HGF-toppen suspenderar hyreskämpar – igen

Britta Brus (t.v) och Mahasti Hashemieh (t.h) suspenderas utan att få veta varför.

av Elin Gauffin // Artikel i Offensiv

Den 16 maj kom det nedslående och ynkliga beskedet från Hyresgästföreningens (HGF) regionstyrelses vice ordförande Lisbeth Pipping att styrelsen suspenderar Britta Brus och Mahasti Hashemieh från samtliga uppdrag inom HGF. De är välkända talespersoner för hyreskampen.

När Offensiv pratar med Mahasti är hon rätt matt. Beskedet var väntat med tanke på den långa tradition som finns inom HGF att utesluta de bästa hyreskämparna, men likväl är det upprörande. Sedan i somras är det just Mahasti och Britta som har sett till att hyresdemonstrationer har ordnats i Göteborg och de mobiliserade på egen hand mot ombildningar och organiserade demonstration och protestlistor utan minsta hjälp från HGF. Men det är inte bara den aktivismen som regionstyrelsen, vilka har låtit bli att demonstrera, nu kväser, utan ett fantastiskt föreningsengagemang.
– Jag suspenderas som ordförande i LH, som valberedningens sammankallande för en av de sju stora föreningarna i Göteborg, som vald delegat i Poseidons lilla förhandlingsdelegation, som vald delegat i en stor förhandlingsdelegation och som fullmäktigedelegat, berättar Mahasti.

Britta är styrelseledamot i Västra föreningen, Regionfullmäktigeombud region Västra Sverige, och delegat för den stora förhandlingsdelegationen Stena Fastigheter och tills nu Poseidons stora och lilla delegation.
– Jag och Britta har alltid stått upp för det vi står för. Min ledstjärna har varit röstsvaga med lägre inkomster som annars inte hörs. På förbundsstämman i höstas tog vi strid mot förbundsstyrelsens förslag att höja medlemsavgiften. Vi var bland de modiga som talade för Michel Rowinskis motion om att det måste finnas ett nollhyresalternativ vid renovering och som vid omröstning fick majoritet mot förbundsstyrelsens vilja. Rowinski själv kunde inte tala för sin motion, för han var redan suspenderad.
– I det här ligger också att vi sitter i stora och lilla förhandlingsdelegationen för hyresrättsinnehavare i Poseidon som är Sveriges och Göteborgs största fastighetsbolag. Bolaget har 15 renoveringsprojekt på gång de närmaste åren. Sedan den 16 december har hela vår lilla och stora delegation frysts då vi skulle utredas. Nu efter ett halvårs paus i vårt uppdrag har jag, Britta och minst en person till suspenderats.

Vet ni varför ni suspenderas, vilka skäl som har angivits?
– Nej, det är flummigt. Att ”man” skulle ha brutit mot värdegrunden, men de sa inte vad, när, hur eller vem. Samtidigt säger de att vi ska utredas ytterligare och att det kan ta hur lång tid som helst. Om det är så oklart vad vi har gjort att det måste utredas ytterligare – hur kan de då fatta beslut om suspendering?
– Det är så typiskt. Jag har ju genom åren helt öppet utsatts för rasism, sexism och hot – tydliga brott mot värdegrunden – som har rapporterats. Men detta har inte lett till åtgärder.
Det som är extra beklämmande är att majoriteten av de som idag sitter i regionstyrelsen nu profilerade sig som kritiker till just förbundsledningens uteslutningsmetoder när de själva blev valda.
– Detta slår inte bara mot mig och Britta personligen. Det slår mot hela föreningen. Jag sitter ju i valberedningen och jag vet hur svårt det har blivit att få folk att vilja ställa upp på att ta uppdrag. Man tar avstånd från sånt här.

Mahasti och Britta är tillsammans med hela ledningen för ”Nätverket Nej till marknadshyra – Ja till en social bostadspolitik” stora kritiker till lägeshyra. I somras stoppades inte bara marknadshyra i nyproduktion genom hyreskampen. Även lagstiftning om lägesfaktorns betydelse i hyressättningen stoppades. Men detta var inte alls lika uppmärksammat. Faktum är att vi fick gräva i flera veckor för att ens få bekräftat att det var stoppat. Då märkte vi att locket låg på.
Det var omöjligt att få Vänsterpartiet eller Hyresgästföreningen intresserade av frågan. Det visade sig bero på att Hyresgästföreningen satt och förhandlade fram ett nytt ramavtal. Så även om lagstiftningen om lägeshyra stoppades när januariavtalet föll genomförs detta nu ändå förhandlingsvägen. Precis som med försämringarna i arbetsrätten.
Förra veckan kom nyheten att ett nytt ”Saltsjöbadsavtal” hade tecknats, som Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder kallar det. Offensiv kommer granska det närmare till nästa nummer, men det står klart att lägesfaktorn och systematisk hyressättning ingår.
– När två starka fastighetsägarföreningar är nöjda, då är det tveksamt att avtalet är så bra som man försöker måla upp det som. Jag hoppas att det kommer flera kloka granskningar om avtalet snart! kommenterar Mahasti och fortsätter:
– Deras huvudsyfte är emot hyresrättsinnehavares bästa. Vi hyresrättsinnehavare vill ha bra bostad med bra standard och vettig hyra. De vill ha vinster. Jag får citera en klok vän: ”Vem behöver de kämpande förtroendevalda när man har skrivit Saltsjöbadsavtal och grävt ner stridsyxor med fastighetsägare?”.

Nu närmast kommer Nätverket Nej till marknadshyra att snarast träffas för att diskutera en försvarskampanj och om hur protesterna mot suspenderingen av Mahasti Hashemieh och Britta Brus ska organiseras. En för alla – alla för en!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!