COP27: Fossila bränslen vinnare

När klimatet ska räddas prioriterar världens makthavare fossila bränslen och vinstjakt. Det är ett recept för planetär katastrof (Foto: Ministry of Environment – Rwanda).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

”Ni kunde lika gärna ha bombat oss, det vore ett bättre öde.” Det säger Palaus president om att inga åtgärder har vidtagits för att förhindra eller bromsa klimatkrisen. COP27 blir ännu ett monument över kapitalismens totala misslyckande gällande klimatkrisen.

Världens små önationer är snart helt under ytan på grund av stigande havsnivåer orsakade av kapitalismens globala uppvärmning, därav Palaus president Surangel Whipps Jr:s uttalande.
169 av 193 länder har struntat i att genomföra sina ”löften” från tidigare klimattoppmöten. Sveriges regering, vars klimatminister Romina Pourmokhtari (L) på COP27 uppmanade andra länder att öka insatserna för utfasning av subventioner till fossila bränslen, lägger samtidigt en budget där fossila subventioner ökar.
USA och EU vägrade till en början prompt att kompensera världens fattigare länder som drabbas hårdast av klimatkrisens effekter. EU:s förhandlingschef Jacob Werksman sa att ”Vi kommer inte att diskutera ansvar och kompensation” och USA:s klimatsändebud John Kerry att ”Det kommer inte att ske”.
Dock lyckades de till sist enas om en klimatfond för de fattigaste länderna. Däremot är inget klart om hur den ska utformas eller hur mycket pengar den ska innehålla. Det är också oklart vilka som ska kunna ta del av den.

COP27 blev motsatsen till allt det borde ha varit (men aldrig kan vara under kapitalismen). Inte nog med att den ägde rum i diktaturens Egypten – själva klimattoppmötet blev till en marknad för att köpa fossila bränslen! Fossilindustrin hade över 600 representanter på mötet, fler än de delegater som kommer från världens tio mest sårbara länder.
Såväl Egypten som Saudiarabien (som är värd för COP28) framhäver gas som en ”grön energi”, och vd:n för Baker-Hughes, ett brittiskt-amerikanskt fossilbolag, hyllade den starka närvaron av olje- och gasindustrin under COP27, med lyriska ordalag om den egyptiske oljeministern Terek El Molla.
Och EU shoppar runt efter flytande fossilgas, LNG, under klimattoppmötet. Till DN den 16 november säger EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans att:
– Vi måste ersätta en stor mängd gas som inte kommer från Ryssland genom att öka mängden förnybart – men du får det inte över en natt. Vi måste titta på alternativ. Ett alternativ är att köpa LNG på världsmarknaden och det är det vi gör.
Detta är enligt ”Tysklands Greta Thunberg”, Luisa Neubauer, ”startskottet på en ny fossil era som målas i gröna färger”.

COP27 blev motsatsen till allt den borde ha varit (men aldrig kan vara under kapitalismen).

Inför COP27 har klimatkrisens effekter visat sig tydligt, med rekordvärme i stora delar av Europa, fasansfulla översvämningar i Pakistan, torka som slagit ut matproduktion i Östafrika med mera.
Och ett upprop om den ödesdigra artdöden globalt från några av arkitekterna bakom Parisavtalet visar också att det är bråttom att agera: En miljon arter hotas av utrotning, varav många redan inom några få årtionden. Och att allt fler arter och deras livsmiljöer försvinner försvårar för naturen att bidra till att lindra klimatförändringarna.
Detta eftersom jordens naturliga ekosystem och den biologiska mångfalden agerar som kolsänkor, som just nu fångar upp ungefär hälften av alla koldioxidutsläpp. Men när ekosystemen utarmas eller utplånas så försvinner möjligheterna till detta.
Alexander Antonelli, forskningschef vid Kew Gardens i London tillika professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet, säger till DN den 15 november att:
– Förlusten av biologisk mångfald är ett minst lika allvarligt hot som klimatförändringarna, kanske större. Om vi bromsar utsläppen och gör allt vi måste kan vi stabilisera klimatet, kanske inte havsnivåhöjningen blir så svår. Men när det gäller biologisk mångfald finns det ingen återvändo. De arter som försvinner är borta för alltid.

Inget i COP27:s slutdokument tar upp om utsläppsminskningarna och är i det närmaste identiskt med COP26:s slutdokument. Som FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckte det: ”Planeten befinner sig fortfarande på akuten”. Eller som DN:s Peter Alestig kommenterade avtalet:
”När det gäller krisens själva orsak – förbränning av fossila bränslen – blev Sharm el-Sheikh ett totalt misslyckande. Ja, avtalet är rentav hycklande.”
I avtalet lyfter man energiproduktion med så kallade ”låga utsläpp” som ett sätt att minska utsläppen – ett kryphål som gör det möjligt att göra investeringar i nya fossila bränslen. Särskilt LNG, naturgas, kommer det nu att vara ”fritt fram” att satsa på – helt på tvären mot vad all forskning säger behövs för att ha en chans att nå målet om att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader.
Ingenstans i avtalet står det att fossila bränslen ska fasas ut eller minskas. Det är tydligt att världens fossila bränsleproducenter, kapitalister och oljestater är COP27:s stora vinnare. Planeten och allt liv på den är förlorarna.

Det blir bara mer och mer akut att bygga upp en kämpande klimatrörelse med ett socialistiskt program som knyter an till all världens gräsrotskamp, arbetarrörelsen och rättviseaktivister, då det enda sättet att säkerställa en grön omställning är gemensamt ägande av och kontroll över storföretag och banker.
Bara så kan vi demokratiskt och rättvist ställa om samhället utifrån människors, djurens och naturens behov, kontra dagens förödande jakt på ökade profiter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!