”Det är viktigt att aktivt peka ut sexismen som uppstår i skolmiljön”

av Offensiv

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars ställde Offensiv fyra frågor till tre unga medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och Unga Socialister.

Agnes Pohjanen, gymnasieelev:

Upplever du sexism på din skola? 
– Som kvinna upplever jag nog sexism överallt där jag rör mig, på ett eller annat sätt. Det handlar om sexistiska strukturer, sättet vi ser på kvinnor och hur de framställs i reklam och media. Jag går i skola och där visar sig sexismen mest genom kommentarer, men också genom särbehandling av till exempel lärare. Tjejer förväntas ofta vara ”duktiga flickor”, medan killar kan bete sig lite hur som helst.

Vad kan göras för att motverka sexismen där?
– Försöka prata om problemen och bryta de mönster och strukturer som finns. Utveckla den bristfälliga sexualundervisningen och prata mer om samtycke och jämställdhet.

Är kampen mot sexism, kvinnoförtryck etc något som ungdomar runt omkring dig tycker är viktigt? 
– Jag upplever att kvinnor i min närhet tycker att kampen mot sexism är viktig, men många vet kanske inte vart man ska vända sig för att delta i den. 

Varför är 8 mars en viktig kampdag för dig?
– Den är enligt mig en av våra viktigaste kampdagar eftersom den belyser kvinnoförtrycket och ojämställdheten i världen, något som är otroligt viktigt att kämpa mot. Den har lett till förändring och kommer fortsätta att leda till förändring.

Maria Badri, gymnasieelev:

Upplever du sexism på din skola? 
– I min nuvarande klass är det oftast killarna som tar mest plats. Jag hör sällan tjejer prata, trots att vi är fler tjejer än killar i klassen. Vid de tillfällen då jag faktiskt har uttryckt min åsikt har jag upplevt att jag inte alltid blivit tagen på allvar. Som tjej blir man väldigt snabbt stämplad som ”vänster-feminist” eller ”pk”. Detta ska alltså vara något negativt och tyda på att man är för spänd och gnällig. Som liten förväntas man däremot vara mer mogen och ansvarsfull än killarna i ens ålder. När killarna i klassen exempelvis retas förväntas man visa förståelse för att ”det bara är så killar är”. 

Vad kan göras för att motverka sexismen där?
– Det är viktigt att aktivt peka ut och prata om sexismen som uppstår i skolmiljön istället för att ignorera den. Jag tycker det borde ligga extra mycket ansvar på lärarna att behandla alla elever lika oavsett kön eftersom lärarna oftast sätter normen för vad som är okej och inte. 

Är kampen mot sexism, kvinnoförtryck etc något som ungdomar runt omkring dig tycker är viktigt?
– Ja, många tycker det är viktigt, men däremot finns det en viss ignorans när det kommer till kvinnokampen. Det är vanligt att ungdomar runt omkring mig förminskar sexismens roll i samhället idag, särskilt när det gäller sexuella trakasserier. 

Varför är 8 mars en viktig kampdag för dig?
– Eftersom dagen återspeglar kvinnokampen runt om i hela världen. Dagen påminner oss även om vad den feministiska och socialistiska kampen har åstadkommit i historien och om vad den kan åstadkomma idag.

Amona Holmström:

Upplever du sexism på din skola/arbetsplats? 
– Inte i nuläget, då jag har distansundervisning och för det mesta jobbar på egen hand. Men jag upplevde under gymnasietiden att det kunde vara svårt för mig som tjej att ta plats och komma till tals. Under det första året var det ett ganska öppet klimat, där alla kunde vara med och diskutera saker. Men efter ett tag kändes det som att jag och många andra tjejer i klassen inte blev lyssnade på. Till och med de tjejer som hade hörts mest i början tystnade så småningom. Istället fanns det ett litet antal killar som bestämde det mesta och fick de flesta med sig. Det här märktes extra tydligt på klassråden, där vissa klasskamraters åsikter blev överkörda. 

Vad kan göras för att motverka sexismen där?
– Jag tycker att lärare borde göra mer för att upprätthålla ett demokratiskt och tolerant klimat i klassrummen, samt motverka att det bildas hierarkier och grupper. Skolan har faktiskt ett viktigt demokratiskt ansvar.

Är kampen mot sexism, kvinnoförtryck etc något som ungdomar runt omkring dig tycker är viktigt?
– Ja, det tror jag. Många av mina vänner är med i ungdomsförbund eller politiska organisationer, bland annat Ung Vänster, SSU och Amnesty.

Varför är 8 mars en viktig kampdag för dig?
– Sexismen och kvinnoförtrycket är fortfarande två stora problem, som är rent samhällsskadliga och hindrar samhällets utveckling. Vi får inte glömma att vi kvinnor inte ”fick” rösträtten av männen 1919. Kvinnor tryckte på om kvinnlig rösträtt tills politikerna inte hade något annat val än att ge efter.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!