Husby: ”Det är mellan skotten vi måste jobba”

Lördagen den 5 september arrangerade Norra Järva Stadsdelsråd ett öppet möte som trots coronan samlade cirka 300 personer mot våldet på grund av de senaste veckornas dödsskjutningar i Västra Stockholm, varav den föregående veckans skjutning på Trondheimsgatan i Husby är den senaste i området.

OFFENSIV

Mötet hölls på Järvafältet vid Husby gård, med öppen mikrofon för att låta alla komma till tals och berätta om sina personliga erfarenheter. Politiker fick närvara, men inte för att tala utan i huvudsak för att lyssna.

 Det var en känslomässigt stark manifestation, där en rad mammor satte tonen och många av talarna uttryckte en oro, rädsla eller frustration över kriminaliteten och beskrev Husby som bortglömt och bortprioriterat. Men det fanns också en tydlig känsla av gemenskap, engagemang och en beslutsamhet för att få stopp på gängvåldet. Nattvandring togs upp som en av många nödvändiga åtgärder. 

Mammor delade ut band med blodröda fläckar på, och knöt fast dem runt huvudet. Krav på storsatsningar på skolorna, fritidsgårdarna och jobben ställdes, för att minska fattigdomen och ge ungdomar hopp om framtiden. 

Sandra Mandell, aktiv i Hyresgästföreningen, beskrev den senaste skjutningen som droppen som fick bägaren att rinna över, och betonade vikten av att satsa på riktiga jobb, framtidsutsikter och fritidsaktiviteter för ungdomarna. 

Arne Johansson, ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd, inledde med att ge exempel på när Husbyborna har lyckats stoppa kravaller och nedskärningar, och fortsatte med att påpeka att orsaken till att unga rekryteras in i kriminalitet är fattigdom, inte brist på poliser. Där välfärden har raserats växer kriminaliteten. 

Han talade om ett sönderslaget skolsystem där många unga går ut skolan utan gymnasiebehörighet, små möjligheter att få jobb, trångboddhet, fuskrenoveringar och hyreshöjningar, nedstängda fritidsgårdar och unga i hopplöshet utan framtidsdrömmar.

– Polisen ska såklart lagföra mördare och tungt kriminella, men vi måste se till att vända den här samhällsutvecklingen, sa Arne, som också poängterade behovet av ett förstärkt nätverk av föreningar och mötesplatser där folk kan samlas, lära känna varann och hjälpa föräldrar förhindra att barnen rekryteras av gängen. 

Carro Sinisalo berättade om när två av hennes barn blev skjutna 2016, vilket ledde till att sonen Robin dog 15 år gammal och den andre, Alejandro, blev förlamad. Hon talade om hur media avhumaniserar våra barn och glömmer bort den mänskliga faktorn att ”barn föds inte kriminella med vapnet i handen” och lade till att ”det är mellan skotten vi måste jobba”.

Safia Ahmed, aktiv i Norra Järva Stadsdelsråd, talade om behovet av drastiska åtgärder från myndigheterna som övergivit Husby. 

– Är vi inte en del av det svenska samhället?

Selma Bashir och en grupp mammor uttryckte oro, sorg och ilska över hjälplösheten. De talade om det fruktansvärda i att fly från krig till ett land i fred, föda barn på Karolinska sjukhuset, bygga upp ett liv i Husby och sedan behöva begrava de barn som har skjutits till döds av kriminella. 

– Vi kommer hit traumatiserade och nu är det ännu värre!

Bland talarna fanns också Rinkeby-imamen Hussein som berättade om de nu 20 unga han har tvingats begrava och vikten av att satsa på skolorna. 

S-profilen Mohammed Nuur läste upp en stark dikt. Kahin Ahmed från Rinkeby kritiserade S och M för att mest bara prata om polisen istället för att satsa på att få ur förorterna ur marginaliseringen. 

Nasra Hussein talade om skolorna och att ”vi vill ha samma förutsättningar som barnen i innerstan” och Hermineh Topalian om vikten av att föräldrar har kontakt med varandra. 

Många bidrog till mobiliseringen, allra mest förutom Norra Järva Stadsdelsråd bidrog Somaliska kulturföreningen, den lokala moskén och många enskilda i till exempel Hyresgästföreningen till mobiliseringen. S-föreningen bidrog också med kaffe, V med högtalare, RS med tryckningen och spridningen av flygblad. 

Känslan var stark för att knyta det sociala kittet och sammanhållningen starkare i den fortsatta kampen mot kriminalitet och ortens sociala upprustning. 

Norra Järva Stadsdelsråd har fått otroligt mycket positiva reaktioner både under mötet och efteråt och kan också glädja sig över ett 20-tal nya medlemmar i kampen. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!