Australien: Hur lösa bostadskrisen?

av Triet Tran (Socialist Party, CWI Australien)

Bostadskrisen slår framför allt mot ungdomen och är resultatet av hämningslös kapitalism (foto: David Jackmanson / Flickr CC).

De flesta som hyr en lägenhet i Australien gör det under svåra förhållanden. Detta bekräftades ytterligare av 2019 års Renter Report [hyresrapporten] av realestate.com.au.

Siffrorna visar att hela 40 procent av unga hyresgäster lider av hyresstress, där de tvingas lägga 30 procent eller mer av sin inkomst på bokostnader. Denna stora börda tvingar ungdomar att flytta in till trångbodda och undermåliga kollektivboenden.
Olagliga lägenhetsbestånd med gemensamma köks- och badrumsutrymmen är också ett problem, med skumma hyresvärdar som försöker dra vinning ur den otrygga situationen ungdomar befinner sig i. Många av dessa har hälso- och trygghetsproblem, däribland brist på grundläggande faciliteter. Ett exempel var en liten lägenhet i Melbourne där tio hyresgäster bodde; där tjänade hyresvärden 340 000 kronor om året i hyra! 
Konkurrensen om hyresbostäder är hård, vilket har ökat ”hyresbudgivningen”. Det fungerar som en auktion, där hyresrätten går till den som är beredd att betala mest. Det finns även flera mobilappar som främjar detta. Detta ställer vanligt folk emot varandra, och hyresvärdarna kan öka sina vinster. 
Vissa delstater har begränsningar gällande detta, men det finns för närvarande inget övergripande förbud mot detta lömska förfarande i Australien. Hyresbudgivning borde vara olagligt i alla delstater. 

Det bästa botemedlet vore ett tak på hyressättningen, som idag inte regleras i Australien. Hyreskostnaden bestäms av privata hyresvärdar och byggherrar som prioriterar kortsiktig vinst. 
Hyreskontroll existerar i ett antal länder i världen och har i olika former funnits i Australien förut. För att hindra att människor blir blåsta borde hyrestaket sättas till 20 procent av hyresgästens inkomst. 
Labor Party [Socialdemokraterna] hävdar att de vill göra något åt boendekostnaderna, men deras senaste förslag är helt otillräckligt. Om de vinner valet planerar de att ge enorma bidrag till hyresvärdarna i utbyte mot att de erbjuder marginellt billigare hyror.
Många experter har pekat på att nyttan av detta i överväldigande grad går till de rika, särskilt stora institutionella hyresvärdar. Det är bland annat dessa som från första början har skapat bostadskrisen!

Till skillnad från föregående generationer är det mycket svårare för ungdomar idag att spara pengar till att köpa sig ett hem. Enligt 2019 års Renter Report har en av fem mellan 18-39 år gett upp om att äga ett eget hem och menar att de måste hyra för resten av sina liv. 
För de flesta är ett ägt hem helt utom räckhåll eftersom lönerna har släpat så långt efter de faktiska boendekostnaderna. 
Exempelvis tjänar den genomsnittlige unga hyresgästen i Australien omkring 325 000 kronor per år. Men enligt Housing Industry Association ligger betalningen på lån för mediankostnadshem på omkring 346 000 kronor per år i Sydney och 275 000 kronor per år i Melbourne!

Huvudorsaken till bostadskrisen är vinstjakten. Bara genom att ta bort vinstintresset från bostaden och ta bostadssektorn i offentlig ägo kan vi garantera att alla har rätt till bostäder man har råd med. 
En offentligägd och kontrollerad modell för bostäder skulle kunna förse oss med billiga, högkvalitativa hem till alla låg- och medelinkomsttagare. Hemlöshet och skumma bostadsupplägg skulle försvinna och genom planerad konstruktion skulle vi skapa tusentals nya jobb.
Detta kommer tyvärr inte att ske utan kamp. Därför har Socialist Party (CWI Australien) lanserad kampanjen Renters Fightback [hyresgäster slår tillbaka].
Vi hoppas kunna bygga en gräsrotsrörelse som kan få upp bostadsfrågan på den politiska agendan och peka på vägen framåt mot ett nytt slags samhälle där bostad ses som en grundläggande rättighet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!