Exploateringen av Västerhaninge centrum möter ilsket motstånd

Kommunledningens planer på en extrem förtätning och stora höghus kring Västerhaninge centrum kritiseras av allt fler (Foto: Haninge kommun).

av Mattias Bernhardsson // Artikel i Offensiv

Utvecklingsprogrammet för Västerhaninge från 2012 talade om ”småstadskaraktär”, ”hållbar”, ”social och funktionell mångfald”, ”bostadsnära grönområden och parker” samt ”att överbrygga de fysiska barriärer som finns”.
Men det förslag till detaljplaneförslag som lades fram av S-C-L-KD-styret nu i sommar innebär snarare en tokexploatering och att trycka in så många bostäder som möjligt på så liten yta som möjligt.

Kommunledningen vill upprätta centrumbyggnader på upp till åtta våningar, med 1 000 lägenheter inklämt i centrum.
Den fina parken mellan pendeltåget och biblioteket försvinner då man vill bygga en simhall på platsen, och ett parkeringshus på 3-5 våningar slås upp tätt intill Klockargården, vilket är en del av bygdens kulturhistoria.
Parken skulle kunna vara kvar om simhallen istället byggdes vid Hanvedens IP, en mycket bättre lämpad plats inte alls långt ifrån som Rättvisepartiet Socialisterna med andra förordat i flera år. Och vi vill att man utreder möjligheten att parkeringshuset byggs under jord.

Förslaget innebär dock en viktig seger: Klockargården och Åbygården samt tillhörande grönområde som ingår Västerhaninges kulturhistoriska sockencentrum bevaras. Klockargården huserar Västerhaninge Hemslöjdsförening och Åbygården kommundelens fritidsgård. 
Tidigare kommunledningar har velat exploatera området, men envisa protester från bland annat gruppen ”Bevara kulturbyggnaderna och miljön vid Västerhaninge centrum”, Haninge Hembygdsgille, Rättvisepartiet Socialisterna och många engagerade västerhaningebor har gett resultat.

Rättvisepartiet Socialisterna har vid flera tillfällen krävt att kommunen måste införa omvänd planprocess, vilket innebär att samrådet med boende sker först, innan kommunen spenderar stora summor pengar på förslag som saknar stöd bland folket. 
En omvänd planprocess är mer demokratisk och skulle innebära fler konstruktiva byggnadsförslag från dem med lokala kunskaper, snarare än att folk tvingas ägna sitt samrådsdeltagande på att främst argumentera emot redan färdigställda förslag från tjänstemän som främst suttit vid ritbordet.

Att det lagda detaljplaneförslaget saknar stöd bland västerhaningeborna visas av de över 200 yttranden som kommit in på bara några veckor mitt under sommaren. Kommunstyret som hade planerat in samrådet mitt under sommaren för att slippa en massa åsikter missbedömde läget totalt.
Orsaken till den stora klyftan bakom utvecklingsprogrammets formuleringar 2012 och det lagda förslaget idag är att det kommersiella intresset har stärkts. 
Fastighetsskojaren och den tidigare S-politikern Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget AB köpte Västerhaninge centrum och avtalade om markanvisning med sina kompisar i föregående S-ledda kommunledning.
Vi i Rättvisepartiet Socialisterna har i flera år tagit upp att kommunens lokala centrum borde återtas i kommunal regi, för att sätta allmännyttan före vinstintresset i centrumens utveckling samt för rejäl upprustning och trygghetsåtgärder.

Samrådstiden för Västerhaninge centrum har gått ut. Men det finns alla möjligheter att pressa styret. Stärk de 200 yttrandena med att fortsätta maila politikerna och skriva insändare till lokaltidningen – kräv ordentliga samråd där alla västerhaningebor får komma till tals om centrumets utveckling.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!