Gruvmotståndet på Österlen fortsätter

Gruvbolag vill riva upp stora sår i Österlen i jakt på vanadin (Foto: Public Domain).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Kampen för att stoppa det privata gruvföretaget Scandivanadiums planer på att öppna gruvor för att bryta metallen vanadin på Österlen har pågått länge. Vanadin är en sällsynt och eftertraktad metall som bland annat används till batterier för elbilar.

Minerallagen, som reglerar hur och vem som får tillstånd att provborra, är från 1800-talet och ställer i praktiken inga miljökrav på de vinstdrivande privata gruvföretag som vill exploatera naturtillgångar. Bergsstaten, som ger tillstånd till provborrningar inför eventuell senare gruvbrytning, är också extremt generös med tillståndsgivning. 
Dessutom beslutade riksdagen den 9 maj 2019 att förenkla och förkorta tillståndsprocessen för gruv- och mineralbolag som vill starta gruvor i Sverige. En klar eftergift till privatägda gruvbolag som vill göra vinster på tillgångar som borde vara samhällsägda. 
Protesterna har varit många både från boende på Österlen, markägare och från flera kommuner som har överklagat Scandivanadiums ansökningar. Flera protestmöten har anordnats. Privatpersoner har också överklagat Bergsstatens beslut. 

Hittills har bolaget Scandivanadiums fått tillstånd av Bergsstaten att provborra inom 11 områden i Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Hörby kommuner, en yta på sammanlagt 22 000 hektar. Dock har man dragit tillbaka ansökan om att få provborra efter uran eftersom riksdagen beslutat att förbjuda uranbrytning i Sverige.
Men det vanadin som gruvbolaget vill komma åt ligger inbäddat i alunskiffer som är rik på uran. Risken med att provborra i den uranhaltiga alunskiffern där vanadinet finns struntar både Bergsstaten och Scandivanadium i. 
Provborrningarna kan leda till att uran och andra skadliga tungmetaller läcker ut i grundvattnet och förstör detta för lång tid framöver.
I juli 2020 beslutade regeringen och januaripartierna att automatiskt förlänga alla provborrningstillstånd på grund av pandemin – ännu en eftergift till gruvbolagen.

I mitten av oktober avslog Mark- och Miljödomstolen två överklaganden från markägare i Simrishamns och Tomelilla kommuner. I domen står det att ”Mark- och Miljödomstolen finner således inte skäl att upphäva bergmästarns beslut eller förskriva ytterligare villkor för arbetsplanen”. På ren svenska betyder det att nu är det fritt fram för Scandivanadium att börja provborra.
Boende på Österlen och representanter för nätverket Vetonu säger att man inte kommer att ge sig. Vetonu har skrivit ett öppet protestbrev till Sveriges politiker där man kräver att minerallagen ändras för att bättre skydda vatten och miljö, stärka sakägares ställning och att gruvor ska prövas enligt miljöbalken.

Detta kommer inte att stoppa varken Scandivanadium eller andra privata gruvintressen från att försöka exploatera naturtillgångar. Regering och riksdag har redan underlättat för gruvbolagen.
För att stoppa Scandivanadium och andra gruvprofitörer krävs protestmöten och demonstrationer som mobiliserar boende på Österlen, drabbade markägare, miljörörelsen och politiska organisationer som kämpar mot privat gruvdrift och exploatering av allmänna naturtillgångar. Provborrningarna kan bara stoppas med mobilisering och inte med öppna brev till politiker.
• Inga gruvor på Österlen.
• Vetorätt för kommuner, landsting, lokalsamhällen och urfolk.
• Stoppa gruvbolag rovdrift.
• Offentligt ägande av naturresurserna.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!