Bostaden, en arena för dragkampen mellan profitörer och bostadssökande

Istället för samhällsfientliga kapitalistiska särintressen krävs en social bostadspolitik som utgår från behoven (Foto: News Oresund / Flickr CC).

av Katja Hildén // Artikel i Offensiv

Hyresgästföreningen har tagit fram en rapport författad av Ragnar Bengtsson som omkullkastar påståendet om att det centrala problemet är låg rörlighet på bostadsmarknaden och att därför behövs skattefinansierade reformer som gör det ännu mer lönsamt för bostadsrätts- och villaägare att profitera på sina hem.

Fokus i studien har varit på de senaste tjugo årens bostads­politiska åtgärder, bland annat på alla de reformer som har inneburit minskad skatt på vinst vid försäljning av bostad och alltmer marknadsanpassad hyressättning.
Rapporten visar att Sveriges bostadsmarknad i själva verket har näst högst rörlighet i Europa enligt den senaste internationella jäm­förelsen som gjordes 2012. Island ligger på första plats. Under de 20 år rapporten studerat har rörligheten legat på en stabil och jäm­förelsevis hög nivå. Detta oavsett de profitlojala reformer som genomförts i syfte att öka rörligheten och den aktuella periodens konjunktursvängningar.
Reformer som minskad reavinstbeskattning på vinster vid försälj­ning av bostadsrätt och villa, avskaffad fastighetsskatt, införd privat­uthyrningslag, utförsäljning av allmännyttan, nybyggnation av bostadsrätter som nästan fördubblat antalet boende i bostadsrätt – inget av detta har ökat den redan höga rörligheten nämnvärt. Rapportens slutsats är att det generellt sett redan är lätt att byta bostad och att problemet inte ligger i för låg rörlighet.

I rapporten nämns även att stat och regering sällan har visat större intresse för att utvärdera reformernas påverkan av rörligheten fastän just det har varit ett uttalat mål med reformerna.
En slutsats av rapporten är att företrädare för kapitalistiska särintressen kräver ännu mer av samma verkningslösa medicin.
Ännu lägre skatt på profiten vid bostadsförsäljning, ännu högre skattesubventioner vid nybyggnation av bostadsrätter och villor, höjt lånetak vid bostadsköp, lättare för unga vuxna med jämförelsevis god ekonomi att låna till första bostadsrätten för att kunna kliva in i det skattesubventionerade pyramidspel som dagens bostadspolitik prioriterar.
Syftet är inte att öka tillgången på bostäder för alla som behöver, utan för att öka profiterna för dem som redan har.

Hyresgästföreningens rapport visar också vad som faktiskt har ökat tillgången på bostäder för större grupper som inte befinner sig i de ekonomiskt privilegierades skara.
Ökat byggande av hyresrätter har frigjort fler av allmännyttans hyres­rätter till de kommunala bostads­köerna.
Idag ligger andelen på sex procent av hela beståndet, vilket är en ökning men ändå alldeles för lågt med tanke på det mycket stora behovet av hyresrätter.
Det största behovet av bostäder finns i den stora gruppen lågin­komsttagare och lägre medelinkomsttagare. Det är vi som har det tuffast på bostadsmarknaden. Här inkluderar jag även den grupp som traditionellt definieras som hemlösa och som tvingas sova utomhus eller på (privat­ägda) härbärgen.
Många av oss vill ha en hyresrätt med en hyra man har råd med, istället för att tvingas bli låne­slav och drivas in i en profitfanatisk bostads­bubbla som slukar skattemedel för att hållas vid liv. Men istället tvingas vi stå åratal i bostads­kö och när vi söker bostad i så kallade ”mindre attraktiva bostadsområden” kan det ändå vara hundratals sökande till samma hyresrätt.

Vi behöver ett nytt och uppdaterat miljonprogram och hyror utifrån betalningsförmåga. Det finns flera goda exempel på hur man har lyckats stoppa oskäliga hyror och privatisering av bostadsutbudet.
Berlin har exempelvis infört en form av bostadsgaranti som erbjuder hyreslägenhet med mycket lägre hyror än i Stockholm och senast efter tre månader i bostadskön. Om Berlin kan, varför skulle då inte vi kunna göra något liknande?
Vi ska vrida kontrollen över våra bostäder ur händerna på samhällsfientliga kapitalistiska särintressen. Hyresrätter med rimliga hyror är bästa lösningen för hela samhället.
Det är dags för en social bostads­politik där vi investerar i männi­skornas behov av fina, trygga och funktionella hem anpassade för var och ens behov.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!