Avtalskonflikt i vården: Vad gäller striden?

Av Johan Sand // Artikel i Offensiv

Om inget oväntat händer kommer stora delar av den svenska sjukvården att gå ut i avtalskonflikt på torsdag den 25 april kl 16.00. Då träder Vårdförbundets varsel om övertids- och nyanställningsblockad i kraft. Cirka 63 000 medlemmar i förbundet berörs.

Vårdförbundet sade upp det hittills gällande avtalet (HÖK 22) redan i december 2023. Nästan ända sedan dess har förhandlingar om ett nytt huvudavtal med motparten Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, pågått. Vårdförbundet har ställt krav på arbetstidsförkortning i form av kortare veckoarbetstid samt löneökningar. Som argument har man påpekat det ökande antalet äldre i Sverige, i kombination med kommande pensionsavgångar, gör det angeläget att locka fler till vårdyrkena för att möta ett stort rekryteringsbehov. Högre löner skulle då vara ett sätt att locka fler.
Vidare har en undersökning visat att så mycket som 40 procent av alla yngre medlemmar i Vårdförbundet inte tror att de kommer att orka jobba kvar i vården på grund av arbetsbelastningen. Närmare 30 procent av medlemmarna arbetar också deltid, många för att få tillräcklig återhämtning.
Arbetsgivarparten SKR har sagt blankt nej till kravet på arbetstidsförkortning. Det föranledde Vårdförbundet den 26 mars, efter flera månaders förhandlingar, att begära medling. Då svarade SKR med ett nytt yrkande där man plötsligt ville försämra regelverket kring övertid och dygnsvila samt införa en avtalsklausul där Vårdförbundets medlemmar vid behov skulle tvingas arbeta i andra regioner utan extra ersättning.

vårdförbundet behöver trappa upp för att få igenom förbättringar

Motiveringen till detta var Sveriges Natomedlemskap, vilket enligt SKR skulle innebära behov av en ökad beredskap – vilken alltså skulle betalas helt och hållet av Vårdförbundets medlemmar i form av sämre arbetsvillkor. Detta fick Vårdförbundet att lägga ett konfliktvarsel med ett proportionerligt svar: om arbetsgivarna inte vill betala för övertid kommer ingen övertid att arbetas, det vill säga en övertidsblockad. Det är det varslet nu gäller.
Förra året uppgick antalet arbetade övertidstimmar till ca 3 miljoner inom Vårdförbundets avtalsområde, så varslet kommer utan tvekan att få konsekvenser. Tonläget har sedan varslet lades stegrats. Från SKR försöker man hävda att Vårdförbundet utsätter patienter för fara.
Vårdförbundets svar har varit att SKR inte står för någon hållbar personalpolitik om man bygger vårdverksamheten på konstant övertidsuttag och att trötta, stressade anställda utgör en betydligt större fara än utvilade vårdarbetare med hållbara villkor.

Det är naturligtvis positivt att Vårdförbundet tar strid för sina medlemmars arbetsvillkor.
SKR:s skambud om försämrade arbetstider och sämre övertidsregler förtjänar enbart förakt. Det utgör inte något seriöst avtalsbud. Men för att faktiskt kunna få igenom någon som helst förbättring skulle Vårdförbundet behöva trappa upp konfliktnivån ganska snart.
Det skulle till exempel vara på sin plats att ta ut några nyckelgrupper i strejk för att sätta större press bakom sina krav. Siktet måste vara inställt på att få igenom någon förbättring, vilket dels kräver att medlemmarna involveras mer, men också skulle innebära en inspiration till andra grupper på arbetsmarknaden. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!