialist Alternative och Workers Strike Back prioriterar kampen (Foto: Workers Strike Back).

av Jonas Brännberg // Artikel i Offensiv

Trots att antalet fackligt organiserade fortsätter att falla i USA är fackföreningarna populärare än på många decennier, speciellt bland unga. Detta återspeglas i en rad kampanjer för att, i strid mot brutala antifackliga lagar, organisera sig på sin arbetsplats. Även existerande fackliga ledningar har pressats vänsterut och tvingats lyfta fram strejkvapnet.

Just nu och fram till den 22 augusti pågår medlemsomröstning bland Teamsters medlemmar på det gigantiska transportföretaget UPS om de ska acceptera ett nytt femårigt avtal. Avtalet har förhandlats fram av en ny ledning som 2022 ersatte det korrupta Hoffa-styret i Teamsters.
Förtroendevalda i Teamsters som är aktiva i det fackliga nätverket Workers Strike Back (Arbetare slår tillbaka) och som uppmanar till att rösta nej och ta kampen för ett bättre avtal skriver i ett uttalande att:
”Även om det preliminära avtalet är bättre än de svekavtal som förhandlats fram av den korrupta Hoffa-ledningen sedan 2002 är det otillräckligt för att tillgodose UPS-arbetarnas behov i en tid av ökad otrygghet för arbetare. UPS gjorde vinster på 13 miljarder dollar bara förra året, utöver de 10 miljarder dollar de gav till aktieägarna, samtidigt som de har sänkt arbetarnas levnadsstandard i årtionden. Denna avtalsstrid är chansen att kompensera för förlusterna under de senaste 20+ åren.”

Viktiga frågor som bara delvis förbättras i avtalsförslaget är inflationsskyddade löner, bättre villkor för deltidsarbetare och luftkonditionerade bilar. Dessutom öppnar avtalet för fler arbetare som tvingas använda eget fordon och för mer helgarbete.
– Arbetarna på UPS förflyttar värden motsvarande sex procent av USA:s BNP och 2 procent av världens BNP. En tio dagar lång strejk skulle kosta företaget 7 miljarder dollar, och skulle inspirera miljontals arbetare om vilken makt de besitter, säger Ty Nolan, som arbetar med fackliga frågor för Socialist Alternative (ISA-sympatisörer i USA).
Avtalsstriden på UPS kan också påverka United Auto Workers (UAW) avtalsförhandlingar inför att deras avtal för 150 000 bilarbetare löper ut den 14 september. Även UAW har en ny ledning som lovar att lyssna mer på medlemmar och vara mer stridbar.
– Både UAW:s och Teamsters nya ledningar är mer vänster än tidigare. Deras position bygger också mer på stöd underifrån, vilket innebär att de kan påverkas mer av stämningarna bland medlemmarna, men facken är fortfarande toppstyrda, säger Ty Nolan och fortsätter:
– Sammanlagt innebär det att de kan vinna lite mer till arbetarna är tidigare ledningar. Deras stora svaghet är deras koppling till Demokraterna och vägran till att arbeta för ett nytt arbetarparti. Teamsters ledare Sean O’Brien gick så långt att han tackade Biden för att hans ingripande när han stoppade lokförarnas strejk!

En seger vid KCVG skulle höja självförtroendet för miljontals arbetare och öppna för att ta strid för kollektivavtal på en av Amazons viktigaste och största anläggningar.

Den viktigaste striden för ny facklig organisering sker på Amazon, ägt av en av världens rikaste, Jeff Bezos, och ökänt för sina antifackliga metoder. År 2022 vann arbetare i Amazon Labor Union (ALU) vid Amazons anläggning JFK8 i New York en historisk seger när de röstade för att erkänna ALU som sin fackförening på arbetsplatsen.
Trots det vägrar Amazon att förhandla med ALU om ett kollektivavtal för arbetsplatsen, och efter JFK8 har flera försök att organisera Amazon-arbetsplatser misslyckats.
En möjlighet att vända trenden på Amazon är det som sker vid företagets nyckelanläggning KCVG, en flygomlastningscentral i Kentucky. Med stöd av bland annat Workers Strike Back och Socialist Alternative har arbetarna organiserat sig i en bred facklig kommitté kopplad till ALU och samlar sedan i våras fullmakter bland arbetare som vill att facket erkänns på arbetsplatsen. Kraven är tydliga:
• Ingångslön på 30 dollar i timmen.
• 180 timmar betald semester.
• Facklig närvaro vid alla möten i disciplinärenden.
Under sommaren har organisationskommittén även startat en kampanj för migrantarbetares rätt att få information om säkerhetsrutiner med mera på sitt eget språk och engelska-utbildning på betald arbetstid, något som har ökat engagemanget kraftigt bland arbetare med ursprung i andra länder. Även arbetare med engelska som modersmål förstår vikten av att alla får till sig information kring säkerhet på arbetsplatsen på bästa möjliga sätt.

Samtidigt lägger Amazon miljontals dollar på antifackliga kampanjer av ”union busting”-konsulter för att stoppa organiseringen. En utmaning är de antifackliga lagarna som innebär att processen att organisera sig är lång, och det finns många chanser för företaget att lägga krokben.
Först ska 30 procent av arbetarna fylla i en fullmakt till facket, sen krävs en omröstning där minst 50 procent måste rösta för att facket ska erkännas på arbetsplatsen. Har man väl kommit över dessa hinder är det fortfarande lång väg kvar av förhandlingar och strid för att vinna ett kollektivavtal.
Förutom antifacklig propaganda har till exempel Amazon som taktik att avskeda de fackligt aktiva och inför omröstningen anställa många tillfälliga arbetare som inte haft någon kontakt med arbetsplatsen.

En seger vid KCVG skulle sannolikt få mycket positiva effekter. Förutom uppmärksamheten som skulle höja självförtroendet för miljontals arbetare öppnar det för att ta strid för kollektivavtal på en av Amazons viktigaste och största anläggningar.
Det skulle också skicka en signal om vilken sorts fackliga organiseringskampanjer som behövs – med tydligt fokus på gräsrotsorganisering som involverar maximalt antal arbetare och som utifrån det utarbetar tydliga krav och en strategi för att uppnå dem, organiskt kopplat till kampanjen för att facket måste erkännas som representant för arbetarna på arbetsplatsen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!