Demonstrera för hyresstopp 2024

Den 22 november samlas det till demonstration utanför stadsfullmäktige i Stockholm. På stormötet den 26 oktober i Husby smiddes planerna (Foto: Vilgot Karlsson).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Att alla tio stadsdelsvisa hyresgästföreningar i Stockholm nu kallar till en demonstration för hyresstopp utanför Stadshuset den 22 november i samband med stadens budgetfullmäktige är ett betydelsefullt steg till skärpt och upptrappad hyreskamp.

Hyresstopp är ett betydligt skarpare krav än de töjbara ”rimliga hyror” som Hyresgästföreningen i Sverige bemöter årets rekordhöga krav med. Kravet går också tvärt emot de stora höjningar som den centrala trepartsöverenskommelse pekar mot som Hyresgästföreningen har undertecknat med Fastighetsägarna och Allmännyttan i Sverige.
”Var beredd på en rejäl hyreshöjning nästa år. Allt pekar på rekordbelopp i årets förhandling”, varnar också en artikel i Hem & Hyra för och listar kostnadsökningarna under de tre senaste åren för räntor, inflation, avgifter, BNP och kostnader för förvaltning och underhåll. Det är faktorer som enligt trepartsöverenskommelsen ska beaktas och pekar mot att 2024 års hyror kan landa på en ännu högre nivå än de som 2023 års rekordhöjningar gav.
Av dessa faktorer sticker särskilt ökade ränteutgifter med i snitt 57 procent de tre senaste åren ut.
– Räntekostnaderna är rätt dominerande nu och har stigit så mycket att de är drivande, säger Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna.

Det betyder att man vill få hyresgästerna att stå för de lånekostnader som de privata fastighetsjättarna har tagit för att bekosta de tio senaste årens svindlande fastighetsaffärer. Inom allmännyttan övervältras en stor del de drastiskt ökade lånekostnaderna för nyproduktionen även på hyresgästerna i det redan befintliga beståndet.
När det gäller avgifter sticker också de ökade kostnaderna för fjärrvärme ut till följd av ökade energikostnader.
– Vi går mot ytterligare en vargavinter, med en ­kostnadskris som redan har pressat upp ­livsmedels­priserna med över 20 procent, kommenterar Hyresgästföreningens riksordförande Marie Linder och vädjar till fastighetsägarna om att hitta egna besparingar innan de sätter sig vid förhandlings­bordet och ber hyresgästerna betala hela notan.
– Hyresgästföreningen kommer att fort­sätta ta ansvar i hyresförhandlingarna. Vi förväntar oss att ­Fastighetsägarna gör detsamma, fortsätter hon.
Det är en inte kommentar som tyder på att Sveriges hyresgäster kan förvänta sig att se Hyresgästföreningens centrala ledning på några barrikader. Dessbättre är det inte de som förhandlar, åtminstone inte innan de lokala förhandlingarna strandar och de sedan hamnar för medling i Hyresmarknadskommittén.

Enligt en färsk rapport som har beställts av Hyresgästföreningen har 28 undersökta privata fastighetsföretag under de senaste fem åren haft en samlad vinst på 143 ­miljarder kronor. Även om vinsterna minskade under förra året gjorde de även under 2022 en vinst på 25 kronor på varje hundralapp som betalades in i hyra. Och läget är inte sämre i den trots allt betydligt mindre skuldtyngda Allmännyttan än i de privata jättarna.
Så ska då inte Hyresgästföreningen för en gångs skull slå näven i bordet?
När en stor del av Sveriges både privata och kommunala fastighetsägare har presenterat sina hyreskrav är snittet enligt Hyresgästföreningen cirka tio procent. De privata Fastighetsägarna begär i nästan alla större städer 12 procent, Göteborgs allmännytta 6,95 procent. Allra mest begär allmännyttiga Gotlandshem, makalösa 17,53 procent!
Att Allmännyttan i Stockholm ännu inte har presenterat sina hyreskrav beror antagligen på att Stockholms ”vänsterstyre” känner trycket från sina väljare i stadens miljonprogramsområden, som senast manifesterades i ett stormöte för kravet på Hyresstopp 2024 i Husby den 26 oktober i närvaro av aktiva hyreskämpar även från andra stadsdelar.

De tio hyresgästföreningarnas flygblad tar också avstamp i detta och listar en rad fakta som motiverar kravet på hyresstopp:
• Hyrorna har gått upp dubbelt så mycket som konsumentprisindex sedan år 2000.
• En hyresgäst har i genomsnitt 33 procent lägre inkomst än de som bor i ägt boende.
• En ensamstående mamma betalar uppemot 70 procent av sin inkomst i hyra.
• Den allmänna pensionen före skatt är i genomsnitt 14 300 kronor för kvinnor och 17 100 kronor för män. Många saknar eller har låg tjänstepension.
• Vinsten hos de allmännyttiga bostadsbolagen var 1,8 miljarder kronor 2022. Och vinsten hos de privata fastighetsägarna är 25 kronor på varje inbetald hundralapp.
Frågan ställs i flygbladet: var vi ska bo, vi som inte har råd att betala? Med nya rekordhöjningar 2024 efter 2023 års kan ”renovräkningar” åtföljas av ”hyreshöjningsvräkningar”!
Demonstrationen utanför Stadshuset den 22 november syftar först och främst till att sätta press på det ”rödgröna” styret i Stadshuset och därmed även i styrelserna i Svenska bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder att ”ta sitt ansvar”. I budgeten ingår även ägardirektiven till stadens bolag.
Argumentet att politiker inte direkt kan påverka hyresförhandlingarna duger inte – vem ska styra bolagen om inte deras egna styrelser?

Ett hyresstopp i Stockholms allmännytta skulle även stärka hyresgästerna i de privata förhandlingarna inte bara i Stockholm, utan landet runt. Och det handlar inte bara om ekonomi.
– Jag är själv uppvuxen här, jag känner att det här är gränsen, man gör så att familjer med dålig ekonomi tvingas välja att betala hyran framför att köpa mat till barnen, varnade småbarnsföräldern Aweis Abdulkadir på stormötet i Folkets Husby och påpekade att om de prioriterar maten förlorar de bostaden och i förlängningen barnen; socialen får mer att göra och kriminaliteten skulle öka.
– Det här är större än hyreshöjningar, sade han.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!