Fortsatt kvinnokamp mot repressionen i Iran

Människorättsförsvararen Nasrin Sotoudeh är en av de många kvinnliga aktivister som sitter fängslade i Iran (Foto: Arash Ashourinia / CC0).

av Elham Amiri, iransk frilansskribent // Artikel i Offensiv

Den islamiska regimen i Iran har sedan den tog den politiska makten i landet för drygt 40 år sedan visat en uttalad avsky mot mänskliga fri- och rättigheter. Det som kännetecknar den politiska atmosfären i dagens Iran är förtryck, förföljelser, arresteringar och tortyr av det iranska folket. Den islamiska regimens hänsynslösa våld känner inga gränser. Varje protest, även de mest fredliga, slås ner med brutalitet av regimens antingen uniformerade eller civilklädda polis.

Det utsatta iranska folket behöver internationell solidaritet under den rådande politiska kampen mot diktaturen. I synnerhet handlar det om iranska kvinnor, som är utsatta för den mest diskriminerande behandlingen, och detta i dubbel bemärkelse; dels genom de medeltida kvinnofientliga sharialagarna, dels genom den patriarkala kvinnosyn som tyvärr lever kvar hos en betydande del av samhället. Detta är en förklaring till att kvinnor under de senaste åren blivit överrepresenterade i regimens fullsatta fängelser. 
De bakomliggande orsakerna till de iranska kvinnornas protestaktioner är dock flera. Hit hör bland annat den rådande ekonomiska krisen i landet samt de politiska påtryckningar som känns i varenda vrå av den sociala verkligheten. 

Idag sitter tusentals av kvinnorörelsens aktivister i arrest. Många av dem har dömts till långa fängelsestraff, utan att ha en försvarsadvokat värd namnet. De har protesterat mot den rådande könsdiskrimineringen. 
Två av de mest kända figurerna inom den iranska kvinnorörelsen är Nasrin Sotoudeh och Narges Mohammadi. Både Sotoudeh och Mohammadi är människorättsförsvarare och båda två har dömts till långa fängelsestraff. 
När det gäller Nasrin Sotoudeh har hon ägnat hela sitt yrkesliv åt att kämpa för mänskliga rättigheter i Iran. Hon är känd i Iran såväl som internationellt. Hon har försvarat de kvinnor som har vågat protestera mot sharialagar, däribland tvånget att bära slöja. Nasrin Sotoudeh har också försvarat samvetsfångar. Vid sidan av det har hon även arbetat för dödsdömda brottslingars rättigheter. 

I juli 2020 rapporterades att Narges Mohammadi har drabbats av covid-19. Trots att många ansedda internationella organisationer, däribland Svenska Pen och en grupp FN-experter har ställt kravet att hon omedelbart ska släppas fri och få vård, fortsätter regimen att hålla henne fängslad. 
Coronapandemin har idag nästan nått landets alla fängelser, enligt väldokummenterade uppgifter från såväl internationella organisationer som inhemska källor. Men trots det fortsätter regimen att förfölja och fängsla hundratals aktivister inom den iranska kvinno-, student och arbetarrörelsen.
Kampen för elementära mänskliga rättigheter fortsätter i Iran. Det är en stark rörelse som förr eller senare kommer att nå upp till sina legitima mål. Det finns dock ett starkt behov av internationell solidaritet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!