En tredje våg av misslyckad politik

Virusmutationen B.1.1.7 sprider sig snabbt i Europa och gör en redan hårt ansträngd sjukvård än mer pressad. Svaret är inte mer marknadslösningar – helt tvärtom (Foto: Folkhälsomyndigheten).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Den tredje vågen av covid-19 har slagit hårt mot Europa. Samtidigt har det stora debaclet vad gäller vaccineringen inneburit att många fler har insjuknat än vad som hade kunnat vara fallet.

Under den tredje vågen, som drabbar olika länder i olika takt och olika svårt, är det framför allt den brittiska virusmutationen B.1.1.7 som personer insjuknar i. Denna mutation är både smittsammare och dödligare än den ursprungliga varianten.
En studie utförd av Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases vid London School of Hygiene & Tropical Medicine visade att den är 45-90 procent smittsammare, och flera andra studier visar att dödligheten är 40-70 procent högre. Att omkring 20,000 per vecka dör i covid-19 i Europa återspeglar detta, vilket WHO:s statistik visar.
Dessutom smittar den i större utsträckning yngre och medelålders personer. B.1.1.7 har också visat sig vara mer motståndskraftigt mot de vaccin som för tillfället finns.

Antalet insjuknade på intensivvårdsavdelningarna i Europa har kraftigt ökat under februari och mars jämfört med perioden innan. Det sätter en enorm press på en redan hårt ansträngd sjukvård.
I Frankrike ökade antalet fall med 55 procent de två sista veckorna av mars till 38,000 fall om dagen, där regeringen har infört nya hårda restriktioner och en ny nationell lockdown.
Även i Belgien och Nederländerna har det varit en kraftig uppgång i antalet fall med en ökning på 95 respektive 48 procent.
I Tyskland har ökningen varit 75 procent, och till Financial Times den 4 april säger Christian Karagiannidis från landets tvärvetenskapliga förening för intensivvård och akutmedicin att:
– Sedan mitten av mars har över 1,000 nya IVA-patienter lagts in på sjukhus. Fortsätter det så här kommer vi att ha nått vår kapacitet på mindre än fyra veckor.
Men särskilt hårt har den tredje vågen slagit mot Östeuropa. Polen har haft det största antalet inlagda patienter sedan pandemin bröt ut, och Slovakien har också nått nya smittoppar. Ungern har haft både den högsta dödligheten i covid-19 och flest dödsfall per capita den senaste tiden.

Att nu komma igång med vaccineringen är en nyckeluppgift för att skydda befolkningen och motverka nya mutationer. Tyvärr sätter vaccinnationalism, protektionism och kapitalismens spelregler stopp för en effektiv vaccinering.
De privata läkemedelsbolagen har fått miljarder och åter miljarder av skattebetalarnas pengar (uppskattningar från Läkare utan gränser visar att de har fått åtminstone 900 miljarder kronor!) för att utveckla vaccin – ett vaccin de sedan säljer tillbaka och gör stora vinster på.
Att de också tillåts patentera sina olika vaccin innebär att affärshemligheter hindrar alla världens labb och läkemedelscenter från att producera vaccinen själva. Det innebär att vaccineringsprocessen kraftigt försenas.
Här har Västvärlden, inklusive nästan alla länder i Europa, sagt nej till förslagen som har kommit från flera av världens fattigare länder om att bryta upp deras monopol. Därför kan de privata bolagen fortsätta teckna hemliga kommersiella avtal som utesluter låg- och medelinkomstländer.
Att de inte kan leverera de doser som har utlovats är dessutom ännu ett fiasko för marknadslösningar och privatiseringar.

En effektiv vaccinering måste ske samordnat och internationellt för att stoppa smittspridningen och förhindra att nya mutationer utvecklas, samt inte minst ur en rättviseaspekt.
När målet på att 70 procent av Europas befolkning ska vara färdigvaccinerade till september för att uppnå flockimmunitet, samtidigt som stora delar av Latinamerika och Afrika får vänta tills kanske 2024 som prognoser visar, är risken överhängande att nya mutationer utvecklas i de delarna av världen, som vaccinen kanske inte skyddar tillräckligt emot.
Dessutom är det djupt orättvist och rasistiskt att de i dessa områden måste vänta i flera år på att skyddas.
Det riskerar att skapa ett pingpong-scenario där smittspridningen slås ner för att sedan öka igen när nya mutationer sprids och nya vaccin behöver utvecklas.

AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna och alla andra läkemedelsjättar borde inte tillåtas profitera på pandemin. Istället behöver de ställas under demokratisk kontroll och styre underifrån, så att vaccinens hemligheter kan släppas fria och en produktion och distribution kan komma igång i hela världen.
Det krävs en socialistisk omställning för att möjliggöra detta, samt för att genomföra den nödvändiga omställningen av samhällets resurser från världens superrika, storföretag och banker till de verkliga behoven som finns inom vård, omsorg och hela välfärdssektorn.
Här har sjukvårdspersonalens protester i flera länder, som i Belgien tvingade fram extra resurser till vården, gett en försmak på det växande missnöje med den förda politiken som kommer att utbryta i sociala explosioner förr eller senare i hela Europa.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!