Blåbruna med rasistiska lönekrav

Ändringen är ännu en del av regeringens rasistiska ”paradigmskifte” vad gäller invandringspolitiken (Foto: Natalia Medina).

av Stephen Rigney // Artikel i Offensiv

Hur mycket behöver man tjäna för att få en god försörjning i Sverige idag? Minst 27 360 kronor i månaden före skatt, enligt den blåbruna regeringen som nyligen höjde försörjningskravet för att få ett arbetstillstånd för de som kommer från länder utanför EU.

Från och med den 1 november har den lägsta godkända lönenivån mer än fördubblats från 13 000 kronor till 27 360 kronor i månaden, vilket motsvarar 80 procent av medianlönen i Sverige (den lönenivån där 50 procent av löner är högre och 50 procent mindre). Den nya nivån gäller såväl nya ansökningar som förlängningar av arbetstillstånd och kommer även att tillämpas för de som har skickat in sin ansökan innan ändringen trädde i kraft, men som ännu inte har fått ett beslut.
Kravet, menar regeringen, kommer att sätta stopp för fusk och lönedumpning i de branscher som utnyttjar lågbetalda arbetskraftsinvandrare och motverka ekonomisk utsatthet samt ett ”skuggsamhälle”.

Men att ändringen egentligen är en del av regeringens rasistiska ”paradigmskifte” vad gäller invandringspolitiken avslöjas inte minst av att hundratusentals arbetare i Sverige redan lever på mycket mindre än det idag.
År 2022 hade exempelvis den lägst avlönade tiondelen – mer än en halv miljon arbetare – 25 000 kronor eller mindre i lön varje månad. Det nya beloppet är till och med högre än medianinkomsten i ett flertal svenska kommuner, både på glesbygden och i storstadsområden.
Men att så många behöver klara sig på mindre än vad som ska vara en god försörjning är regeringen tyst om. ”Hur ställer sig regering, riksdag och samhället i övrigt till det faktum att många av oss som är födda här i landet och är svenska medborgare inte kan försörja oss? Ska vi också utvisas?”, frågade undersköterskan och arbetsplatsombudet Sofia Höök i Kommunalarbetaren den 5 oktober 2023.

Inom Kommunal, som organiserar i många av de branscher som berörs, kommer till exempel lägstalönen inom privat äldreomsorg att höjas från början av december månad, men till bara 20 849 kronor per månad. Inom exempelvis hemstädsbranschen är medellönen 23 287 kronor i månaden, nästan 4 000 kronor mindre än vad som nu krävs för att få ett arbetstillstånd.
Liknande ingångs- och medianlöner gäller inom flera av de andra branscherna, såsom restaurang, städ och hemtjänst som regeringen menar att det förhöjda försörjningskravet är riktat mot. Det är inte heller ovanligt inom dessa branscher, som i stor utsträckning är kvinnodominerade, att det förekommer ofrivilligt deltidsarbete, varpå den faktiska lönenivån är ännu lägre.
Då nivån även gäller de som redan har ett arbetstillstånd innebär det att tusentals människor som har bott och jobbat i Sverige, som kanske har bildat familj eller har barn som går i skolan här, nu riskerar att utvisas om inte de kan hitta ett nytt jobb med bättre lön.
Och att det endast gäller de som kommer från länder utanför EU är att blunda för den enorma exploateringen av arbetare från andra europeiska länder. I decennier har arbetsgivarna använt arbetare från låglöneländer inom Europa, som till exempel Rumänien och Bulgarien, som billig arbetskraft med slavliknande arbetsförhållanden i många fall. Denna exploatering har skrivits in i EU-lagen genom att ge arbetsgivarna möjlighet att ”utstationera” arbetare i andra länder med sämre arbetsvillkor och låga löner.

Men istället för att rikta krav mot exploaterande arbetsgivare väljer de blåbruna att få det att låta som att arbetarna själva väljer att få dåligt betalt. Det är dessutom samma regering som länge velat och nu håller på att införa så kallade ”etableringsjobb”, lågavlönade arbeten för nyanlända och långtidsarbetslösa som subventioneras av staten.
Det är även samma regering som vill att alla som får försörjningsstöd ska ha en heltidsaktivitet, det vill säga arbeta för att få en ännu lägre lön.
Samtidigt är det inte helt dåligt att regeringen nu på ett klart och tydligt sätt påpekat att det inte går att leva på mindre än 27 360 kronor i månaden. Det är nu dags för facket att kräva en omedelbar höjning till den nivån för alla som ligger under, oavsett yrke och bransch, och även att socialförsäkringarna, som ligger ännu lägre, också höjs omedelbart.
Men det är ingen kamp som fackledningarna frivilligt kommer att ta upp. LO:s ledning har redan ställt sig bakom det höjda beloppet, men likt regeringen har den inget att säga om att en stor del av arbetarklassen uppenbarligen har en dålig försörjning och är knäpptyst om behovet av kamp, protester och organisering.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!