Tre tysta minuter för kulturen

Den 1 september klockan 20.15 tystnar scenkulturen i protest mot kulturnedskärningarna (Foto: Greger Ravik / Flickr CC).

av Natalia Medina // Artikel i Offensiv

Under lång tid har svenskt kulturliv varit underfinansierat, men nu har kulturarbetare runt om i landet fått nog. Den 1 september klockan 20.15 tystnar scenkulturen.

I regeringens budgetproposition för 2023 var återstartsstöden som infördes under pandemin borta, vilket innebär en miljard kronor mindre i anslag till kulturen jämfört med föregående år. Utredningen Återstart för kulturen som publicerades 2021 förespråkade, tillsammans med andra åtgärder, i stället 3,9 miljarder kronor mer till kulturen 2023 för att stärka kultursektorn.
Offensiv har träffat Isabel Cruz Liljegren, frilansande dramatiker, styrelseledamot i Dramatikerförbundet och i Scensverige och initiativtagare till Tre tysta minuter. Isabel berättar om det kritiska läget som scenkonstbranschen befinner sig i efter pandemin:
– Det nuvarande ekonomiska läget slår allra hårdast mot de konstnärer som verkar utanför institutionerna. Många har redan lämnat branschen och andra överväger att byta yrke. Institutionerna tvingas skära ned på antalet produktioner, vilket betyder färre arbetstillfällen. Men detta rör inte bara frilansare; hela sektorn är drabbad. Hyror höjs, och scener och mötesplatser försvinner. Kultur för barn och unga dras in.
– Just nu sker en smygande utveckling som hotar hela kulturlivets mångfald och dess oberoende, och i förlängningen även demokratin. Successiva förändringar är svårare att reagera mot än drastiska nedskärningar, men det känns viktigt att vi visar att vi ser och känner av dem. Och att den negativa utvecklingen får konsekvenser.

Isabel Cruz Liljegren (Foto: Natalia Medina).

Tre tysta minuter är inspirerad av en manifestation som hölls den 1 september 1988. Isabel berättar:
– Kvart över åtta på kvällen tystnade stora delar av Kultursverige för att synliggöra kulturens orimliga villkor. Under tre minuter pausades föreställningar, filmvisningar, konserter och en rad andra kulturevenemang. Kulturtystnaden fick ett stort medialt genomslag och ledde bland annat till en riksdagsmotion om ökade anslag till teaterverksamhet. Biografdukar blev svarta, Dramaten, Operan, alla var med – till och med Pavarotti avbröt sin Sverigekonsert.
– För 35 år sedan var Sverige ett annat land. En tid som möjliggjorde ett bredare uppror. Kultursektorn lider idag av svaga strukturer, tillfälliga pengar och bristande tillgång till trygghetssystem. Den är dåligt rustad för kriser. Genom ett fritt konst- och kulturliv kan tankar, känslor och åsikter komma till uttryck. Det spelar en avgörande roll i odlandet av en demokratisk samhällsanda. Det borde ligga i mångas intresse att vilja bevara det.
– Genom Tre tysta minuter vill vi visa att det finns en stark vilja att samarbeta för att försvara kulturen och konsten. Vi hoppas att Tre tysta minuter ska leda till uppmärksamhet på att den negativa utveckling som sker och att det, inför budgetpropositionen för 2024, skickar en tydlig signal till regeringen om att vi vill se en ökning av kulturbudgeten. Vi tycker att det återigen är dags att visa att kulturlivet inte låter sig nedmonteras!

– Alla som tycker kultur är viktigt kan ansluta sig till initiativet genom att skriva under uppropet på skrivunder.com/tretystaminuter.
– Arbetar du inom en kulturverksamhet får du gärna etablera initiativet i din organisation och alla uppmanas att själva hitta kreativa sätt för att uppmärksamma manifestationen den 1 september. Helst på klockslaget 20.15, men annars tidigare under dagen.
– År 1988 övertäckte konstnärer sin konst på offentliga platser, en kedja av frilansande kulturarbetare skapades i Göteborg, på Plattan förde bland andra Stadsteaterns anställda oväsen för att sedan kunna tystna, offentliga tal hölls, debattartiklar skrevs för att synliggöra vissa aktörers specifika utmaningar och krav – endast fantasin sätter gränser. Jag tycker att vi konstnärer och kulturarbetare borde kunna lösa detta.

För alla de som inte har scenarbete att pausa klockan 20.15 den 1 september hålls istället en gemensam manifestation i Stockholm på Norrmalmstorg. Fler manifestationer och aktioner planeras runt om i landet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!