Covid-19, arbetsmiljö och högerpolitik

Foto: Albin Alsson

av Kristofer Lundberg // Artikel i Offensiv

Simhallar, ishallar och gym stänger ned för allmänheten i Göteborg utifrån Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer i och med covid-19. Beslutet både välkomnas och oroar personalen på de kommunala anläggningarna, Offensiv besöker Angered Arena

Personalen på Angered Arena beskriver ett tufft år sedan pandemiutbrottets start, detta på en redan hårt pressad arbetssituation i ett på många sätt utsatt område.
De beskriver hur hög beläggning, hög frånvaro och vikariestopp kan sammanfatta de senaste månadernas verklighet på Angered Arena, Göteborgs Stads multiarena som innehar Simhall, aktivitetspool, varmbad, relax, gym, sport- och ishall.
Terminen beskrivs ha startat tidigare än vanligt, vilket gjort det hårda trycket i kombination med personalbortfall och vikariestopp extra kännbart.

– Vikariestoppet kom tidigt i våras som en direkt följd av pandemin, förklarar Reza Haghgoo, skyddsombud Kommunal och fortsätter:

– I början gick det bra, då hade vi väldigt lite besökare och då fungerar det att gå kort om personal. Men direkt efter sommarens stängning har det varit väldigt mycket folk på kvällar och helger, situationen var ohållbar. Det var väldigt tufft, det var hårt tryck i bassängerna. Som tur var släpptes det lite på vikariestoppet nu i höst och det blev bättre.

Det är förståeligt att det finns och funnits en oro med högt besöksantal och därmed trängsel i och med covid-19 och personalen upplever brist på agerande.

– Vi jobbar med säkerhet, förebyggande av olyckor och sjukdomsfall, vilket gör att vi hela tiden riskbedömer. Med pågående pandemi så tillkommer ju en risk för sjukdom och smittspridning, samtidigt som vi i vår arbetsmiljö arbetar väldigt nära besökarna och utan skyddsutrustning vilket såklart oroar även om än vi får utgå från att alla som besöker oss är friska, förklar Reza.

Det är uppenbart att det upplevs som ett glapp i organisationen mellan de som arbetar i och nära verksamheten till de forum som besluten tas.
Innan beslut om stängning har inte åtgärderna varit många under året.

I anläggningen finns dock affischer om att ”hålla avstånd, hosta och nys i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.” men det är otillräckligt på en arbetsplats som möter så mycket folk på en daglig basis.
Hela våren efterfrågades det om riktlinjer och förhållningssätt utifrån pandemin, men svaren var att det fanns en krisledningsgrupp som noggrant följde  Folkhälsomyndigheten och att det inte kommit något riktat till den verksamhet som idrott och föreningsförvaltningen bedriver.

– Ledningsgruppen på Angered Arena har under hela våren ställt frågor uppåt i organisationen om hur vi ska agera, hur begränsa trängsel, hur applicera håll avstånd. Svaret har varit, fortsätt som vanligt.

Det var först nu under denna termin som det blev tydligt att dessa frågor ligger på respektive enhet att anpassa verksamheten utifrån pågående pandemi.

– Då startade vi direkt ett arbete lokalt med riskanalyser, begränsningar av antal besökare, olika ingångar och att hålla kön för besökarna på utsidan, säger Johannes.

– Det har varit jättebra samverkan och dialog nu, om än det är sent. Bara det här med kön på utsidan, ett sådant beslut borde ha tagits fram i våras för att starta med, då vi öppnade upp i juli och hade ett jättetryck, förklarar Reza.

Beslutet om stängning välkomnas utifrån läget i västra Sverige och den situation som varit på arenan.

– Jag anser att beslutet att stänga för allmänheten är bra då många inte tar sitt ansvar och då ökar smittorisken, främst i omklädningsrummet men även i simhallen, säger Samuel Bolhander, badvärd på Angered Arena.

– Sedan sommaruppehållet har anläggningen varit välbesökt och trycket har varit högt vilket gett utmaningar att hålla avstånd. För att tackla denna situation så måste vi alla hjälpas åt och på detta vis så bidrar vi som anläggning/ förvaltning, säger Samuel och fortsätter.

– Att fortfarande låta simskola och bokade grupper använda simhallen är bra då vi kan sprida ut deltagarna över större ytor i både omklädningsrummet och i simhallen, avslutar Samuel Bolhander.

Helt klart växer en frustration på arbetsplatsen och effekterna av covid-19 har fått vattnet att rinna över utifrån redan befintliga utmaningar gällande arbetsmiljön.
Personalen berättar om hot och våldssituationer som ibland uppstår, om bristen på kvinnliga badvärdar eller oron för effekterna för högerpolitiken i längden.

– Det är brist på kvinnlig personal vilket ökar pressen och stressen på oss som jobbar. Det är viktigt med en jämställd personalgrupp för att fördela arbetsbelastningen bland personalen. Eftersom att vi är få kvinnor i badet är vi mer belastade och mindre flexibla, berättar Banaz Ali, badvärd.

– Med få kvinnliga badvärdar blir det hård press på den kvinna som arbetar för stunden. Utifrån hur behovet ser ut där vi hos oss måste vara en kvinna per skift då det inte som på andra simhallar går att sätta upp en lapp till omklädningsrummet att det ”här jobbar både kvinnlig och manlig personal”, berättar Agnese Drevinska, badvärd.

– Vi behöver verkligen mer kvinnlig personal. Nu när det är stängt för allmänheten är det inga problem. Men jag känner oro för hur det blir på nytt när vi öppnar igen. Förra gången vi öppnade var arbetsmiljön svår för alla, extra drabbade blir vi kvinnor med denna sneda könsbalans i arbetsstyrkan, säger Agnese Drevinska.

Noora Nozarpour och Maryam Lesani arbetar båda som timvikarier och har fått ta många pass då kollegor är sjuka.

– Jag har jobbat som månadsanställd, men är nu timanställd. Det är bra att vi är lite fler kvinnor på vikarielistan nu, det behövs. Jag är mest glad att ha en inkomst just nu, förklarar Noora.

Maryam instämmer.

– Det här jobbet betyder allt för mig i denna situation. Jag är student och behöver verkligen det här jobbet. Corona har försvårat mycket sedan jag kom till Sverige, både för studier och arbete. Jag sökte jobbet i våras, kom på intervju, klarade alla tester och sedan blev det vikariestopp. Jag känner att jag bidrar, säger Maryam.

– Det är inte så många kvinnor som arbetar i simhallen och omklädningsrummen så det finns stort behov. Nu då jag äntligen kan jobba så stänger verksamheten ner. Jag förstår, men är orolig om det blir en lång period. Jag är mer rädd att förlora jobbet än att drabbas av covid-19, berättar Maryam.

Högerpolitiken, hot om privatisering och LAS-utredning oroar personalen.
I fjolårets budget pratades det tydligt om slimmade organisationer, effektiviseringar, föreningsdrift av viss verksamhet och att andra aktörer kan driva gymverksamheten och bör utredas.
Göteborgshögern befinner sig mitt i sin mandatperiod och kan tänkas vilja öka takten med sin politik.

– Inför alla budgetår finns en oro hur budgeten kan slå mot verksamheten. Inför 2021 med effekterna av pandemin är en extra orolig. Vi har jobbat hårt genom åren för att uppnå en bra bemmaningsnivå. Det har redan sparats in och ytterligare besparingar utifrån bemanningen skulle slå hårt gällande en redan pressad arbetsmiljö, förklarar Johannes Lundberg, Teamledare och företrädare för Vision och fortsätter:

– Men arbete i simhall handlar också om säkerhet. I området är simkunnigheten fortsatt låg och minskad bemanning kan till slut få konsekvenser för säkerhetsarbetet. Bristande säkerhet slår mot besökarna och det ligger förvisso på arbetsgivarens ansvar. Men det är medarbetarna som får ta hand om eventuella allvarliga tillbud och skador. Detta är händelser som påverkar såväl den enskilda som arbetsgruppen och är  en oro en kan ta med sig utanför arbetet.

Som ett tunt täcke över hela situationen med covid-19, arbetsmiljön och  högerpolitiken tillkommer frågan om LAS och regeringens angrepp på arbetsrätten. Personalen saknar information och initiativ från Kommunal och de fackliga organisationerna. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!