Historiska klimatstrejker 15/3

av Offensivs reportrar

”Kapitalismen dödar planeten” stod det på en frontbanderoll i Barcelona.

Mer än 1,5 miljoner beräknas ha deltagit i den globala elevstrejken för klimatet fredagen den 15 mars. Listan över hittills rapporterade 2 233 manifestationer i 128 länder på alla kontinenter, inklusive Antarktis, är överväldigande. Därmed är den skolstrejk som inspirerats av 16-åriga Greta Thunberg också den hittills största globala klimatmanifestationen någonsin.

I flera länder som Australien, Belgien, Schweiz och England har dessa #FridaysForFuture redan i flera månader samlat 10 000-tals till demonstrationer. I många andra länder, som i till exempel Tjeckien och Sverige, representerar den 15 mars det stora historiska genombrottet för skolungdomarnas klimatrörelse.
Mer än 150 000 i hittills 56 listade manifestationer beräknas till exempel ha deltagit i de skolstrejksdemonstrationer som inledde dagen i Australien, där inte mindre än 24 fackförbund hade ställt sig bakom strejken. Runt om i Europa deltog hundratusentals. Enbart i Frankrike uppges 195 000 elever ha deltagit i mer än 110 städer, medan det i Italien ska ha förekommit allra flest demonstrationer. 
Antalet listade manifestationer i 128 länder, som ger en bild av var genomslaget denna gång var störst, toppas av Italiens 252, Frankrikes 216, USA:s 216, Tysklands 206, och Sveriges 180 (!).

I takt med framgången har också självförtroendet ökat.
– Vi har gått med i en rörelse som snabbt sprider sig världen runt, sporrad av en individs beslutsamhet att handla i augusti förra året. Greta Thunberg må ha varit gnistan, men vi är präriebranden och vårt drivmedel är nödvändigheten att agera. Vi står i en nära framtid inför en ekologisk katastrof och ett klimatologiskt sammanbrott om de som har makten inte agerar mycket snabbt och radikalt för att ändra väg, förklarar ett manifest från UK Student Climate Network, där rörelsen tog fart i februari.
Uttalanden från när och fjärran speglar också en växande medvetenhet om det kapitalistiska systemets ansvar och nödvändigheten att byta system. ”Revolt eller utrotning”, löd en uppmärksammad banderoll i Mexiko.

– Den skada som görs av de multinationella företagen är enorm: hemlighetsmakeri, dubiösa kontrakt, bristen på respekt för gruvors uppförandekoder, förgiftningen av grundvattnet. Det är vi medborgare som får lida av konsekvenserna, förklarar en ung aktivist i Mali.
Greta Thunbergs egna uttalanden bidrar också till att höja medvetenheten.
– Vi kan inte bara sänka eller höja några skatter eller investera i några ”gröna” fonder och fortsätta som tidigare. Ja, det finns många många saker som är mycket bra och nödvändiga och förbättrar situationen. Såsom sol- och vindkraft, cirkulär ekonomi, veganism, hållbart jordbruk och så vidare, säger hon och fortsätter: 
– Men även de är bara delar av en större bild. Vi kan inte längre fokusera på enskilda och separata problem som elbilar, kärnkraft, kött, luftfart, biobränslen med mera. Vi behöver en helhetssyn för att ta itu med hela hållbarhetskrisen och den pågående ekologiska katastrofen. Och det är därför jag säger att vi måste börja behandla krisen som den kris den är. För att bara då – och endast vägledd av den bästa tillgängliga vetenskapen – kan vi tillsammans skapa den globala vägen framåt.

Skolungdomarnas strejker har väckt nytt liv i den globala klimatrörelsen, som nu måste sporra all världens rättvisekämpar i såväl facken som inom alla sorters levande sociala rörelser att också de trappa upp och gå samman i en ännu bredare rörelse av rörelser som kan visa hur frågorna hänger ihop och liksom nu i USA kan förenas i radikala krav på en Green New Deal.
Inspirerade av såväl Greta Thunberg som av Gula västarna deltog redan på dagen efter den 15 mars 100 000 i Paris och 350 000 i hela Frankrike i gemensamma demonstrationer för både klimatet och social rättvisa, varifrån SVT skamligt nog endast visade bilder på några krossade skyltfönster.

I Sverige kan den nya välfärdsalliansen för välfärd, trygghet och klimaträttvisa med ett stormöte i Stockholm den 30 mars liksom Hyresgästföreningens stormöte i Göteborg den 31 mars i bästa fall bli konstruktiva steg för att försöka binda ihop en sådan rörelse av rörelser.
En kritisk faktor blir därutöver hur den spontant växande antikapitalistiska medvetenheten liksom kraven på en rättvis omställning också kan leda vidare till en förståelse för att ”ett annat samhälle” också måste bli ett demokratiskt socialistiskt samhälle, med makt och ägande som räcker för en snabb och planerad omställning av både företag, transporter, bostäder, jord- och skogsbruk.
Arne Johansson


STOCKHOLM

Uppemot 20 000 slöt upp i Stockholm (foto: Natalia Medina).

Den 15 mars blev en historisk dag för klimatrörelsen. Runt om i hela världen gick framför allt elever och ungdomar ut i strejk i miljontals; 1,5 miljoner beräknas ha deltagit globalt.

I Stockholm slöt mellan 15 000-20 000 upp någon gång under dagen i en enorm manifestation för klimatet. Det var en av de största ungdomsprotesterna någonsin i landet. Från flera skolor, exempelvis Globala gymnasiet, anslöt eleverna till strejkdagen i demonstrationståg ropandes talkörer som ”Vad ska vi göra? Rädda klimatet!”.
”Detta är bara början”, som Greta Thunberg så klokt har uttryckt det. För rörelsen måste bygga vidare på denna imponerande mobilisering med nya samordnade strejker där också större skikt av arbetarrörelsen involveras. De fackliga organisationerna lyste med sin frånvaro i Stockholm. 
Nu måste vi alla jobba aktivt för att ena de olika existerande och framtida gräsrotsrörelserna till en gemensam kamp mot högerpolitiken och kapitalismen, som bär huvudansvaret för klimatkrisen såväl som ökade klassklyftor, sämre arbetsvillkor, höjda flyktingmurar, värre och blodigare krig, med mera.
Slående var däremot hur många barn och ungdomar som struntade i sina skolledningars uppmaningar om att inte strejka och tog sig ner till Mynttorget utanför riksdagen. Lågstadieelever till gymnasie- och universitetsstudenter deltog, tillsammans med många fler.

Lo, Emilia, Alicia och Felicia.

Offensiv pratade med Lo, Alicia, Felicia och Emilia från Hammarbyskolan Södras klass 5D:
– Det är jättekul att vara här! Fullt med folk – trångt – men jättekul.
– Vi gjorde egna plakat för att visa att vi måste rädda klimatet, och för att visa att politikerna måste tänka mer på klimatet. Så att inte jorden går under.
– Skolan och lärarna uppmanade inte elever från vår skola att delta, det borde de ha gjort. Men vi är jätteglada över att vi kom hit!

Vi pratade också med Theodor från Kulturama:
– Jag tycker att det är viktigt att påminna de vuxna i världen att de lämnar över planeten och miljön till oss, och därför är våra röster viktigare än de vuxnas och måste höras. 
– Jag håller verkligen med Greta om att man ska lyssna på forskarna. Saken är att miljöförstöringen och klimatförändringarna har ökat så snabbt under de senaste 50 åren, och vi unga vill förändra det och vi vill att man ska ta hand om den här planeten vi alla bor på tillsammans, för som många säger finns det ingen planet B.
Robert Bielecki


LUND

Omkring 1 000 elever i Lund.

Trots hot om indraget studiemedel och konsekvenser för ”olovlig frånvaro” från rektorer på olika skolor i Lund genomfördes en skolstrejk för klimatet i Lund den 15 mars. Cirka 1 000 elever från gymnasier och grundskolor slöt upp på Stortorget. Efter några tal drog ett demonstrationståg igenom centrum. Hela manifestationen avslutades med tal och musik på Stortorget. 
På plakat och banderoller stod bland annat: ”Det finns ingen Planet B ”, ”Rädda klimatet nu” och ”Det behövs ett annat system”.
Det stora antalet deltagare visade tydligt på att det finns en vilja till mobilisering och kamp för en bättre miljö.
En bättre miljö och ett hållbart klimat kräver systemförändring, ett annat samhällssystem; ett socialistiskt samhälle.
Anders Wemmert


BORÅS

Alva och Elsa, två av deltagarna i Borås.

Offensiv fanns på plats vid strejken i Borås, som började redan på morgonen, och på manifestationen, som tog vid senare på eftermiddagen. Som mest fanns ett 50-tal elever på torget.

Smilla och Hana går i 9:e klass och strejkar från skolan. De har suttit på Stora torget ända sedan i morse. Andra skolelever har kommit och gått.
– Vi känner att vår framtid står på spel. Förutsättningarna för vår framtid går utför. Om vi inte agerar nu kommer den kanske inte finnas överhuvudtaget, sa Smilla. 
– Det är viktigt att strejka för att dra uppmärksamhet till den kris vi står inför, för att kunna rädda liv, sa Hana.

Smilla och Hana.

På torget finns också två elever, Alva och Elsa, som går tredje året på Bäckängsgymnasiets program ”Miljö och samhälle” med inriktning ”Hållbar utveckling”. 
– Folk från hela världen ska strejka, och det vill vi också göra, för vi vill ju stå upp för miljön. Vi går ju ändå den här utbildningen, vi är ju intresserade av det här, säger Alva.
Elsa påpekar ojämlikheten i vilka klimatkrisen drabbar. De rika, de som har tagit alla resurser, kan köpa sig tid och ett bra liv trots klimatförändringarna, men vi andra är fast här. 
Klockan 16 började talen, och då hade cirka 100 personer samlats för att lyssna. 
Att industrins vinstintressen pressar fram en miljöfarlig produktion som hotar klimatet var det tyvärr ingen som nämnde. Offensiv såldes däremot där systemkritiska artiklar och analyser som utmanar det inomkapitalistiska synsättet att individuella livsstilsval är det som kan rädda vår planet lyftes fram.
RS Borås


GÖTEBORG

Tusentals i Göteborg.

I Göteborg samlades tusentals klimatstrejkande, framför allt ungdomar, men även andra klimataktivister. Demonstrationen var livlig, ungdomlig och positiv med ett stort internationellt inslag.
Kristofer Lundberg


ÖREBRO

Sedan tidigt i höstas har det på fredagar mellan 15.00 och 17.00 hållits klimatdemonstrationer på Stortorget utanför Rådhuset. Antalet deltagare har växt hela tiden, och den 15 mars var det 350 personer.

Bland de första som kom till demonstrationen var tre högstadietjejer, Bella, Josefin och Alina, som bar på plakat med texten ”Det finns ingen Planet B”.
De berättade att de är oerhört imponerade av Greta Thunberg med sitt metodiska arbete att nå fram och få det gehör som hon har fått. 
Protesten genomfördes med fyra olika appeller med krav på politikerna att göra mer för en förbättring av klimatet och att göra det nu. Trycket mot politikerna blir starkare ju mer vi själva gör från basplanet för en bättre miljö.
En klimatvrålshälsning gjordes kollektivt till Greta Thunberg och hennes arbete. Dagen avslutades med ett antal körer där både barn, ungdomar och vuxna sjöng.
Leif Holmgren


LULEÅ

Hundratals tog sig ut i Luleå för klimatet.

I Luleå samlades mellan 250-300 personer den 15 mars. Demonstranterna samlades utanför stadshuset där talkörer övades in och plakat och banderoller delades ut till de som inte tagit med sig egna. Vi marscherade mot centrum under slagord som ”Ändra systemet – inte klimatet”. Det centrala temat i flera av talen utanför Smedjan var att politikerna måste börja ta faktiskt ansvar för hur de beter sig. I ett ekonomiskt system som bygger på ”högst tillväxt vinner” finns det såklart inga omedelbara incitament för att bromsa förbrukning. Ett annat tema var vikten av en planerad ekonomi.
Nästa stora planerade klimatstrejk är den 27 september. Som tidigare har rapporterats i Offensiv har svenska fack fått uppmaningen att delta, men vägrat att lyssna på den tidigare. Den 27 september får vi hoppas att de har tänkt om.
Lars Bjersing


SUNDSVALL

Vi var några hundra som samlades på Stora torget i Sundsvall. Det var blandat deltagande med både unga och äldre som ville demonstrera för klimatet, med äldre miljökämpar blandat med unga elever som troligen demonstrerade för första gången.
Där var flera bra talare som tog upp behovet av en radikalt bättre klimatpolitik.

Gottfrid Grubb från Rättvisepartiet Socialisterna var en av dem som tog chansen att tala. Han tog bland annat upp om hur industrins vinstintressen pressar fram en miljöfarlig produktion som hotar klimatet.
RS Sundsvall

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!