Göteborg: Det behövs socialistisk kamp mot högerns attacker

Upp till kamp för bostad åt alla (Foto: Natalia Medina).

Idag (4 november) demonstrerar många göteborgare mot stadens högerstyres brutala attacker på välfärd och och rättvisa. Rättvisepartiets Socialisternas medlemmar har varit aktiva från start med att mobilisera. Här är texten i det flygblad som delas ut under manifestationen.

Ja till allmännyttan – nej till ombildningarna

I Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraternas budget ingår ombildning av
4000 hyreslägenheter. Ett annat kontroversiellt förslag är att den hårt kritiserade
”Gårdstensmodellen” ska stå som modell för allmännyttans miljonprogramsområden.

Redan för ett år sedan demonstrerade hundratals hyresgäster i Sandeslätt i Hammarkullen mot ombildningshot och lika många på Macronigatan i Frölunda. Ombildningarna stoppades. Nu kommer högern tillbaka med ombildningsplaner för hela staden och det väcker tusentals i kamp. Vi vill inte ha ökade klyftor i boendet, att folk tvingas flytta och andra luras in i osäkra banklån. Att bostadsbolagen vältrar över sin renoveringsskuld till de boende. Att kommunen förlorar ett viktigt instrument för att verka för ett mer jämlikt samhälle genom att amputera allmännyttan.

Nej till privatisering av folkhälsan

Göteborg är en delad stad, ekonomiskt och socialt. Skillnaden i medellivslängd mellan socioekonomiskt utsatta stadsdelar och rikare är som mest 12 år. Att minska denna klyfta ligger på Idrott och föreningsnämnden/förvaltningens bord genom deras friskvårdsarbete runt om i stadens gym, motions- och simanläggningar med visionen ”Vi gör Göteborg friskare”.

Rättvisepartiet Socialisterna har spelat en nyckelroll i kampen för gratis simskola (Foto: RS Göteborg).

Det första som sägs i högerns budget är att ”Nämnden får i uppdrag att inte driva kommunala gym där andra aktörer kan göra det”. En privatisering av gymmen riskerar folkhälsan i denna delade stad. Privata aktörers gymverksamhet kan inte mätas med det folkhälsofrämjande arbete som sker på idrott och föreningsförvaltningens gym och motionscentraler idag. Den lågintensiva träningen med fokus på målgrupper som kanske normalt inte skulle gå till ett gym, är de som riskerar falla undan i kommersiella vinstdrivande syften hos en privat aktör.

Barnen ska inte betala krisen

Samtliga nämnder får i budgeten ett sparbeting på en och en halv procent. Med budgeten blir de anställda i kommunen färre. Skolans budget framställs som en satsning, men en granskning visar på sparkrav. Grundskolenämnden måste minska ramen med 118 miljoner för att hålla budget i år och 96 miljoner ytterligare i nedskärning nästa år (enligt tankesmedjan Balans).

Hälften av Sveriges kommuner skär ner på skolorna i år och tre av fyra skolchefer uppger till Sveriges Radio att de måste skära ner nästa år också. Detta trots att det omvända behövs: Mycket mer pengar för att möta elevernas behov och minska stressen för skolpersonalen utöver att matcha pris och löneutveckling.

Kampen måste trappas upp

Svidande högerpolitik styr både Göteborg och regeringen. Det finns ett myller av uppror från
hyresgäster, undersköterskor, lärare, föräldrar, ungdomar och många fler som gång på gång protesterat och visat det ohållbara i situationen. Ibland har kampen vunnit, som när vi stoppade utförsäljningen av kommunala fastigheter i Rannebergen eller när skolupproret i Luleå nyligen hindrade nedläggning av flera skolor. Men hela tiden kommer frågorna tillbaka, då det ekonomiska systemet bygger på skattesänkningar för storföretag och rika, privatiseringar, marknadskaos och ökade klassklyftor – trots att landet aldrig varit rikare än idag.

Vi behöver gå samman alla grupper som kämpar för ett uppror, vi behöver inspireras av Chile, Irak och Libanon där folk fått nog av orättvisor. Redan är trycket underifrån i Göteborg så starkt så att Socialdemokraterna i staden säger att de kommer fälla högerns budget den 21 november om dessa inte ”stoppar privatiseringar, utförsäljningar, ombildningar, nedskärningar på skolan och sämre villkor för personalen”.

Slut upp till Gustaf Adolfs torg den 4 november och protestera mot Göteborgs kommuns nedskärningsbudget (Foto: RS Göteborg).

Rättvisepartiet Socialisterna är en del av kampen underifrån och välkomnar detta. Men det räcker inte. Vi litar inte på de politiker som under årtionden sett till att välfärden i staden går på knäna och utslagningen ökar. Samma socialdemokrater sitter i regeringen och ger där bort drakoniska skattegåvor till de rika samtidigt som kommuner och landsting får alldeles för lite bidrag men däremot nya pålagor (som följd bland annat av en havererad, privatiserad arbetsförmedling och fler utförsäkrade sjuka).

Vänsterpartiet i Göteborg sa under helgen att de tycker att V ska fälla regeringen på frågan om attackerna på arbetsrätten och marknadshyror. Då går det inte att stanna vid uttalanden, det krävs handling. Det är bråda tider eftersom samma parti har släppt fram just detta i och med Januariavtalet.

Rättvisepartiet Socialisterna har verkat för protester hela året från radikala fackföreningar, klimatrörelsen, sociala rörelser och inte minst hyresgäster. Vi stödjer fullt ut det uppror som nu lanseras från Hyresgästföreningen Region Väst mot marknadshyror och hela Januariavtalet.

Rättvisepartiet Socialisterna verkar för:

• Ett sammangående av alla rörelser i Göteborg – personal, elever, äldre, anhöriga, hyresgäster – för att stoppa nedskärningar och privatiseringar.
• En samordning med liknande uppror i andra kommuner som gemensamt borde kräva stopp på nedskärningarna. Mer pengar från staten, öronmärkta till skolan, vården, omsorg, kollektivtrafik och fritid. Låt storföretag, banker och rika betala.
• Nej till ombildningar av hyresrätter. Nej till utförsäljning till privata hyresjättar. Noll kronor i
hyreshöjning vid renovering. För en offensiv hyreskamp för en bostadspolitik som låter hyresgästernas behov styra boendet.
• Fler anställda per elev i skolorna och personal per vårdtagare i omsorgen – för allas rätt till bra utbildning och välfärd och personalens rätt till minskad stress.
• Riv upp privatiseringarna och gör slut på marknadsstyrningen av välfärden.
• Massiv uppslutning bakom Hyresgästföreningens protestdag i april mot marknadshyror och
januariavtalet. Hyresgästföreningar, fackföreningar, sociala rörelser, kommunala uppror, klimatrörelsen – alla behövs för att inte bara stoppa marknadshyror utan vända hela inriktningen i politiken.
• För demokratiskt kämpande fackföreningar. För bildandet av ett kampinriktat, socialistisk
massarbetarparti som för lågavlönades, ungdomars och arbetares talan. Som säger det som behövs – att bryta med det kapitalistiska systemet som ständigt skapar nya hot, kriser, klyftor och krig.
• För ett demokratiskt socialistiskt samhälle . Behoven ska styra. Storbolag, banker och
naturtillgångar måste överföras i samhällets ägo och styras demokratiskt. För en demokratisk
plan för hela samhällsekonomin som utgår från människors behov och säkrar en utveckling i
samklang med naturen

Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna:

Hemsidor: socialisterna.org och rsgoteborg.wordpress.com
Telefon: 073-501 21 37 och 070-993 99 94
Ta en prenumeration på veckotidningen Offensiv: prenumerant@socialisterna.org
Ge ett bidrag: swish 123 – 240 32 85

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!