Covid-19 avslöjar att samhället också är sjukt

Coronakrisen har blottlagt klassamhällets och kapitalismens alla brister (Foto: Ann-Christin Holmström).

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Kampen mot covid-19 går fram och tillbaka. Eftersom 92 procent av boende på äldreboenden och 70 procent av de med hemtjänst är vaccinerade minskar dödstalen, men smittspridningen tar fart bland barn. De inställda vaccinleveranserna gör att det blir svårt att stå emot den tredje vågen som tar fart.

När detta skrivs rapporterar Folkhälsomyndigheten att smittspridningen ökar brant igen, med 18 procent de senaste två veckorna. 758,335 har konstaterats smittade sedan covid-19 bröt ut. Nu är det 604 sjuka per 100,000 invånare, med stora variationer. Gävleborg har 1,025 fall och Skåne bara 400 fall per 100,000 invånare. Stockholm ligger över snittet och har ökat en längre tid. 13,315 har avlidit av sjukdomen. 
Det har diskuterats om överdödligheten 2020. Året uppvisar en tydlig överdödlighet med 6 200 fler döda än snittet under 2015-2019. Men samtidigt har befolkningen ökat i mängd. Det är många olika faktorer som väger in. Anders Tegnell har menat att en orsak till att Sverige har fler döda än grannländerna är att vi har haft färre döda i vanliga influensor åren innan corona och därför fler äldre vid liv som är extra känsliga för denna form av sjukdom. 
Å andra sidan har människors försiktighet gjort att dessa säsongsinfluensor har trängts tillbaka även under det senaste året och färre har dött av vanlig influensa 2020. Även antalet självmord var färre. Hur som helst var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken 2020 och det är allvarligt.

Dagens Nyheter har presenterat en djupare studie över statistiken över avlidna i covid-19. 72 procent av de döda under ett år med corona är 80 år eller äldre. Enligt Anders Tegnell är det svårt att hitta en sjukdom med så stort genomslag av ålder som riskfaktor.
Återigen måste det konstateras att samhället totalt misslyckades med att skydda de äldre och att detta beror på hur äldreomsorgen i Sverige är organiserad och dess ställning i samhället. Nedskärningar, sönderstressad personal, låga löner, marknadskonkurrens och privatiseringar borde omedelbart förbjudas.

Coronan färgsätter med sin dödsstatistik klassamhället och rasismen med största tydlighet.

Som Offensiv har rapporterat det senaste året färgsätter coronan med sin dödsstatistik klassamhället och rasismen med största tydlighet. 
I åldersgruppen 50-64 år är dödligheten 280 procent högre för de som tjänar under 10,000 kronor än för de som tjänar mellan 30,000 och 40,000 kronor. Medan de med enbart grundskoleutbildning har haft 248 döda per 100,000 invånare i åldern 60-79 år har de med minst treårig högskoleutbildning haft 101 döda per 100,000 invånare.
I samma åldersgrupp har de utrikesfödda en dödlighet på 253 döda per 100,000, medan siffran för inrikesfödda är 143.
I åldersgruppen 0-59 år är dödligheten 3,5/100,000 för alla i Sverige, men 30,3 för de som är födda i Somalia, 24,5 för de födda i Finland, 23,5 för de födda i Turkiet och nästan lika högt för Balkan.
Klassamhället och statens rasism ger sämre hälsa, vilket leder till sämre skydd och högre dödlighet. Arbetare har svårt att jobba hemifrån och trångbodda eller hemlösa är mer utsatta för smitta. 
Detta visar att kampen för allas folkhälsa måste inkludera ett klassperspektiv där det långsiktiga målet är att avskaffa klassamhället – det vill säga den ekonomiska utsugning som är upphovet till klassamhället och dess rasism.

Den tredje vågen ger nu inte samma utfall i döda, men lika hård påfrestning på den utmattade vårdpersonalen. Den 23 mars vårdas 1,697 personer på sjukhus för covid-19. I fredags gick Region Stockholm som så många andra regioner upp i förstärkningsläge. Regionen hade då 400 patienter i slutenvården och 66 patienter på IVA. ”Vi gör det för att kunna skjuta på den vård som går att skjuta på”, förklarade sjukvårdsdirektör Johan Bratt. 
Det är så klart mycket oroande med tanke på framtida problem, inte minst för den växande gruppen med postcovid. För covid-19 är ju inte bara en tragedi för anhöriga till döda, utan för många fler som får allvarliga problem som inte går över eller går över väldigt långsamt. 
Samtidigt fortsätter nedskärningarna inom sjukvården, trots att det har tillskjutits miljarder till vården. Det blir tydligare och tydligare att organiserandet av vård måste göras om i grunden. Samhället måste ta över ägandet och kontrollen för att upprätta den enda rimliga ordningen – sjuka, svaga, äldre och personer med dålig hälsa ska komma först och få de största insatserna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!