Högervindar bland unga?

Uppgivenheten är förståelig med alla samverkande kriser, men viljan till att förändra finns där. (Foto: Natalia Medina)

Av BORIS BRÄNNBERG // Artikel i Offensiv

Dagens ungdom präglas av en stor politisk uppgivenhet. Detta trots att man idag är mer medveten om omvärlden än någon gång tidigare. Det rapporteras i alla fall i Ungdomsbarometern 2024.

Kombinationen av politiska, ekonomiska, ekologiska och sociala kriser skapar en intensiv period av multikriser, där kapitalismens motsättningar skärps gång på gång. Samtidigt har det historiskt svaga ledarskapet inom arbetarrörelsen lett till nederlag efter nederlag i en rad viktiga rörelser som har format vår generations sätt att se på världen. 68 procent av ungdomarna säger idag att samhället går helt eller delvis i fel riktning, en ökning med 54 procent sedan 2017. Samtidigt är ungdomars intresse för de stora krisfrågorna lägre än tidigare.
Speciellt frågor om feminism och klimat har till stor del förlorat sin politiska profil bland unga. Fokus faller istället på de krisfrågor som är närmast ens egen näsa, eller kanske bara de som syns mest i media: välfärd och brottsbekämpning.

På grund av denna era av multikriser hårdnar samhället och statens förtryckande apparat. Polis och militär ska få mer resurser och ökade befogenheter. Skolan ska bli en plats för kontroll istället för utbildning, och vården ska bli en plats för angiveri istället för sjukvård.
Alla dessa tryck på vår generation leder till ett sökande efter något stabilt, vilket för många hittas i familjeenheten och i ens egen nära krets. Tre av fyra unga upplever att de står ganska eller väldigt nära sina föräldrar. 62 procent säger att deras liv är rikt på vänner. Båda utgör ökningar från tidigare studier.
Detta är såklart inte bara ett sökande efter social och emotionell stabilitet i kaoset, utan finner också sin grogrund i det bräckliga ekonomiska läget för den svenska ekonomin. Sin egen ekonomi är det stressmoment som har skjutit i höjden för flest ungdomar. 61 procent oroar sig över sin egen ekonomi mer än en gång i veckan.

Samtidigt förstärks hela tiden idealen för ungdomen, med mer fokus på träning, utseende och inkomst. Fokus på att få en bra utbildning faller långsamt, samtidigt som behovet av att tjäna pengar verkar mer pressande än någonsin, speciellt bland killar.
Det syns också i mode, där en viss typ av traditionell rikemansklädsel får ett nytt genomslag med stark koppling till förstärkta könsroller och skönhetsideal.
Ungdomar pressas från alla håll av kris. På vissa håll har dock trycket börjat koka över och resulterat i kamprörelser, som Black Lives Matter i USA och andra länder samt klimatstrejkerna runt om på jorden 2019. Det sker en polarisering bland unga internationellt, med attraktion både till den extrema reaktionen vi står inför, men också med en ökad radikalisering till vänstervindar och kamp mot förtrycket. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!