#jag är illojal Protester efter att populär chef avskedats

Sista ordet är inte sagt i denna fråga, där sjukhusledningen är satt under hårt tryck. (Foton: Wikimedia Commons, Holger Ellgaard)

Av JOHAN SAND, sjuksköterska // Artikel i Offensiv

I sjukvården i Stockholm har missnöjet och irritationsnivån stegrats efter att den populära chefen för förlossningsvården på Karolinska Huddinge, Karin Pettersson, har avskedats efter anklagelser om ”illojalitet”. Missnöjet tog sig uttryck i samtidiga demonstrationer utanför de fyra stora regionägda sjukhusen Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset vid lunchtid onsdagen den 27 mars.

Den 14 mars fick Karin Pettersson veta att hon skulle skiljas från sin anställning med omedelbar verkan. Skälet som angavs var ”illojalitet”. Denna anklagelse framfördes efter att det så kallade rättskansliet på Karolinska Universitetssjukhuset anlitat en extern advokatbyrå för att till en kostnad av drygt 110 000 kr göra en utredning av Karin Petterssons ”bisysslor”, det vill säga olika engagemang och uppdrag som inte är direkt relaterade till hennes chefsjobb.
Utredningen gjordes genom att bland annat granska alla mejl hon har skickat och mottagit via sin arbetsplats e-postadress fyra år bakåt i tiden. Det som framkom verkar vara dels att hon har fått betalt för föreläsningar utanför Karolinskas regi, dels att hon har haft ett uppdrag i styrelsen för ett vårdbolag som ägs av en kyrklig församling.
Vidare anges det att hon via arbetsplatsens e-postadress har bedrivit en korrespondens som inte direkt har haft med hennes chefsuppdrag att göra – men som många gånger har varit knutna till hennes långa erfarenhet och omfattande kunnande som förlossningsläkare.

Karin Pettersson har varit en högt respekterad chef för förlossningen på Karolinska Huddinge, där över 4 000 förlossningar äger rum per år. Hon har vid flera tillfällen vågat påtala de problem som olika organisatoriska förändringar och förslag uppifrån har orsakat för verksamheten och därmed ställt sig på patienters och personalens sida.
Detta i kombination med hennes kunnande – hon har bland annat medverkat i att ta fram nationella medicinska riktlinjer – har gjort att hon åtnjuter stor respekt inom förlossningsvården i hela Region Stockholm.

Beslutet har mötts av omfattande protester. En namninsamling mot avskedandet har fått flera tusen underskrifter. I DN den 27 mars fick 79 läkare inom gynekologi och förlossning på Karolinska Huddinge publicerat en debattartikel där de påtalar att Karin Petterssons externa uppdrag i de flesta fall är helt i linje med vad som kan förväntas av en läkare med hennes kunnande och erfarenhet och inte alls att betrakta som bisysslor.
Man har också protesterat mot det oproportionerliga inflytande som det så kallade rättskansliet har när det gäller att besluta i personalärenden, detta mot bakgrund av att rättskansliet inte besitter någon medicinsk kompetens.

Samma dag, den 27 mars, hölls det demonstrationer utanför huvudingångarna på de fyra stora Stockholmssjukhusen Karolinska Solna, Huddinge, Danderyd och Södersjukhuset. Det gemensamma slagordet var ”#jag är illojal”. Flera plakat med detta budskap, i solidaritet med Karin Pettersson, syntes i de olika demonstrationerna.
Dessförinnan hade sjukhusledningen på Karolinska hotat med löneavdrag för den som deltog i demonstrationerna, ett hot som man senare fick backa ifrån. Sjukhusledningen har också öppnat för att förhandla med den fackliga organisationen Läkarförbundet, som inte accepterar avskedandet. Att man alls förhandlar med den fackliga organisationen är ett resultat av de omfattande protesterna, som alltså redan haft en effekt.
Nya lunchdemonstrationer planeras nu till den 10 april. En video sprids på Youtube där ett flertal anställda inom kvinnosjukvården och förlossningsvården på Karolinska säger samma sak: ”#jag är illojal”. Sista ordet är inte sagt i denna fråga, där sjukhusledningen är satt under hårt tryck. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!