Covid-19: Ett fallerande, orättvist system dödar

Pandemin får näring av kapitalismens oförmåga till effektiva och rättvisa lösningar (Foto: Maksim Goncharenok / Pexels).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Smittspridningen av covid-19 i Sverige är fortsatt väldigt hög, med tusentals smittade dagligen. Samtidigt kläs kapitalismen av för alla att se, när topparna går före vaccinationsköer på bekostnad av riskgruppspersoner. 

Det har riktats stark kritik mot de chefer, vd:ar och andra toppar som har gått före i kön för att få sin första vaccindos på bekostnad av vårdpersonal, riskgrupper och äldre. Nu har dock Västra Götalandsregionen gjort det igen – de låter de toppar som fått sin första dos också få gå före i kön för att de ska få en andra dos!
Det sticker extra i ögonen då många i fas ett, den högst prioriterade gruppen, inte ens har fått sin första dos ännu och att regionen menar att vaccineringen av dessa drar ut på tiden ”på grund av vaccinbrist”. Men till sig själva finns det vaccin, tydligen.
Vaccineringen går också långsamt i storstadsregionerna, särskilt i Stockholm som procentuellt ligger i botten av alla landets regioner. Enligt DN den 1 mars har endast 11 procent av de äldre än 65 år med hemtjänst i Stockholm fått minst en dos av vaccinet, och ynka 3 procent fått dubbla vaccindoser. Det kan jämföras med riksgenomsnittet på 45 procent för en dos och 21 procent för dubbla doser.

Vaccineringen belyser problemet med en läkemedelsindustri helt i händerna på privata utförare och där vinstintresset går först. Storbolag som Moderna och Astra Zeneca har fått mångmiljardbelopp av staterna för att producera och forska kring vaccin, och lovade leveranser som nu inte kommer. Att forskningscenter och laboratorietester till stora delar har sålts ut, särskilt i Sverige, gör det också än svårare att ha någon kontroll eller insyn i frågan. 
Och vaccinnationalismen försvårar en effektiv smittbekämpning, när de rikare länderna roffar åt sig dem medan de mindre rika får vänta – i delar av Afrika beräknas vaccineringen inte komma igång förrän 2024! Om man inte bekämpar smittan överallt riskerar vi nya mutationer, nya vågor, nya spridningar globalt och nya dödsfall. 
Det är inte bara djupt orättvist, utan också väldigt ineffektivt ur ett smittbekämpningsperspektiv. 

De nya restriktioner som började gälla i Sverige från den 1 mars innebär ett stopp för sällskap på de kaféer och restauranger som saknar en egen ingång, vilket främst påverkar gallerior och stora köpcenter. Dessutom ska alla serveringsställen stängas kl 20.30.
Och att antalet IVA-patienter nu ökar igen visar på situationens allvar. Hela 14 av 21 regioner rapporterade den 1 mars en ökning, upp till totalt 240 IVA-patienter jämfört med 197 tio dagar tidigare. Även antalet patienter som vårdas på vanliga vårdavdelningar ökar. Siffrorna har en förskjutning, precis som för antalet avlidna, vilket innebär att detta speglar situationen i samhället som den såg ut den 18 februari. 
Men att antalet personer som behöver sjukvård på grund av covid-19 ökar igen kallar Socialstyrelsens Taha Alexandersson ”ett trendbrott” på en presskonferens den 2 mars. Folkhälsomyndigheten säger att vi troligen är på väg in i en tredje våg av covid-19.

Men samtidigt med nya restriktioner och rekommendationer samt fler covid-patienter fortsätter nedskärningarna inom vården. Södersjukhusets Kvinnokliniken, som är Stockholms största förlossningsklinik, ”gick minus” med 88 miljoner ifjol och ska spara in minst 35 miljoner kronor under året. Samtidigt gick regionen plus – med 5,8 miljarder 2020!
Som Kristin Wennmo Zuk, som arbetar på SÖS, skriver i ett uppmärksammat inlägg på Facebook den 26 februari:
”Vi behöver förlösa fler kvinnor, trots att vi redan förlöser fler än vi klarar av, trots att flera kollegor sagt upp sig då belastningen jourtid är för tung och oron över att ett barn ska dö under din jour på förlossningen är för stor. Personalen uppmanas komma med ytterligare förslag på hur vi kan spara. Spara in på vadå undrar vi? Patientsäkerhet? (…)
Under våren lånade kvinnokliniken ut 12 doktorer per vecka till covidsjukvården, den planerade sjukvården fick stå tillbaka. Operationer och mottagningsbesök har skjutits upp. Hur kan man då tala om att vi ligger minus i vår budget undrar jag?”

Vård och omsorg samt all övrig välfärd behöver en kraftig upprustning: mer personal, bättre lokaler, ökade resurser med mera. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle få in fler i arbete och dessutom minska de många stress- och utbrändhetsrelaterade sjukskrivningarna, som är särskilt höga inom välfärdsyrken. 
När detta skrivs är antalet bekräftade smittade 657,309 och antalet dödsfall 12,826 i Sverige. Hur många liv hade inte räddats om nödvändiga skyddsåtgärder satts in omedelbart? Istället fick vård- och omsorgspersonal strida i månader för att ens få tillräcklig och bra skyddsutrustning – bara ett av många exempel på ett samhälle ur balans.
Det avreglerade, decentraliserade systemet i Sverige innebär också att insatser har skett i olika omfattning i olika delar av landet – ena handen vet inte vad den andra gör. Kasta dessutom in en jakt på ökade profiter och resultatet blir ett välfärdshaveri utan dess like, där personal, patienter och samhället i stort får betala – med liv och hälsa.
Låt oss bli kvitt detta inhumana system. Det är dags för ett välfärdsuppror som skrotar den kapitalism som för oss mot ruinens brant – ur klimat-, bostads-, välfärds-, demokrati-, rättvise- och alla andra aspekter – och kämpa för ett socialistiskt samhälle där beslut tas i enlighet med behoven. 

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!