Fallet Tim belyser den inhumana flyktingpolitiken

Svenska staten ser inga problem med att utvisa småbarn till platser de aldrig varit i. Stoppa utvisningen av Tim! (Foto: Björn Bjarnesjö)

av Ayomide Ajani // Artikel i Offensiv

Året är 2018 och 11 dagar gamla Tim (som egentligen heter något annat) omhändertogs av socialtjänsten. Fadern är okänd och modern, enligt handlingar från förvaltningsrätten, lider av psykisk ohälsa och har uppvisat ”sådana brister i omsorgen att de innebär en påtaglig risk” för att Tims hälsa och utveckling ska skadas. Nu ska han utvisas.

När Tim var 4 månader flyttade han till Sandra och Viktor Persson samt deras två barn som bor i en gård utanför Brösarp på Österlen, som idag är hans hem.
Tim har träffat sin biologiska mamma två gånger efter omhändertagandet. Sista gången var när han var 5 månader. Efter mötet får mamman besöksförbud. Enligt Sandra Persson har hon efter det aldrig försökt få kontakt med sin son. Vintern 2020 utvisas mamman till Nigeria.
Då Tims mamma inte var svensk medborgare får socialtjänsten och familjehemmet söka asyl åt Tim. Familjehemspappan Viktor Persson berättar i DN:s artikel den 16 september.:
– Även om vi visste att Tim kunde få avslag tänkte vi att han var alldeles för liten för att utvisas. Han hade ju sin anknytning hos oss och mamman var inte kapabel att ta hand om honom, det hade ju de svenska myndigheterna slagit fast.

När Tim skall fylla 2 år får de besked från Migrationsverket att de avslår ansökan och Tim skall lämna Sverige, enligt kap 8 utlänningslagen. De överklagade till Migrationsdomstolen, men får avslag igen.
Tim har en morbror i Sverige med permanent uppehållstillstånd och fyra biologiska kusiner. Tim och hans kusiner har fin kontakt och i överklagandet till Migrationsdomstolen framför Tims advokat att relationen styrker anknytningen till Sverige, förutom det faktum att han har bott i ett och samma familjehem sedan han var 4 månader.
Advokaten berättar också i överklagandet att pojken enligt morbrodern riskerar stigmatisering och utsatthet i hemlandet eftersom han är faderlös och släkten därför inte kommer att vilja ta hand om honom.
I augusti meddelade Migrationsöverdomstolen vid kammarrätten i Stockholm att det inte har kommit fram något skäl för att meddela prövningstillstånd i Tims ärende. Migrationsdomstolens beslut står därför fast. Utvisningen har trätt i laga kraft och ska verkställas senast i början av januari 2022.

Sommaren 2021 återinfördes möjligheten för barn att beviljas uppehållstillstånd vid ”särskilt ömmande omständigheter”. Att lagen är på plats räcker dock inte om inte tydliga barnkonsekvensanalyser görs i varje enskilt ärende så att barnets bästa kan beaktas i första hand i enlighet med Barnkonventionen artikel 3.
Vänsterpartiet lade den 28 september fram ett förslag till utskotts­initiativ till Socialförsäkringsutskottet om att man vill se en ”Lex Tim” – en ändrad lagstiftning så att tvångsomhändertagna barn inte ska kunna utvisas. Den 9 oktober anordnades också en demonstration utanför riksdagen i Stockholm till förmån för Tim.
En namninsamling som startades på initiativ av Brinn för barnen har spridits över hela Sverige på bara ett fåtal veckor. Alexandra Toth, styrelseledamot i ideella barnrättsföreningen Brinn för barnen, berättar till Offensiv: 
– Insamlingen fick över 170,157 namnunderskrifter och överlämnades den 12 oktober personligen till statssekreterare Lars Westbratt på justitiedepartementet. Framtiden är fortfarande oklar för Tim då inga nya beslut har fattats och familjens advokat arbetar just nu med att framställa ett verkställighetshinder. 
– Vi i Brinn för barnen har även gjort en skrivelse och skickat till Migrationsverket där vi menar att barnkonventionen inte följts när man gjort bedömningen att Tim bör utvisas. Man har heller inte sett till hur hans liv och situation ser ut idag, utan man har enbart gått på den information som inkom för drygt 1,5 år sedan.

Kampen om att Tim, som den 4 oktober i år fyllde 3 år, och andra barn i hans situation skall få stanna i Sverige fortsätter. Politikerna lovade förändring i Haddiles fall som uppmärksammades i media redan 2012. Exakt samma procedur och liknande situation som den Tim och många andra barn befinner sig i just nu 9 år senare. 
Nu är det dags att pressa politikerna och se till att vi skyddar de mest skyddslösa, barn i utsatthet, inte förvärrar saken genom att traumatiskt rycka ifrån dem sin trygghet och familj för att placera dem i ett land där de inte kan språket och där de aldrig har satt sin fot i.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!