Gazakriget sätter Mellanöstern i brand – vapenvila nu!

Ju längre kriget mot Gaza pågår, desto mer utvidgas det (Foto: Wafa / Wikimedia Commons).
Läs mer: Gazakriget sätter Mellanöstern i brand – vapenvila nu!

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Den israeliska kapitalismens blodiga hämndmassaker på Gazas invånare går nu in på sin fjärde månad. Dagligen skördar kriget mot Gaza 240 människors liv, merparten kvinnor och barn. Samtidigt fortsätter kriget att utvidgas. En USA-ledd allians har startat krig mot Jemen. Stridigheterna vid gränsen Israel-Libanon eskalerar och nästan dagligen är det olika väpnade attacker i Irak, Syrien och Jordanien.

Kriget mot Gaza får långtgående, bestående och förödande följder i Mellanöstern och globalt. Stadigt skruvas våldsspiralen upp, och i allt fler av Mellanösterns länder råder ett krigstillstånd. Men också motståndet mot kriget tilltar och kraven på vapenvila växer i styrka. Även i Israel organiseras antikrigsprotester. Den 3 februari rapporterade exempelvis SVT att ”israeliska vänsteraktivister demonstrerat utanför försvarsdepartementet i Tel Aviv, med plakat och banderoller mot kriget i Gaza”.
Enligt en av Netanyahus generaler ”kommer 2024 bli ett år av fortsatt krig” och ju längre kriget mot Gaza pågår, desto mer utvidgas det.
”Utsikterna till ett fullskaligt krig mellan Israel och Libanons Hizbollah skrämmer människor på båda sidor om gränsen, men vissa ser det som en oundviklig följd av Israels pågående krig mot Hamas i Gazaremsan. Ett sådant krig skulle kunna bli det mest destruktiva som någon av sidorna någonsin har upplevt”, skrev nyhetsbyrån AP den 1 februari med anledning av den eskalering som har ägt rum vid gränsen.
Den USA-ledda alliansens krig mot Jemen blir enligt Washington långvarigt, eftersom ”Biden anser att USA måste visa världen att man är ’en oumbärlig nation’” (Washington Post den 20 januari).

Kriget mot Gaza har avslöjat imperialismen, särskilt den amerikanska. Det är med vapen och stöd från Bidenadministrationen som den israeliska regimen dödar oskyldiga och lägger Gaza i ruiner. Att USA:s, Sveriges och en rad andra regeringar har dragit in biståndet till FN-organisationen UNRWA bidrar till att förvärra den humanitära katastrofen. Mer än en fjärdedel av Gaza befolkning saknar mat och hotas att dö av svält i världens nu värsta hungerkatastrof.
För att om möjligt överkomma sin egen kris försöker USA-imperialismen ge sken av att man vill se en fredslösning som också inkluderar en ”demilitariserad palestinsk stat”. Men samtidigt skickar Washington nya vapen till Israels krig och trappar upp sina egna krigshandlingar i området.
Det är inte genom uppgörelser mellan regimer som har blod på sina händer och där villkoren dikterats av imperialismen som vägen till Palestinas befrielse kan öppnas. Det finns ingen lösning på kapitalistisk grund, vilket utvecklingen sedan Osloavtalet 1993 visar. Det är genom gränsöverskridande organisering och masskamp för en socialistisk förändring som alla folks självbestämmanderätt och ett liv i trygghet kan säkras.
När han svors in som president lovade Biden att avsluta det Saudiledda kriget mot Jemen som inleddes 2015 och som fördes med vapen från främst USA, men också från Sverige. I det långa kriget mot Jemen har mer än 370 000 människor, direkt eller indirekt, dödats.

Den svenska regeringen är medansvarig till blodbadet i Gaza.

Trots ett fasansfullt bomb- och svältkrig – över 23 500 flygräder genomfördes – lyckades inte den Saudiledda koalitionen besegra Huthirörelsen, som var ett av krigets mål. Istället stärktes huthierna, som är en reaktionär, sekteristisk och förtryckande rörelse. I brist på alternativ och som följd av kriget fick Huthirörelsen ökat stöd, nya rekryter och dess militära styrka växte, vilket gjorde det möjligt för huthierna ta över landets norra del, inkluderat huvudstaden Sanaa.
Till sist fick det saudiska kungadömet ge upp sina krigsmål och inleda förhandlingar med Huthirörelsen. Sedan 2022 har det rått en bräcklig vapenvila i Jemen, och under förra året fanns det förhoppningar om en möjlig fredsöverenskommelse. Men kriget mot Gaza grusade dessa förhoppningar, och nu är det på nytt långt till fred i Jemen.
Som svar på kriget mot Gaza och för att stärka sin ställning på hemmaplan samt vinna internationellt erkännande började Huthirörelsen attackera lastfartyg i Röda havet. Målet sades vara att begränsa Israels import. Attackerna har haft liten effekt på Israels handel, men desto större effekt på världshandeln; omkring 12 procent av världshandeln (runt 50 lastfartyg per dag) går genom Röda havet och Suezkanalen.
Sedan Huthirörelsen attacker började har dock sjöfarten genom Röda havet minskat med nästan hälften och världens stora rederier har istället valt att ta den längre och dyrare rutten runt Afrikas sydligaste del, Godahoppsudden.
Detta slag mot världsekonomin, som pressar priserna uppåt, är ytterst orsakat av kriget mot Gaza.

Socialistiska Kamprörelsen (ISA Israel/Palestina).

Det land som ekonomiskt kanske har drabbats hårdast av att Röda havet har blivit en krigszon är Egypten. Inkomsterna från sjöfarten genom Suezkanalen är livsviktiga för Egyptens ekonomi och landets krisande regim. Redan innan Gazakriget var Egypten i djup kris, och utan inkomsterna från Suezkanalen och från turism, som helt har sinat sedan Gazakriget inleddes, är landet bankrutt.
I Egypten har makthavarna med rätta fruktat att antikrigsprotester mycket snabbt kan bli till en rörelse mot den sociala krisen och den diktatoriska regimen som har samarbetat med den israeliska – mot palestinierna.
För att förhindra en statsbankrutt i Egypten kommer sannolikt Internationella valutafonden IMF och Västimperialismen att ge landet nya nödlån. Men regimen lever bokstavligen på lånad tid.
Attackerna mot sjöfarten i Röda havet har gett Huthirörelsen ökat stöd, i Jemen och runt om i Mellanöstern. Det USA-ledda kriget har gett ytterligare stöd, vilket Huthirörelsen kommer att försöka dra fördel av. Mycket tyder exempelvis på att Huthrirörelsen laddar för en offensiv för att ta kontroll över den oljerika Maribprovinsen som nu kontrolleras av miliser som backas upp av Saudiarabien.

Enligt radions Ekot den 2 februari har Bidenadministrationen frågat den svenska blåbruna regeringen om att gå med i den USA-ledda alliansens krig mot Jemen. Statsminister Ulf Kristersson (M) svar var positivt. ”Vi tittar både på EU-ledda missioner och USA-ledda. Det finns en förväntan på Sverige som snart Natomedlem att fortsätta vara aktiv i de här sammanhangen”, sa Kristersson.
Detta bekräftar vad Offensiv och andra Natomoståndare varnat för; Nato gör världen farligare och medlemskapet ökar risken för svenskt deltagande i krig.
Den svenska regeringen är medansvarig till blodbadet i Gaza. Inget svenskt stöd till kriget mot Gaza. Nej till svensk deltagande i imperialismens krigföring mot Jemen.

SOCIALISTISKT ALTERNATIV OCH OFFENSIV SÄGER:
• Stoppa kriget mot Gaza. Nej till ockupation, blockad och belägring.
• Nej till Västimperialismens stöd till kriget, inklusive den svenska regeringens stöd och militarism.
• Solidaritet med alla civila offer för krig och terror.
• För demokratisk organisering och massiv arbetarkamp underifrån på båda sidor mot krig, terror, förtryck och korrupta styren.
• En demokratisk och socialistisk palestinsk stat och en socialistisk samhällsomvandling av Israel, som en del av en demokratisk, socialistisk federation i Mellanöstern, skapar de förutsättningar som krävs för att göra slut på ockupation, diskriminering, fattigdom, exploatering och krig.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!