Bekämpa sexuella trakasserier på jobbet

#Kvinnostrejk lyfter varje fredag krav mot sexism, mäns våld mot kvinnor och kvinnoförtryck, samt mot sexuella trakasserier på jobbet (Foto: Katja Hildén).

av Louise Strömbäck // Artikel i Offensiv

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är fortfarande ett stort problem, särskilt inom kvinnodominerade yrken. Vanligast är det bland unga kvinnor i åldern 16-29 år, där en av fyra har blivit utsatta, och särskilt utsatta är de med lägst inkomst.

Det är Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning som visar på dessa siffror. Undersökningen görs vartannat år och den senaste rapporten är från 2020. Den visar att i snitt 11 procent av kvinnorna och 2 procent av männen har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet under det senaste året. Bland personer i åldersgruppen 16-29 år var siffran 23 procent för kvinnorna och 2 procent för männen.
Vissa yrken och arbetsplatser sticker ut mer än andra. Ett av dessa är restaurangbranschen, där det är mycket vanligt med osäkra anställningar, med många unga och oerfarna arbetare och långa arbetspass. Många har sitt första jobb inom restaurangbranschen.
Anställda vittnar också om starka hierarkier och en utbredd tystnadskultur. Särskilt inom krogbranschen finns det en utbredd machokultur, vilket bidrar till att en stor andel sexuella trakasserier aldrig anmäls.

De som arbetar inom restaurangbranschen har mycket kontakt med utomstående, framför allt kunder. Detta ökar risken för att utsättas för sexuella trakasserier, precis som inom andra branscher som har mycket kontakt med människor.
Det finns väldigt lite arbetsmiljöskydd vid den typen av trakasserier som innefattar kunder, brukare och liknande. Här gäller det att arbetsledningen stöttar och aktivt arbetar med att förbättra arbetsmiljön så gott det går. Men istället ombeds servitriser att inte visa för mycket hud då det bjuder in till trakasserier.
Sexuella trakasserier är ett stort problem även inom vård och omsorg, vilket även det är en bransch med mycket kontakt med människor. Mellan 2016-2021 fick Försäkringskassan in 270 anmälningar, och hela 190 av dessa kom från vård- och omsorgssektorn. Siffrorna visar på det stora mörkertal som finns inom restaurangbranschen, samtidigt som de också visar att det är ett stort problem inom vård och omsorg.

Mer än var fjärde visstidsanställd inom vård och omsorg har blivit sexuellt trakasserad på jobbet. Här finns det också ett stort mörkertal, då många med osäkra anställningsformer undviker att anmäla eftersom de inte vill förlora jobbet. Det vanligaste är att bli utsatt av en brukare eller anhörig till brukare, men det sker även från kollegor och chefer.
Sedan #metoo har väldigt mycket kommit upp till ytan vad gäller sexuella trakasserier i samhället, men problemen kvarstår. En rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter visar att 55 procent av kvinnorna i Europa någon gång har utsatts för sexuella trakasserier efter 15 års ålder. En femtedel av kvinnorna hade utsatts det senaste året, enligt rapporten från 2019.
Det är fyra gånger vanligare att kvinnor med låg lön utsätts för sexuella trakasserier än kvinnor med hög lön. Det är också dubbelt så vanligt för kvinnor med tidsbegränsad anställning än för kvinnor med fast anställning. Osäkra och otrygga anställningar är också betydligt vanligare bland kvinnor än bland män, vilket skapar en otrygg och utsatt situation.

Arbetet mot sexuella trakasserier behöver ske aktivt i hela samhället, men särskilt på arbetsplatsen där vi spenderar en stor del av livet. Det är en avgörande facklig fråga att ta strid för nolltolerans mot sexuella trakasserier, och klimatet måste vara så att det ska kännas enkelt att ta upp och anmäla.
Men det behövs också kamp för jämställda löner, uppvärdering av kvinnodominerade yrken, heltid och fast anställning som norm samt rätten till billiga bostäder med bra standard som första steg mot ett jämställt samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!