Asylpolitik: Sverige bland de värsta

Röda Korset varnar återigen för de katastrofala konsekvenserna av att inskränka och försämra rättigheterna för de flyktingar och alternativt skyddsbehövande som kommer till Sverige (Foto: Oleg Afonin / Flickr CC).

av Vilgot Karlsson // Artikel i Offensiv

Röda Korset varnade i slutet på maj om riskerna med att försämra rätten till familjeåterförening för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Det är ett av många förslag som diskuteras i riksdagens kommitté för asylpolitik, som har fram till den 15 augusti på sig att enas om en ny migrationspolitik med brett stöd i riksdagen.

Röda korsets första kartläggning visade att om riksdagen genomför förslaget om inskränkt familjeåterförening skulle Sverige bli ett av de hårdaste EU-länderna i den frågan.
Den 24 juni kom en andra rapport från Röda Korset som jämför den genomsnittliga tillståndslängden för flyktingar och alternativt skyddsbehövande i olika EU-länder. 
Röda Korset har gjort intervjuer, skickat ut enkäter och tittat på resultatet av den ”tillfälliga lagen” om uppehållstillstånd och konstaterar att det har lett till en rad negativa konsekvenser för de människor som har flytt till Sverige. 
Bland annat säger rapporten att de tillfälliga uppehållstillstånden har lett till försämrad integration, osäkerhet om framtiden (som leder till att färre vågar satsa på högre studier), ökad risk för depression och posttraumatiskt stressyndrom med svårigheter att behandla och lindra samt sekundära trauman hos barn vars föräldrar mår psykiskt dåligt. 

Det vore ett historiskt misstag om kommittén röstar igenom de diskuterade förslagen.

En av anledningarna till att kommittén om asylpolitik sattes ihop var för att Sverige skulle komma närmare andra EU-länder, men rapporten visar att om förslaget att permanenta tillståndslängden till 3 år för flyktingar och 13 månader för alternativt skyddsbehövande skulle Sverige sticka ut som ett av de EU-länder med kortast längd. 
Genomsnittet i andra EU-länder är 5 år för flyktingar och 3 för alternativt skyddsbehövande, vilket baseras på varje lands minimilängd, avrundat till heltal. De flesta länder ger 3 eller 5 år, medan Frankrike och Tjeckien ger 10 år för flyktingar. 
Alternativt skyddsbehövande får ofta minst 2 år, men det skiljer sig mycket mellan olika länder. Finland ger uppehållstillstånd i 4 år och sedan permanent om hotbilden fortfarande finns kvar. 
Sju EU-länder har samma tillståndslängd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande, vilket är i enlighet med EU-kommissionens uppmaning att minska skillnaderna mellan de båda grupperna och ge liknande rättigheter till båda, då skyddsbehovet ofta är lika stort.

Det här är alltså den andra rapporten från Röda Korset som varnar för de katastrofala konsekvenserna av att inskränka och försämra rättigheterna för de flyktingar och alternativt skyddsbehövande som kommer till Sverige. 
Den tillfälliga lagen var ett tomt löfte om att ge Sverige ”andrum” och risken för att den skulle permanentas har alltid funnits där. Det vore ett historiskt misstag om kommittén röstar igenom de diskuterade förslagen, och helt livsfarligt för alla de som flyr från krig, tortyr och förföljelse.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!