Globala strejker för klimatet den 29/11

Socialister ger allt stöd till de omfattande klimatstrejkerna och deltar med och argumenterar för ett socialistiskt program och kamp (Foto: Natalia Medina).

av Offensiv & Astrid Skalman // Artikel i Offensiv

Den 29 november samlas hela världen till nya strejker för klimatet. Att kampen måste fortsätta för att mänskligheten ska ha en planet att bo på står klart – särskilt efter de skogsbränder som har härjat i Australien och Kalifornien.

Samtidigt måste motståndet också genomgå en kvalitativ förändring och skaka av sig de föreställningar som finns bland vissa inom rörelsen om att de ”som har makten” helt plötsligt ska ändra kurs och genomföra den gröna omställning i massiv skala som är nödvändig. 

De som har den verkliga makten i samhället är arbetarklassen, som måste sättas i rörelse med ett socialistiskt kampprogram för en grön och rättvis omställning av detta exploaterande system – kapitalismen. 
Det krävs socialism i global skala, där storföretag, banker, energibolag med mera ställs under demokratisk kontroll och styre underifrån.

Strejkerna måste involvera hela arbetarklassen, som om de lägger ner produktionen och distributionen av varor och tjänster slår mot kapitalismens drivkraft: profiterna. 
Det är positivt att FridaysForFuture tidigare har uppmanat facken att ansluta sig, även om byråkratin i vissa fall har bromsat eller avrått sina medlemmar från att delta.
I slutändan behövs att alla de gräsrotsrörelser, fackliga aktivister och organisationer som kämpar mot nedskärningar, privatiseringar, gruvexploatering, utvisningar med mera enas till ett gemensamt välfärdsuppror för rättvisa och klimat.

Det är bara på några få orter i Sverige som det i skrivande stund finns tider och platser klar för den 29 november; en av dem är Göteborg, som samlas kl 14.30 på Bältespännarparken. I Stockholm kommer en manifestation att äga rum veckan efter, den 6 december, på Rinkeby torg kl 12.00. Globalt kommer strejker att äga rum på flera platser. 

Rättvisepartiet Socialisterna och CWI, den internationella organisation vi är den svenska sektionen av, kommer att närvara och ingripa med vårt socialistiska program och ge de unga kämpande strejkande allt vårt stöd.

Rättvisepartiet Socialisterna och Offensiv säger:
• Kamp för omedelbar grön omställning av hela samhället: av produktion och distribution av varor och tjänster, bostad, energi, transport med mera.
• Massiv satsning på, forskning om och utbyggnad av gröna energikällor.
• Stoppa skövlingen av artrik och biologiskt värdefull natur för privata företags och de rikas intressen. Bevara och främja mångfald och artrikedom. Grön omställning av jord- och skogsbruk.
• Närproducerad, småskalig och grön produktion av mat – reducera animalieproduktionen och ställ om produktionen till vegetabilier. Kamp för bättre arbetsmiljö och -förhållanden för anställda inom animalie- och vegetabilieindustrier.
• Snabbtåg och stora satsningar på kollektivtrafik, inklusive att göra den gratis och tillgänglig för alla, istället för motorvägar och utökad bilism. Förbud mot bensin och diesel i nyproducerade fordon. 
• Förstatliga de stora energibolagen, livsmedelsindustrierna, bankerna och storföretagen under demokratisk kontroll och styre underifrån för att möjliggöra en grön planerad klimatsmart ekonomi utifrån människors och naturens behov – för jobb, bostad, välfärd och trygghet för alla.


”Därför strejkar jag den 29/11”

Astrid Skalman (Foto: Natalia Medina).

Planetens nuvarande tillstånd har på senaste tid blivit högst aktuellt tack vare en boom av klimataktivism som har skett väldigt snabbt. Man kan fråga vem som helst – alla har hört talas om klimatstrejkerna och katastrofen som vi står inför.
Jag går det tredje året på gymnasiet. Snart tar jag examen och jag kan börja planera min framtid på riktigt, men mina framtidsdrömmar avbryts ofta av oroliga tankar kring klimatet. 
Kommer jag kunna resa till alla platser jag vill besöka utan att jorden får ta smällen? Är det någon idé att fundera på att skaffa familj om jag inte kan ge mina barn en bra planet att leva på? Går det att planera för vilket liv jag vill leva som pensionär om jag ändå inte kan vara säker på att jorden har kvar tillräckligt med resurser åt oss alla? 

Känslan av maktlöshet kring hela situationen väger ganska tungt. Därför är klimatstrejkerna som en stöttepelare för mig när situationen känns som mörkast. Det känns bra att få en plattform där man kan göra sin röst hörd och hitta likasinnade människor. 
Klimatstrejkerna uppmuntrar inte bara till att göra förändring på individuell nivå, utan de belyser det faktiska problemet: storföretagen som drar vinst på att förstöra vårt enda hem. 
Hopplöshetskänslan minskar av att se att det finns folk som faktiskt bryr sig, och som har insett vad som krävs för att göra förändring. 
Ropen efter systemförändring och att de stora miljöbovarna ställs till svars för den skada de har orsakat hörs som allra tydligast när de görs i samlad grupp, och det är därför som klimatstrejkerna är så viktiga för att vi ska kunna göra en riktig förändring.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!