Blåbruna regeringens klimatpolitik sågas

Regeringen och SD bär ett direkt ansvar för de klimatkatastrofer som miljontals människor drabbas av idag och i framtiden (Foto: Wikimedia Commons).

av Offensiv

Inför valet kunde man på en av Moderaternas valaffischer läsa att Ulf Kristersson skulle få ordning på klimatet. Nu visar Klimatpolitiska rådets årliga rapport att utvecklingen istället går åt fel håll. Den nya regeringen har radat upp beslut som ökar utsläppen.

Rådets ordförande Cecilia Hermansson sa i samband med att rapporten presenterades den 29 mars att:
– Det är både allvarligt och anmärkningsvärt att den svenska regeringens ändrade politik riskerar att leda till ökade utsläpp när vi snarare behöver accelerera omställningen.
Klimatpolitiska rådet är en grupp av experter, tillsatt av regeringen, som ska följa upp klimatpolitiken och hålla koll på om den förda politiken ligger i linje med de mål som riksdagen har tagit för utsläppsminskningarna. Även i de tidigare rapporterna har kritiken varit skarp mot att åtgärderna är för begränsade för att målen ska klaras. Men i årets rapport skärper rådet tonläget, för nu pekar utvecklingen åt fel håll.

Det är några av regeringens beslut som lyfts fram:
• Planerna på att slopa eller minska reduktionsplikten. Att blanda in biobränslen har varit en viktig del i att snabbt minska utsläppen från vägtrafiken. De beräkningar som har gjorts pekar mot att två tredjedelar av utsläppsminskningarna fram till 2030 skulle uppnås med hjälp av denna åtgärd. Nu vill regeringen drastiskt minska inblandningen. SD vill slopa den helt.
• Sänkningen av drivmedelsskatten vid senaste årsskiftet.
• Slopad miljöbilsbonus. Fram till årsskiftet fick köpare av elbilar och andra bilar med låga utsläpp upp till 70 000 kronor i rabatt. Detta bidrag slopades.
• Förändringarna av reseavdragen skrotades. Tanken var att ändra reseavdragen så att det skulle bli gynnsammare att cykla eller åka med kollektivtrafik. Före valet stöddes detta förslag av regeringspartierna. Efter valet skrotades förslaget. Istället genomfördes en höjning av reseavdragen för de som kör bil.
• 750 miljoner kronor har flyttats från underhåll av järnväg till vägunderhåll.

Klimatpolitiska rådets slutsats är att det inte går att klara klimatmålen med den politik som har förts sedan valet. Rådet säger också att Sverige, som tidigare har varit pådrivande för en mer ambitiös klimatpolitik inom EU, idag snarare släpar efter besluten på EU-nivå.
Det finns dock ingen anledning att hylla de föregående regeringarnas klimatpolitik. Miljöbilsbonusen kostade sju miljarder kronor under 2022. En utvärdering som Trafikanalys har gjort visar att det främst är höginkomsttagare i storstäder som har fått del av bidraget. All kollektivtrafik i landet kostar 25 miljarder kronor per år; för samma summa hade priserna i kollektivtrafiken kunnat sänkas rejält.
Inte heller den förra regeringen gjorde några större satsningar på järnvägen. Prestigeprojektet med höghastighetståg mellan storstäderna löste inte huvudproblemet – att till rimliga kostnader mångdubbla kapaciteten på järnvägsspåren.
Inblandning av biobränslen är ingen hållbar lösning i längden. Tillgången på biobränslen som produceras på ett hållbart sätt är begränsad. Det finns en risk för att inblandningen gör att satsningen på att minska behoven av transporter och resande på landsväg kommer i skymundan.

Men från otillräcklig och bristfällig har klimatpolitiken blivit direkt bakåtsträvande sedan Tidöpartierna tog över.
Den nya regeringen och SD bär därmed ett direkt ansvar för de klimatkatastrofer som många miljontals människor drabbas av idag och i framtiden.
Nu behövs kraftfulla och högljudda protester mot en politik som leder till klimatkatastrofer.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!