Haninge: Nya avverkningar planeras i Tyresta

Låt bli att avverka i naturreservatet i Tyresta – stöd kampen och motståndet (Foto: Mattias Bernhardsson).

av RS Haninge // Artikel i Offensiv

Tyrestaskogen i Haninge innefattar det största sammanhängande urskogsområdet i landet söder om Dalälven. Nu planerar den stiftelse som har i ansvar att se efter skogen att köra in med skogsmaskiner och avverka i en del av naturreservatet.

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap” har kämpat mot upprepade avverkningar i naturreservatet i över tre års tid, då mot en mångmiljonär som fick igenom slappa skötselregler i den privatägda delen av naturreservatet. Men nu är det Stiftelsen Tyrestaskogen själva som tänker skövla skog av ”ren inkompetens”, menar kritiker.
Mattias Bernhardsson, organisatör för Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen ”Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap”, som med 23 undertecknare i förra veckan krävde att de planerade skötselåtgärderna pausas och att det samlas till samråd med miljöorganisationer och biologer, säger:
– Vi är oroade över stiftelsens förmåga att förvalta detta naturarv. Det fattas beslut om skötselåtgärder utan kompetens och utan samråd med kunniga. Det råder stor oförståelse för ekologiska samband och för vilka effekter dessa missriktade skötselåtgärder har på de naturvärden och arter naturreservatet har som syfte att bevara.

Yttrandet med 23 undertecknare går att läsa i sin helhet på Facebooksidan Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap. I korthet framförs bland annat:
• Att det aktuella skogsområdet hyser skyddade och rödlistade arter såsom spillkråka, tofsmes, svartmes, nästrot, granticka, ullticka och grön sköldmossa.
• Då marken är fuktig och mjuk riskerar skogsmaskiner att skapa bestående markskador.
• Området är heller inte särskilt angripet av granbarkborre.
I yttrandet avfärdas påståendet att avverkningar skulle vara nödvändiga i naturreservat för att hindra granbarkborrens spridning, vilket miljöorganisationer, ekologer och forskare både i Sverige och internationellt har bestridit i flera år.

I yttrandet skriver undertecknarna:
”Det är ett fruktansvärt feltänk lånat från skogsindustrin vars logik bygger på att förhindra kapitalförluster i produktionsskog. Men det aktuella skogsområdet i Tyresta är ingen produktionsskog, utan ett naturreservat. Det finns inga kapitalförluster i ett naturreservat, bara förlusten av biologiskt värdefull natur och sällsynta arter om de avverkas bort.
Granbarkborren skapar död ved vilket är en bristvara för många lavar, mossor, svampar, insekter och fåglar. Det som är negativt i en produktionsskog kan vara positivt i en skyddad skog där helt andra intressen finns.”

Avverkning av gran som bär granbarkborre kan också öka risken för snabbare spridning än vad som annars hade varit fallet, skriver undertecknarna fortsatt:
”Om död ved plockas bort från skogen missgynnas granbarkborrens naturliga fiender (granbarkborren är en viktig födoresurs för exempelvis hackspettar, skalbaggar, rovlevande flugor och parasitsteklar). Därför är det viktigt att bevara deras livsmiljöer och därigenom minska risken för allt större och okontrollerbar masspridning av granbarkborre på sikt.”
Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap kräver att de planerade skötselåtgärderna pausas och att Stiftelsen har ett samråd med miljöorganisationer och biologer med kunskaper i ämnet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!