Återinför asylrätten – Riv Fort Europas murar

Bara i år har ytterligare 630,000 i Afghanistan tvingats fly sina hem på grund av våld och hunger (Foto: Natalia Medina).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

EU-ländernas regeringar befäster Fort Europas murar, samtidigt som talibanernas makt stärks i Afghanistan där krisen blir allt djupare och våldet ständigt är närvarande.

Under de senaste veckorna har flera EU-länder ”satt in extra gränsvakter, polisenheter och trupper för att förhindra att människor kommer in på deras territorium och söker asyl. Tre EU-länder, Polen, Lettland och Litauen, har infört undantagstillstånd längs sina gränser för att stoppa asylsökande från bland annat Afghanistan” (Al Jazeera den 12 oktober). 
Nyligen har det också avslöjats att turkiska gränsvakter, som EU har betalat för att hindra flyktingar att nå ett medlemsland, med våld stoppar och driver tillbaka flyktingar från Afghanistan.

När Tysklands avgående förbunds­kansler Angela Merkel besökte Turkiets härskare Racip Erdoğan i helgen var det för att locka med ytterligare 30 miljarder kronor i EU-stöd om regimen stoppar de afghanska flyktingar som anländer till Turkiet från att resa vidare mot ett EU-land.
EU har dessutom vägrat att svara på FN:s vädjan att åtminstone ta emot 40,000 flyktingar från Afghanistan under de kommande fem åren. Istället lovar EU att ge pengar till de länder i Afghanistans närhet som tar emot flyktingar, men också dessa länder stänger sina gränser samt deporterar afghanska flyktingar. I år, fram till den 1 september, har drygt 757,000 afghanska flyktingar deporterats från Iran och Pakistan.
I Afghanistan blir situationen allt mer mardrömslik. ”Under de senaste månaderna har sjuk- och hälsovården i Afghanistan bokstavligen kollapsat. Tusentals anställda inom sjukvården har inte fått betalt på sex månader och klinikerna saknar mediciner och utrustning, till följd av det långa kriget och att bistånd nu dras in”, larmade CNN för drygt en vecka sedan. 
Flera års torka har slagit ut skördarna. Krisen och bristen får priserna att brant stiga uppåt. 95 procent av hushållen saknar tillräckligt med föda och en av tre i landet lider av svår hunger och en svältkatastrof när vintern sätter in.

Amnesti åt de afghanska flyktingarna. 

Bara i år har ytterligare 630,000 i Afghanistan tvingats fly sina hem på grund av våld och hunger. 
Men ledarna i Väst tvår sina händer och låtsas som att de bryr sig, samtidigt som regimerna i de angränsande länderna – Pakistan, Iran och Kina, men även Ryssland – hoppas kunna plundra landets resurser och kliva in i det maktvakuum som USA och Nato har lämnat efter sig. Att landet dras in i det nya kalla krig som rasar mellan de imperialistiska makterna hoppas talibanerna kunna använda till sin fördel för att utvinna stöd och erkännande.
Endast Afghanistans fattiga massors kamp och självständiga organisering kan störta talibanerna och säkra fred.
Om katastrofhjälp och bistånd dras in är det de fattiga och oskyldiga som i första hand straffas, inte talibanerna. Det är också de som straffas när länder stänger gränser och flyktingpolitiken stramas åt än mer.
Rätten att söka skydd och asyl i ett annat land är en mänsklig rättighet. Därför säger vi: riv Fort Europas murar – säkra och lagliga flyktvägar in till Europa. Återinför asylrätten – låt de afghanska flyktingarna stanna genom att bevilja amnesti.

RÄTTVISEPARTIET SOCIALISTERNA (RS) OCH OFFENSIV SÄGER: 
• Permanent stopp för utvisningar till Afghanistan.
• Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa! 
• Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd (även för de med tillfälliga tillstånd) och familjeåterförening.
• Riv Fort Europas murar – riv upp EU:s och Sveriges omänskliga flyktingpolitik.
• Gemensam kamp mot rasism, skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor. Jobb, bostad och välfärd till alla – låt storbolag, banker och rika betala. 
• Allt stöd till varje strävan att bygga en afghansk massrörelse och en försvarsstyrka som kan förena massorna i en kamp för att störta talibanregimen och befria landet från allt förtryck, våld och terror. 
• För ett demokratiskt och socialistiskt Afghanistan i en frivillig demokratisk och socialistisk federation med grannländerna.
• Global kamp mot imperialismens plundring och krig – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!