Insamling ”Till Sandras minne” för fortsatt bostadskamp

Låt det ljusa minnet av Sandras engagemang inspirera till fortsatt kamp (Foto: Natalia Medina).

av Arne Johansson // Artikel i Offensiv

Sandra Mandells oväntade bortgång söndagen den 4 september har inte bara skakat alla husbybor och vänner i Järvas aktiva föreningsliv som haft glädjen att lära känna henne. Sandras bortgång sörjs även av många hyresaktivister landet runt, bland annat i nätverket Nej till marknadshyra, där hon var välkänd som en av gräsrotsrörelsens mest engagerade och inspirerande aktivister och talare.

Nej till marknadshyras samordningsgrupp bjuder därför in alla som vill hedra hennes insatser att bidra till en insamling som öronmärks till förmån för den fortsatta bostadskampen. Bidrag ”Till Sandras minne” kan skickas till Norra Järva Stadsdelsråds plusgiro 714654-1, där insamlingen liksom hittills nätverket Nej till marknadshyras pengar kommer att förvaltas och särredovisas.
Sandra Mandell, som kom till Sverige 1970 och blev 71 år, var en klippa i det lokala folkrörelsearbetet. Hon var både frikyrkopastor och aktiv medlem i föreningar i Husby som Socialdemokraternas lokala förening, Hyresgästföreningen Järva, Lokala Hyresgästföreningen Runstenen, Gulliga föreningens odlarvänner och Norra Järva Stadsdelsråd.
Hon hade framför allt ett stort och varmt hjärta som aldrig tvekade att agera aktivt mot till exempel marknadshyra, sociala orättvisor och maktfullkomliga övergrepp eller för flyktingars rättigheter. Många har också vittnat om hennes outtröttliga vilja att stötta och hjälpa enskilda personer som hade det svårt.

När en ung man skjutits till döds i Husby tvekade aldrig Sandra om att Norra Järva Stadsdelsråd trots pandemins begränsningar skulle inbjuda till en stor manifestation i protest mot både skjutningarna, klassklyftorna och makthavarnas brist på socialt förebyggande åtgärder.
I nätverket Nej till marknadshyra och Norra Järva Stadsdelsråd var hon en driven, beslutsam och självuppoffrande aktivist som såg möjligheter där andra såg svårigheter. Hon var både djärv och alltid själv beredd att ställa upp för att genomföra vad vi tillsammans hade beslutat om att göra.
I bostadskampen var hon aktiv i både Hyresgästföreningens Järvastyrelse och i LH Runstenen, en eldsjäl i Norra Järva Stadsdelsråds styrelse och en pådrivande kraft i nätverket Nej till marknadshyras samordningsgrupp.

Som Nej till marknadshyras samordnare Elin Gauffin har beskrivit det var Sandra ”extraordinär. En oersättlig kämpe som kunde elda massorna när som helst på stående fot. När vi ville ge upp fick hon oss att fortsätta kämpa, och till slut vann vi och marknadshyra i nyproduktion stoppades. När ingen annan orkade komma och demonstrera i regnet, då kom Sandra. Vi är otroligt tacksamma för vår tid tillsammans och vi kommer ta vidare allt hon har lärt oss.
Nu får hon vila. Eller kanske dansa! Det sista hon skrev i chatten var att hon älskar att dansa. Ja, hon förstod sig alltså på det bästa i livet också. Hur livet ska levas. Så vi ska inte bara kämpa, utan också dansa för henne.”

Låt det ljusa minnet av Sandras engagemang inspirera till fortsatt kamp för social rättvisa och en social bostadspolitik. Valet av en högerregering i en tid av ekonomisk, social och politisk kris betyder svåra utmaningar, något som inte minst fastighetsägarna påminner om med krav på mycket stora hyreshöjningar.
Trots denna dystra tid var Sandra, som Mahasti Hashemieh i Nej till marknadshyras samordningsgrupp uttryckte det, ”aktivisten som gav orden MOD och HOPP ett ansikte!”
Låt oss därför med hyresrättsaktivisten Britta Brus ord hälsa: ”Vila i frid, kära Sandra. Din glädje och energi till oss andra kommer att leva kvar långt efter din död, sprida hopp och generera ny kämpaglöd.”

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!