Global bostadskris – socialistiskt svar krävs

I USA är bostadskrisen som värst i Seattle, där tält radar upp sig på gator i en allt snabbare takt (Foto: Wikimedia Commons).

av Xekinima, CWI Grekland // Artikel i Offensiv

Enligt Leilana Farha, FN:s särskilda representant för rätten till bostad, lever nu 900 miljoner människor i världen i ”informella bosättningar”, trots att dräglig bostad är inskriven som en grundläggande rättighet i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Hon förklarar att hemlösheten stiger i de rikaste länderna då ”världens kapitalmarknader har prissatt folk ut ur städerna, då spekulanter och investerare behandlar bostad som ’en plats att parkera kapital i’”.
Nikos Anastasiadis från CWI:s grekiska sektion Xekinima pratade med Kelly Bellin om hur Socialist Alternative (CWI:s sympatisörer USA) hanterar frågan. 

Huskrisen i USA karaktäriseras som en tickande bomb. Vad är den verkliga situationen i landet vad gäller hemlöshet, bostadsbubblan och huslånen? 
– Det profitjagande bostadssystemet har svikit arbetare. I USA finns det inte ett enda län (county) som har tillräckligt många bostäder folk har råd med. Tio år efter att miljontals hem förlorades till Wall Street under 2007-2009 års utmätningskris har en skarp nedgång i husägande ägt rum, samtidigt som antalet hyresgäster har ökat med över 10 miljoner. Hälften av alla hyresgäster i landet betalar över 30 procent av sin inkomst på sin bostad, en halv miljon är bostadslösa och tält radar upp sig på gatorna i flera stora städer. 
– Seattle är en fallstudie i USA, då bostadskrisen där är den värsta i hela landet. Ett av tio hem står tomma då folk inte har råd att bo i dem, samtidigt som arbetare, småföretagare, färgade och hbtq+-personer gentrifieras ut från staden. Ett nödläge har utlysts av staden angående hemlöshetskrisen, men ändå fortsätter hyrorna att öka. Studier har visat att för varje hyresökning med 100 dollar (ungefär 1 000 kronor) i staden ökar hemlösheten med 15 procent. 
– Ovanpå detta har det extrema vädret som orsakas av klimatförändringar bidragit till en rekordökning av hemlösa dödsfall på gatorna. Utan härbärge dör folk. 

Vad innebär bostadskrisen för vanliga arbetare i den dagliga kampen för att överleva?
– Samtidigt som boendekostnaderna ökar jättemycket i landet och internationellt knuffas arbetare ut från sina hem. För miljontals amerikaner är hemlöshet ett ständigt hot. Vi tvingas hela tiden välja: bostad eller sjukvård? Bostad eller barnomsorg? Bostad eller livsmedel?
– Denna omöjliga position förvärras av den allomfattande naturen hos kapitalismen. Den ekonomiska instabiliteten som orsakas av bostadskrisen bidrar till faktumet att huvudorsaken till att kvinnor stannar i misshandelsförhållanden är att de inte har råd att lämna. För färgade är risken dubbelt så stor att förlora sina hem, oavsett om det är via utmätningar eller hyresvräkningar. Den ekonomiska ojämlikheten har aldrig varit högre, trots att förmögenheten i samhället aldrig har varit större. 

Vi tvingas hela tiden välja: bostad eller sjukvård? Bostad eller barnomsorg? Bostad eller livsmedel?

Socialist Alternative kämpar för hyreskontroll. Vad innebär egentligen det kravet, hur fungerar det och hur kan det införas?
– I Seattle hjälper Socialist Alternatives fullmäktigeledamot Kshama Sawant till med att bygga en hyreskontrollsrörelse i hela staden jämsides med hennes kamp för omval i år. Just nu har hyresvärdar rätt att höja hyrorna hur mycket de vill: med 50 procent, 100 procent, eller till och med 200 procent. Det betyder ekonomisk vräkning, och i Kshamas distrikt blir i genomsnitt en familj vräkt varannan dag. 
– Hyreskontroll skulle förbjuda sådana prishöjningar och sätta gränser för hur mycket hyresvärdar kan öka hyran varje år. Detta är nödvändigt för att ändra maktbalansen där hyresvärdar och exploatörer har all makt, precis som minimilön är nödvändigt för att skydda arbetare från bolagens vd:ar som föredrar att hålla nere lönerna.
– Naturligtvis kämpar de stora hyresvärdarna och näringslivets exploatörer med näbbar och klor mot hyreskontroll i Seattle och har lagt hundratusentals dollar till Kshamas omvalsmotståndare. För att vinna hyreskontroll och bostad man har råd med krävs bygget av vår oberoende styrka och en rörelse för att kräva verklig handling.

Det pågår kamper i bostadsfrågan i olika delstater. Hur utförs de kamperna, och vilka utsikter har de?
– Momentumet för hyreskontroll växer i landet, med stora segrar för hyresgäster i Oregon och New York tidigare i år. Framgångsrika strider för hyreskontroll i en stad inspirerar arbetare i hela landet till att göra samma. Varje seger har vunnits enbart på grund av rörelsens tryck. 
– Socialister stödjer varje förbättring vi kan vinna för att ge lättnad i bostadskrisen, men vi måste vara tydliga med att krisen går så mycket djupare. Även om hyreskontroll vinns kommer arbetare att konstant kämpa för bostad så länge bostadsfrågan är underställd kapitalismens behov. Vi måste bygga tiotusentals nya offentligt ägda och permanent prisvärda hem för att möta vår stads behov via skapandet av tusentals fackanslutna jobb. Dessa jobb ska bygga vackra, hållbara och gångvänliga områden tillsammans med gratis och tillgänglig kollektivtrafik för att pålitligt kunna möta behoven för arbete, skola, inköp och barnomsorg. 

– Socialister kampanjar för att byta ut den vinstjagande bostadsmarknaden med ett demokratiskt planerat system som garanterar bostad åt alla. I det krävs en nationell och internationell kamp med rötter i den organiserade kraften hos arbetare, beväpnade med ett program för att ta de stora bankerna, fastighetsbolagen och multinationella exploatörerna i offentligt ägande under demokratisk kontroll och styre av arbetarklassen.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!