Bolidens giftskandal i Chile & friandet i svensk domstol får skarp FN-kritik

Rönnskärsverken, som länge var ett av landets smutsigaste industrier. (Foto: Riksantikvarieämbetet / Pål-Nils Nilsson, CC-BY).

av Offensiv

I mitten av 1980-talet skickade gruvbolaget Boliden 20,000 ton giftigt avfall för slutförvaring till Arica i norra Chile. Giftet dumpades och i årtionden har invånarna i staden utsatts för det arsenikhaltiga dammet.

Svenska domstolar har friat Boliden, men nu får bolaget och svenska staten svidande kritik av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Boliden och svenska staten har ett ansvar för att giftet tas om hand och att de som drabbats får hjälp, anser FN-organet.

Rönnskärsverken var länge en av landets allra smutsigaste industrier. Utsläppen av tungmetaller och arsenik var stora och miljöfarligt avfall deponerades i stora mängder vid anläggningen. Men från 1980-talet och framåt har miljöreglerna skärpts.
Det var då som Boliden tecknade ett avtal med ett chilenskt bolag om att ta hand om 20,000 ton arsenikhaltigt avfall. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, har konstaterat att detta var ett medvetet steg för att komma undan den skärpta svenska lagstiftningen.
Det chilenska bolaget gick i konkurs och det giftiga avfallet blev liggande i närheten av bebyggelsen i staden Arica. FN-rapporten konstaterar att detta har orsakat luftvägs- problem, cancer och infertilitet hos människorna i staden.

Boliden har vägrat ta ansvar för avfallet. Därför gick 800 invånare i Arica 2013 till svensk domstol för att kräva skadestånd. Efter en lång process avvisades kraven av tingsrätten i Skellefteå. Det gick, enligt domstolen, inte att säkert fastställa att den arsenik som hittats i blodet på invånarna kom från Bolidens avfall.
Boliden kunde inte heller veta att människor skulle bosätta sig så nära avfallsdeponin, ansåg tingsrätten. Hovrätten ansåg att händelsen låg så långt bort i tiden att fallet var preskriberat.
FN:s råd för mänskliga rättigheter underkänner resonemanget. Den menar att Sverige redan innan gifttransporterna skedde hade skrivit på avtal som reglerade det internationella miljöansvaret och att det inte går att preskribera fall som detta. FN-rapportörernas krav är att avfallet ska tas tillbaka till Sverige eller tas om hand på ett ansvarsfullt sätt i Chile och att de drabbade ska få ersättning.
Både Boliden och svenska UD (utrikesdepartementet) säger blankt nej till kraven från FN.

Turerna kring Bolidens gifttransport till Chile följer ett mönster. I Sverige gör trycket från miljörörelser och fackföreningar tillsammans med miljöregler att storföretag måste ta ett visst mått av miljöansvar. Detta är något som branschföreträdare gärna lyfter fram och är stolta över.
Men när samma företag är verksamma i andra delar av världen, där kontrollen är svagare, är attityden ofta en helt annan.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!