Funktionsvarierade & covid-19

Som följd av pandemin har många verksamheter ställts in. Daglig verksamhet enligt LSS har påverkats mest (Foto: PunkToad / Flickr CC).

av Britta Berggren // Artikel i Offensiv

En hög andel av de som har smittats av covid-19 under pandemin och som tillhör gruppen personer med funktionsnedsättning har avlidit.

Detta antar Karin Flyckt, samordnare av funktionshinders frågor, beror på att de har haft exempelvis Downs syndrom eller bara haft svårigheter att kommunicera feber och andningssvårigheter. Därför kan sjukvården ha kommit att kontaktas i alltför sent skede.Men ändå var dock dödligheten bland LSS-berättigade personer i princip oförändrad under 2020 jämfört med tidigare år.
Som följd av pandemin har många verksamheter ställts in. Daglig verksamhet enligt LSS har påverkats mest. Många som bor på anpassade boenden hade redan innan pandemin väldigt begränsade sociala kontakter. Nu stängs gemensamhetsutrymmen och dylikt på boendena på grund av pandemin, vilket har ökat isoleringen. Isolering kan även ha bidragit till ökad psykisk ohälsa i den här gruppen. Under 2020 var det en fortsatt ökning av förskrivning på lugnande läkemedel till LSS-berättigade personer.
Karin Flyckt säger att det ”går inte att dra några säkra slutsatser om orsakerna av ökningen. Förskrivningen var dock hög redan innan pandemin”. Ett som är säkert är att det behövs mer resurser och insatser för att funktionsvarierade ska leva trygga, fullvärdiga liv.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!