”För en Corbynledd regering”

Corbyn måste anamma ett socialistiskt program och förlita sig på kraften från den organiserade arbetarklassen för att uppnå verkliga positiva förändringar (Foto: Socialist Appeal / Flickr CC).

av Socialist Alternative, CWI England & Wales // Artikel i Offensiv

Det brittiska nyvalet den 12 december har potentialen att bli en historisk vändpunkt. Det är en chans att ge Toryregeringen sparken, sätta Labourledaren Jeremy Corbyn vid makten och att bygga en massrörelse för genomgripande förändringar.

Corbyn kan vinna valet. För att göra det måste han tala direkt till arbetarklassen och ungdomen med ett tydligt program som kan omvandla deras liv. 
När Corbyn lanserade sin valkampanj uppmanade han till ”verklig förändring”. Den verkliga förändring vi behöver är en socialistisk förändring.
Åtstramningen måste få ett slut. Tio års Torybrutalitet har gett oss ett soppkökssamhälle. Fyra miljoner barn lever i fattigdom. Arbetare har genomlidit ett årtionde utan reallöneökningar. Ungdomar står inför ett liv av skulder och bostadskris. Samtidigt säljs den offentliga sjukvården NHS ut bit för bit till högstbjudande. Och klimatkrisen hotar hela planetens framtid.
Det är kapitalisterna och deras system som måste utmanas i valet. 

Corbyn måste göra detta till ett val om ”folket mot de 0,1 procenten”. Han måste mobilisera arbetarklassen och ungdomen till att kämpa för ett alternativ till åtstramning och nöd, och ta fram ett program som kan ena arbetarklassen från båda sidor om lämna/vara kvar-klyftan (gällande Brexit).
Månader av parlamentariskt gräl och spel kring Brexit, där olika flyglar från en privilegierad elit käbblar om vilka handelsavtal som är mest gynnsamma för storföretagen, har med rätta fyllt vanligt folk med avsky. 
Corbyn borde göra det klart att en ny Labourregering sätter arbetares intressen först och sist i återupptagna EU-förhandlingar och vägrar skriva under något av de många arbetarfientliga och nyliberala avtal som är institutionaliserade av EU. 

Vår hållning till EU är internationalistisk. I kampen mot EU.s högerpolitik skapas förutsättningar att bygga ett annat Europa. Det verkliga alternativet till det nuvarande EU:s direktörsklubb är ett Europa för arbetarna – ett socialistiskt Europa. 
Vi behöver använda valet för att bygga en rörelse som kan leva vidare efter valdagen. Massmöten och stora, regelbunda dörrknackningar behöver organiseras landet runt.
Till syvende och sist behöver vi bygga en massrörelse som kan knuffa Corbyn att gå längre än vad till och med hans nuvarande positiva program skisserar. Historien varnar oss för att kapitalistklassen inte kommer att dra sig för något för att skydda sina rikedomar och sin makt. 
Ekonomiskt sabotage – hot om att flytta från landet, kapitalflykt med mera – är det troliga svaret mot planerna på storskaliga återförstatliganden.

Corbyn skulle behöva vidta åtgärder för att skydda arbetarklassen mot dessa effekter och ett bestämt svar som bryter med kapitalisternas  ägande och makt. Det skulle innebära att förstatliga bankerna – att ta kontroll över kapitalflödet. Det skulle innebära en beredskap för att utmana den viktigaste makten som kapitalistklassen har –  kontrollen över ekonomin. 
Detta skulle kräva mer än återförstatligandet av några få privatiserade tjänster – det skulle kräva att de stora monopolen som för närvarande dominerar vår ekonomi tas över i offentlig ägo under demokratisk kontroll och styre underifrån.
För detta skulle Corbyn i slutändan behöva förlita sig på kraften från en organiserad, mobiliserad och medveten arbetarklass som demokratiskt deltar i att peka ut en väg framåt samt är kapabel till att kontrollera sitt egna öde, snarare än att förlita sig på parlamentet.

På denna grundval skulle det vara möjligt att helt omvandla livet för miljontals. 
Det skulle ge oss potentialen att demokratiskt planera en ekonomi som skulle sätta majoritetens behov i första rummet, vilket skulle kunna inspirera till sociala revolter i resten av Europa och världen. 

Samtidigt som valrörelsen inletts har postanställda gått ut i strejk. Mot den bakgrunden är det särskilt positivt att Corbyn lovat att återförstatliga posten, men också järnvägen och vattnet. 
I sitt första tal inför valkampanjen lyfte Corbyn behovet av en grön industriell revolution. 
Krisen som vår planet står inför innebär att det inte finns någon tid att förlora. Corbyn måste ta upp den paroll som har blivit synonym med de massiva skolstrejkerna för klimatet: Ändra systemet – inte klimatet. Det betyder ett slut på detta katastrofala kapitalistiska system som i grunden baseras på exploateringen av folket och planeten, och att det byts ut mot ett socialistiskt system.

Socialist Alternative kommer att delta i valkampanjen för att ge stöd till bygget av en Corbynledd regering. 
Men vi stannar inte där. Vi kommer att organisera för att hjälpa till att bygga en rörelse som kan ta kamp för en socialistisk förändring som vårt samhälle så desperat behöver. Det är en rörelse som kommer att behöva fortsätta bortom valdagen den 12 december, oavsett vem som då sitter vid makten.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!