En redan inhuman flyktingpolitik skärps

Flyktingförvaren ska bli mer som fängelser och repressionen mot de i förvaren värre (Foto: Vilgot Karlsson).

av Sigbritt Herbert // Artikel i Offensiv

Sverigedemokraternas inflytande över regeringens asylpolitik märks allt mer, nu senast i de direktiv man har gett till en utredning om förvar och förvarstagning.

Ett förvar är ett ställe där man placerar asylsökande som har fått nej på sin asylansökan och som myndigheterna är rädda för att de ska avvika och på så sätt undvika utvisning. Ett förvar är till gagnet om ej till namnet ett fängelse.
Den största skillnaden mellan förvar och fängelse är att i ett förvar sitter personer som inte har begått något brott. Deras enda brott är att komma till Sverige och söka asyl, något de har rätt till enligt internationell lag. Sedan de kom till Sverige har Migrationsverket gått igenom deras asylskäl och då funnit att de inte har rätt till asyl.
”Ett nej är ett nej och har man fått nej har man inte rätt att vistas i landet och ska utvisas”, som Morgan Johansson (S) har sagt tidigare.
Svenska myndigheter vill påskina att asylhanteringen är rättssäker, men så är långt ifrån fallet. Asylsökande uppmanas att dölja sin sexuella läggning eller avfall från islam i länder där det är förenat med livsfara, till exempel i Afghanistan. I en asylutredning provar man en asylsökandes trovärdighet. Anses man inte trovärdig enligt handläggarens åsikt blir svaret på ansökan nej. Den omskrutna rättssäkerheten är en chimär.

Den omskrutna rättssäkerheten är en chimär.

Nu ska alltså förvar och förvarstagning utredas. I direktiven ingår bland annat att se hur förvarstiden kan förändras så att EU:s bortre tidsgräns utnyttjas fullt ut. Idag är tidsgränsen tolv månader, medan EU-rätten medger 18 månader. Tolv månader är en fruktansvärt lång tid att sitta frihetsberövad för en oskyldig människa. Ännu värre är då 18 månader.
Nu hoppas myndigheterna förstås att utvisningen kan ske tidigare än så. Utredningen ska också ta ställning till om det är möjligt att ge Migrationsverket utökade befogenheter till kroppsvisitation och genomsökning av bostadsrum och tillhörigheter. Regeringen vill också undersöka om väktare kan användas i samband med transport eller bevakning av förvarstagna som vistas utanför förvaret. Utredningen ska också undersöka möjligheten till att använda fotboja.
Regeringen säger sig vilja ha mer moderna och ändamålsenliga regler för förvar. Hur moderna och ändamålsenliga reglerna än är, om de nu är det, innebär förvarstagande ett frihetsberövande av oskyldiga människor.
När förvaret i Åstorp invigdes 2011 skröt Migrationsverkets dåvarande generalsekreterare Dan Eliasson om att det var världens bästa med ljusa lokaler utrustade med pingisbord, gym och datorsal. Allt det uppväger på långa vägar inte frihetsberövandet som förvärras av maktmissbruk och inhuman behandling från personalens sida.
Det handlar också om människor som har berövats allt framtidshopp. En person beskriver scenen när hen kom till förvaret: ”En person satt i ett hörn och grät när jag kom in, en annan stirrade tomt framför sig medan han rökte en cigarett” (ur boken Flyktingfängelser).

Nu är då tanken från regeringens sida att förvärra situationen för de förvarstagna, från ett liv i hopplöshet till ett liv i än värre hopplöshet. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville lägga Sveriges asylpolitik på EU:s lägsta nivå. Nu ligger den under EU:s lägsta nivå och den nuvarande blåbruna regeringen vill sänka den ytterligare.
Asylsökande är människor och ska behandlas som sådana. De har flytt till Sverige för att undkomma något. Här ska de inte behandlas som kriminella.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!